SKULPTŪRŲ PARKAS. KOKIA JO ATEITIS?

kacinskaites

Klaipėdos miesto gyventojai, nevyriausybinės organizacijos atstovai kreipėsi į  miesto valdžią,  prašydami keisti Skulptūrų parko sutvarkymo sąlygas.

2019 m. liepos  22 d.  jungtinis Klaipėdos miesto  Tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos bei Miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetų posėdis svarstė klaipėdiečių prašymą.

Po svarstymo jungtinių komitetų atsakymas – nekeisime, nes nebuvo pateikti argumentai kodėl tai reikėtų padaryti.

Prieš posėdį, susirinkusius politikus informavo, kad nors buvo išleisti nemaži pinigai  Sapiegų parko sutvarkymo projektui, bet vilniečiai sustabdė 200 medžių kirtimą. Vienas iš argumentų, kad suteikus parkui barokinį stilių, bus  brangus jo išlaikymas.

Kodėl  nebuvo pateikta informacija, kiek šiandien miestui kainuoja Skulptūrų parko išlaikymas ir kiek kainuos po sutvarkymo?  Numatomi darbai: praretinti želdinius parko teritorijoje, kurioje  inventorizuota apie 2 tūkstančiai  medžių, iš kurių numatyta šalinti 536,  planuojama įrengti takus, pakloti  vandentiekio tinklus, elektros kabelius, atsodinti  liepų alėją prie centrinio tako, įrengti gėlynus, užsėti veją.  Negi Klaipėdos valdžiai visai nerūpi pinigai?  Matomai   norima pasiųsti miestiečiams žinią, kad biudžeto pinigus leisime „lengva ranka“. Todėl prašome atsakyti, kiek šiandien  per metus kainuoja Skulptūrų parko išlaikymas  ir kiek kainuotų per metus miestui, jei būtų atlikti Skulptūrų parko atnaujinimo darbai?

Pateiktame parko ( senųjų miesto kapinių) sutvarkymo projekte perskaitėme, jog numatoma kapinių teritorijoje tvarkymo darbus atlikti keliais etapais.  Lygiagrečiai su tvarkymo darbais numatyta vykdyti archeologinius tyrimus. Archeologiniai tyrimai numatyti visoje parko teritorijoje, kur bus žemės judinimo darbai ( takai, inžinerinių tinklų – elektros kabelių ir vandentiekio vamzdynų – trasos). Tyrimų tikslas  – surinkti ir perlaidoti iškasose rastus palaikus ar palaikų fragmentus tuose pačiose kapinėse.  Tiesa,  rašoma ir apie Senųjų kapinių saugotinas ir vertingas savybes bei naujus simbolius.  Kokius? Tai  ant įvairių  tautybių karių kapų  pastatyti atminimo kryžiai  ir  sutvarkytos  mecenato Wienerio  bei   pirklių, verslininkų Gerlachų šeimos kapavietės.  Taip pat yra numatyta atlikti kitus darbus, kurie primintų, kad čia buvo kapinės.

Pirmiausia apie didžiausią mecenatą Wienerį.  Žymiausias tų laikų istorikas  Johanas Zembrickis  knygoje  „Klaipėda XIX amžiuje“ II tome  98 psl. rašo, kad  „Wieneris buvo laikomas kietaširdžiu, šykščiu piniguočiumi ir todėl 1848 m. Šaulių gildijos karališkojo šaudymo metu turėjo iškęsti skaudų įžeidimą. Nebūdamas nariu, jis atėjo į šaulių aikštę pasižiūrėti šventės.“ J. Zembrickis tęsė savo pasakojimą, jog  „Vienas iš šaulių garsiai pasakė, kad jis nėra sumokėjęs nario mokesčio ir jei jam sunku, tai gali ir dalimis mokėti.“  J. Zembrickio knygoje dar parašyta, jog jis buvo keistuolis, pav. sinagogai testamentu užrašė 500 talerių, bet su sąlyga, kad žydų bendruomenė nevers jo laidoti savo kapinėse. Jis  susilaukė iš savo amžininkų nemažai apkalbų. Laikraštyje „Memeler Dampfboote“  pasirodė net protestas dėl tuometinių plepalų apie Wienerį.  Istorikas Joh. Zembrickis apie Wienerį rašė dar ir taip, jog  tai keistuolis, bet turėjo būti neblogas žmogus, jei iš 313 789 talerių palikimo,  dalį  pinigų testamentu užrašė  savo broliams  bei privatiems asmenims, o  134 794 talerius paskyrė miestui, labdarai. Taip pat Klaipėdos miesto istorikas  aiškinosi , kas šalia jo palaidotas. Ar tas, kas platino apkalbas apie Wienerį? Ne, iš tikrųjų šalia Wienerio palaidotas  justicijos tarėjas Wolffgramas, vienas iš garbingiausių  miestiečių, kuris taip pat aukojo nemažas sumas  miestui.

Joh. Zembrickis  išvardino pavardes tų, kurie  daugiausia gero padarė miestui. Tai „ keturi vyrai nusipelnė amžinos pagarbos ir atminimo: K. Veitas, Wolffgramas, Wieneris ir Heningas.“  Tai didieji mecenatai. Tarp jų Gerlacho pavardės nėra.  Kodėl dabar nutarė turtingam ir gražių namų savininkui atkurti palaidojimo vietą? Pažiūrėkime į Liepų gatvę, kiek gražių namų, kurių savininkai  palaidoti Senosiose kapinėse.  Kodėl jiems neatstatome laidojimo vietų?  Labai keistas pasirinkimas.

Klaipėdietis istorikas  J. Zembrickis teigia, kad XIX a. Klaipėda turėjo keletą  iškilių mecenatų, o du iš jų yra palaidoti šalia, tai Wieneris ir Wolffgramas. Projekte tvarkoma tik Wienerio laidojimo vieta, numatoma  įrengti betono trinkelių apėjimo takas apie  antkapį bei papildomas kapavietės apšvietimas.  Tikėtina, kad tos apėjimo trinkelės atsiguls ant klaipėdiečio Wolffgramo kaulų. Štai ką apie klaipėdietį, kurio laidojimo vieta nebus įamžinta,  rašo J. Zembrickis. Istorikas,  vadovaudamasis istoriniais šaltiniais, teigia,  kad 1825 m.  garbingi klaipėdiečiai nusprendė įsteigti prieglaudą apleistiems elgetų ir nusikaltėlių vaikams. Didžiausias jos rėmėjas buvo justicijos komisaras Wolffgramas. Kiekviena proga jis duodavo nemažas sumas. Pagaliau jis užrašė testamentu šiai prieglaudai 3000 talerių.  Puslapio apačioje, pateikiama papildoma informacija. „Carlas Liudwigas Wolffgramas nuo 1802 m. – justicijos komisaras Klaipėdoje , 1843 m. tapo justicijos tarėju, nuo 1849m. – miesto garbės piliečiu. Mirė 1854 m. sausio 23 d.. Visuomenei naudingų aukų davimas buvo pagrindinis jo charakterio bruožas. Jo vardą aptiksi visur, kur tik buvo reikalinga pagalba ( 1816 m. jis davė 113 talerių vargonų remontui…)“

Kiek žmonių, tiek ir nuomonių apie tai, kaip pasielgti su Senosiomis kapinėmis.  Nemanau, kad reikėtų  „išradinėti dviratį“ arba  „verkti krokodilo ašaromis“ nuo sovietmečio iki dabar, jog mindžiojame kapus. Vietoj to geriau paskaitykite Klaipėdos istoriją, kaip elgėsi senieji klaipėdiečiai su savo senosiomis kapinėmis. Klaipėdos miesto kapinės iki 1820 metų buvo ten, kur šiandien Luizės Jaunimo centras ( Puodžių 1).  Tuometiniai klaipėdiečiai  jas užstatė.  Vienas iš statinių  -  mergaičių Luizės gimnazija. “Statyba buvo pradėta senųjų kapinių, arba Naujojo Parko, teritorijoje 1889 m. pavasarį. Atidarymas įvyko 1891 m. balandžio 9-10 d. su iškilminga eisena“ rašo istorikas J. Zembrickis knygoje „Klaipėda XIX amžiuje“.

Kas nutikdavo su kaulais tų, kurie ten buvo palaidoti? J. Zembrickio knygoje  apie tai nerašoma, tačiau senosiose kapinėse arba Naujojo parko teritorijoje yra pastatyta Babtistų bažnyčia ir tos bažnyčios pastorius Albertas Latužis  sakė, jog rado nemažai bažnyčios teritorijoje kaulų.

Šių dienų istoriko Vacio Vaivados paklausiau.  Kodėl XXI a.  istorikai nedeklaruoja istorijos perėmimo, tai yra nesivadovauja senųjų kapinių, kurios buvo prie Luizės jaunimo centro panaudojimo tradicijomis?  Istorikas atsakė, kad tuomet buvo poreikis miestui augti, todėl užstatymas  pateisinamas.

Klaipėdiečiai mano, jog šiandien miestas  taip pat turi poreikį – išsaugoti pagrindinius miesto  plaučius – oro grynintojus, medžius. Jei jokių paminklų klaipėdiečiai nepaliko kapinėse, kurios veikė iki 1820 metų,  tai  neturime atstatinėti  kapaviečių ir iki 1960 metų  laidojimo  teritorijoje.

Gerbkime istoriją ir mokykimės iš senųjų klaipėdiečių, t.y.  atiduokime buvusių kapinių teritoriją vykdyti svarbiausiai, labiausiai reikalingai   funkcijai – oro valymui, nes Klaipėda tapo taršiausiu miestu.  Apsiraminkime, nebūkime barbarais,  nes įvairios elektros, vandens tranšėjos  negali būti vinguriuojančios, todėl medžiai bus kertami, kad iškastų lygias elektros ir vandens  trasas, naujus takus, o ne dėl to, kad atsiskleistų erdvės. Akivaizdu, kad visa tai  pablogins  miestiečių atgaivos oazės būklę – Skulptūrų parką.

Klimato kaita bei  tarša tapo  viena svarbiausių problemų ne tik pasaulyje, bet ir Klaipėdoje, todėl  būtina ją nedelsiant spręsti. Prašome keisti projektavimo užduotis,  maksimaliai išsaugant medžius, atsisakyti   tranšėjų rausimo,  atmintinų vietų, kapaviečių įamžinimo.

Neįmanoma nepastebėti, kad Skulptūrų parko atnaujinimas tėra tik užslėptas Klaipėdos garbės piliečio  A. Žalio atliktų darbų  suniekinimas. Atseit, sunaikino kapines, o mes  porą kapų atstatysime, grąžinsime kapinių takų struktūrą ir t.t.  A. Žalys priėmė istoriškai teisingą, klaipėdietišką sprendimą  – kapų teritorija privalo atlikti   miestui reikalingiausią funkciją   - tapti pagrindiniais miesto plaučiais.  Tiek senųjų klaipėdiečių atminčiai, tiek A. Žalio  atliktų darbų įamžinimui,   palikime medžius, nepjaukime jų, neatkurkime kapinių kvartalinių takų tinklo, klasicistinio stiliaus centrinio tako struktūros, kapinių vartų.

Klaipėdietis Virginijus Partaukas paprašė, kad būtinai pažymėčiau, jog klaipėdiečiai nebuvo sentimentalūs amžinai išėjusiems. Kai ėmė stigti vietų laidojimui,  buvo priimtas sprendimas  užpilti senąją kapinių dalį  apie metro žemės sluoksniu ir laidoti ant viršaus. Todėl visi, kurie prisimena senąsias kapines, tai atsimena, kad takai buvo žemiau, o  laiptukais galima buvo pakilti į kapavietes.

Neaukokime medžių vardan naujų  kryžių ir kitokių simbolių pastatymo. Prisiminkime, kad medžiai  klaipėdiečiams atlieka įvairias svarbias  funkcijas, tai oro valytuvai, jie sukuria teigiamas emocijas, leidžia jaustis laimingais ir saugo nuo daugelio ligų.

Senieji klaipėdiečiai savo darbais aiškiai pasakė,  kad jei  yra problemos, tai  jas reikia spręsti taip, kad miestiečiams būtų nauda, o ne didžiuotis, jog esame kapinių – parkų atstatymo specialistai.

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 2

Prašome padėti išsaugoti žaliuosius plotus Klaipėdoje

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

PRAŠYMAS

Imtis priemonių išsaugoti miesto istorinę dalį ir žaliuosius plotus

2019-07-22

Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybė  dalyvauja  klimato kaitos programoje.  Ji iš  Aplinkos ministerijos prašo apie 100 tūkstančių eurų įsirengti saulės jėgainę   Gintaro sporto centrui.  Norint pasiekti  klimato kaitos  srityje pozityvių permainų  neužtenka tik statyti saules elektrines, būtina  turėti programą. Tyrimai parodė, kad medžiai  padeda  stabdyti klimato krizę.  Mokslininkai  rekomenduoja  gausiai sodinti naujus medžius.  Žinant mokslininkų rekomendacijas dėl klimato kaitos ir matant, kaip mieste kertami medžiai, suprantame,  jog Klaipėdos miestas neturi klimato kaitos programos, t.y.  tuščiai  švaisto programinius pinigus.

Norime atkreipti dėmesį  Klaipėdos savivaldybė  paruošė projektus, kuriuose miesto centre naikins  sveikus su didele laja  medžius. Projektuotojai teigia, kad ne jie kalti dėl  būsimo medžių kirtimo, jie gavo tokias sąlygas iš Savivaldybės.    Tai muzikinio teatro rekonstrukcija  ir susijusių objektų: Atgimimo aikštės po kurią  Savivaldybė turės įrengti 116 vietų automobilių stovėjimo aikštelę , Danės gatvės platinimas, Dangės skvero ir Bastionų tilto  statybos, šiuose projektuose numatomi  intervencijos, kurios nepagerins miesto istorinę ir ekologinę būklę.  M. Peldavičiūtė – Asociacija „Gyvas miškas“  vadovė  pasakė „Mes galime valdžiai atleisti, kai jie kažką daro iš nežinojimo su mūsų žaliosiom erdvėm, bet jeigu jie jau žino informaciją ir toliau nekeičia savo veiksmų, tai jau kenkimas mums visiems ir mūsų sveikatai“

Klaipėdos miesto  išrinkti tarybos nariai, kurių galiose tvirtinti įvairius sprendimus, teikti paraiškas  siekia pakeisti miesto veidą.  Mieste priimtų sprendimų pasekmes  jausime dešimtmečiais, o gal ir šimtmečiais.

Anksčiau išvardinti objektai: Muzikinio teatro rekonstrukcija, Atgimimo aikštės sutvarkymas, Danės gatvės platinimas  bei Danės  skvero ir Bastiono tilto statyba keis istorinę miesto dalį.  Šie projektai ne tik, kad nepuoš  miestą , bet  Susisiekimo plėtros galimybių studijoje buvo pažymima , jog  Bastiono tiltas susisiekimo atžvilgiu neduos naudos.   Požeminis garažas, kuris  atseit reikalingas Muzikiniam teatrui, iš tikro, turės išspręsti  privataus verslo, o tai  Viktorijos  viešbučio parkavimo problemą.    Požeminis parkavimas  po Atgimimo aikšte sunaikins istorines dalies namų pamatus bei sveikus su didele laja medžius.

Prašome imtis priemonių išsaugojant Klaipėdos miesto istorinę  dalį bei žaliuosius plotus.

 

Eglės seniūnaitijos vadovė                                                                       Virginija Jurgilevičienė

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Konferencijos „Ateitis – Žalieji Miesto Sodai“ dalyvių REIKALAVIMAI

 

Klaipėdos miesto savivaldybės Merui Vytautui Grubliauskui

Konferencijos  „Ateitis – Žalieji Miesto Sodai“ , įvykusios 2019-07-05, dalyvių

REIKALAVIMAI

                      Pranešėjos konferencijos  metu akcentavo  beprecendentinį  Vilniaus savivaldybės  sprendimą.  Ji buvo nusprendusi atkurti barokinį stilių Sapiegų parke ir išdavė projektuotojams  sąlygas. Projektui išleido šimtus tūkstančių eurų. Svarbiausia, kad numatė iškirsti apie 200 medžių.  Antakalniečių bendruomenė išsakė Vilniaus miesto savivaldybei  savo nuogąstavimus. Sostinės valdžia  sustabdė daromus darbus, nurašė jau padarytas investicijas,   gali būti, kad bus prarastos europinės lėšos.
Sostinės valdžia  išdrįso pripažinti, kad nepakankamai buvo informuota bendruomenė, kad laikmetis reikalauja kitų sprendimų  ir  kitokio požiūrio į miesto gyventojus, todėl  pakeitė projektavimo sąlygos,  kad išsaugotų medžius. Tokį pat sprendimą  privalo  priimti ir Klaipėdos savivaldybė, spręsdama Skulptūrų parko sutvarkymą, Donelaičio aikštės, Danės skvero, Atgimimo aikštės  rekonstrukcijas.

Klaipėdos miesto savivaldybės prašome atsižvelgti į grėsmingą klimato kaitos   artėjimą ir teikti Skulptūrų parko sutvarkymui naujas sąlygas, t.y.  sugrįžti į bioįvairovę,  laukinės gamtos stilių, išsaugant  numatytus kirsti medžius.

1. Virginija Jurgilevičienė, Kretingos 13-2, Klaipėda, tel. 864024954

2. Danutė Izvekovienė Liepų 44-9, Klaipėda, tel. 867514723

3. Renolda Senovaitienė tel. 868145155

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Praskleidus giminės istorijos užuolaidą, supranti, kad …

Vėlaičių kaimo gyventoja, kurios sodybai  daugiau kaip šimtas metų

Vėlaičių kaimo gyventoja, kurios sodybai daugiau kaip šimtas metų

Egzistencijos klausimai: iš kur esi, kodėl esi ir  kur nueisi? Juos dažnai užduodame, ir ieškome atsakymo.

Atrodė, tai ką išgirdome iš tėvų – tos tiesos, tos informacijos pakanka. Mūsų giminės bendras protėvis,  senelio tėvas  Antanas Paksas, atėjo užkuriu  iš Mažosios Lietuvos į Didžiąją ir apsigyveno Kretingos rajone, netoli Kartenos Abakų kaime. A. Paksas buvo vedęs du kartus. Su pirmąja žmona susilaukė dviejų sūnų ir dviejų dukterų. Iš antrosios santuokos susilaukė keturių sūnų ir dukros.

Iš  Šilutės paskambino Onos Paksaitės anūkas Liudvikas. Jo sūnėnas gyvenantis Vilniuje iš archyvų, iš interneto bažnytinėse knygose atkapstė vedybų ir mirimo įrašus.  Antrą santuoką  Antanas Paksas sudarė, kai  buvo 40 metų, o   Magdalena Rudelytė  iš Vėlaičių k. – 26 metų.  Tuokiesi jie  1863 m. birželio 1 d. Antano tėvas- Jonas, mama Barbora Markevičiutė. Magdalenos tėvas Mateušas Rudelis, mama Antanina Anusauskaitė{?} . Liūdytojai- Blažiejus Kavarza, Ignacas Slušnys, Antanas Razma ir kt. A. Pakso mirties įrašas padarytas rusų kalba. Jis mirė 1883 metais nuo plaučių uždegimo, jam buvo 74 metai. Paliko našlę Magdaleną  Rudelytę ir sūnus: Juozapą, Kazimierą, Steponą, Joną, Pranciškų bei dukras: Antaniną, Magdaleną ir Barborą. Iš šio įrašo matosi, kad iš pirmos santuokos, kuri buvo sudaryta su Marijona Buivydaite,  įrašytas tik vienas sūnus Juozapas. Kodėl nėra antro jų  sūnaus?  Prisiminimuose buvo minimi du sūnūs. Koks  A. Pakso ir M. Buivydaitės neįrašyto į mirimo  dokumentą sūnaus vardas?

Tai tikras detektyvas.  Kas galėtų atskleisti praeities šydą?  Tai archyviniai dokumentai. Pagal juos antrojo sūnaus vardas Marcijonas. O neįrašytas buvo todėl, jog  mirė anksčiau negu tėvas  -  1882 metais. Įrašyti buvo tik gyvieji  Antano vaikai.

Antano Pakso mirimo  dokumente  neįrašyto sūnaus Marcijono Pakso ir jo žmonos Agotos Drakšaitės ( ar Drakšienės) vaikų gimimo dokumentų matosi, kad vyriausia jų dukra Ona gimė 1873 metais Abakų kaime. Vėliau kita dukra  Eufruzija -1875 metais Drungilų kaime, Zakiejus  ir Karolina -  Vėlaičių kaime, o Magdalena -  Vaitkuose.  Iš kart  kyla klausimas. Kodėl taip kilnojosi Marcijono ir Agotos Paksų šeima? Onos Paksaitės anūkas Liudvikas mano, kad archyvinės žinios gerai, bet būtų neblogai nuvykti į tą kaimą, kuriame ilgiausiai gyveno jo senelės Onos tėvas Marcijonas Paksas.  Vaikų gimimo dokumentai  rodo,  jog tai Vėlaičių kaimas.

Vėlaičių kaime mums iš kart parodė kur yra Drakšų žemė, kad kaimynystėje gyveno Vaitkai, o seniausia kaimo gyventoja p. Milašienė  prisiminė, jog Vėlaičiuose  gyveno Marcijono Pakso anūkas Adolfas Paksas, kuris vėliau persikėlė į Žadeikius. Dar prisiminė, kad jo žmona, kai tapo našle, ištekėjo  ir tapo Jonikienė.

Iš to ką papasakojo  Vėlaičių kaimo gyventojai,  kas surašyta archyviniuose dokumentuose dėliojasi tokia įvykių seka. Marcijonas Paksas į savo ūkį parsivedė žmoną Agotą  Drakšaitę,  su kuria 1873 m. ir susilaukė pirmosios dukros Onos.  Marcijono mama M. Buivydaitė- Paksienė jau buvo   mirusi.   Ūkyje šeimininkavo tėvas Antanas su    pamote Magdalena Rudelyte. Pamotės su tėvu pirmieji sugyventi vaikai mirė.   1873 metais gimęs  sūnus Kazimieras, ir vėliau atsiradę vaikai, sulaukė pilnametystės.  Po vienu stogu dviem  šeimininkėms nebuvo vietos  ir Marcijonas su žmona išsikėlė į Drungilų kaimą, bet po poros metų pervažiavo gyventi  į Vėlaičių kaimą ir apsigyveno šalia Drakšų ir Vaitkų.  Galimai ten gyveno iki mirties, o jauniausiosios  dukros Magdalenos ( 1881m)  gimimo vieta nurodytas ne kaimas, bet  kaimynų Vaitkų  sodyba.

Antano Pakso  ir Marijonos Buivydaites vaikai, mirus tėvui,  liepė pamotei išsikraustyti iš tėvų ūkio. A. Pakso antrosios žmonos vaikai, kurių vyriausias buvo 10-ties metų, o jauniausias – trijų, liko bežemiai, tik mažos bakužės Abakų kaime savininkai.  Kiek anksčiau buvome susitikę Antano Pakso anūkę  iš antros santuokos Zita Joneckienę, kilimo iš Abakų kaimo,  kuriai jau 94 metai. Ji pasakė, jog  dėdė, kuris gyveno Vėlaičiuose, kuris prisidėjo prie   pamotės su vaikais iškraustymo, pasielgė negerai ir dėl to nesirodydavo Abakuose. Vėlaičiai

Turėjo praeiti daugiau kaip šimtas penkiasdešimt metų, turėjo Antano Pakso provaikaitis  iš pirmos santuokos susirasti antros santuokos vaikaičius   ir archyviniais dokumentais įrodyti, kad jokiame iškraustyme Marcijonas nedalyvavo, nes mirė metais anksčiau negu jo tėvas Antanas Paksas.  Gana  ilgai Antano ir  antrosios žmonos Magdalenos palikuoniams teko gyventi su melu ir netgi jį skleisti.

Nuoskauda, kad tapo bežemiais ir buvo iš ūkio iškeldinti,  ėjo iš lūpų į lūpas, kai Antano ir Magdalenos palikuoniai pasakodavo savo giminės istoriją.  Tačiau skausmą, gėlą, kad mirus mamai, Marcijonui  nebeliko vietos gimtajame ūkyje, kad galimai dėl to  antrasis sūnus Juozapas delsė su vedybomis ir  parsivedė žmoną, sulaukęs beveik 40 metų, sužinojome tik perskaitę archyvinius dokumentus.

Istorijos uždangą praskleidę, aiškiai suvokiame, kad svetimo skausmo nebūna.

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 2

Mūsų civilizacijos išlikimo garantas yra laukinė gamta

konf.nuotrauka 2019-07-05

Klaipėdoje 2019 m. liepos mėn. 5 d. vyko konferencija „Ateitis – Žalieji Miesto Sodai“. Ją organizavo asociacija „Klaipėdos žalieji“.

Šios konferencijos pagrindinė misija – dėl vykstančios klimato kaitos kitaip pažiūrėti į miesto žalią rūbą. Galimai dėl to vilniečiai pasiekė pergalę  rekonstruojant  Sapiegų parką. Vilniaus savivaldybė buvo išdavusi sąlygas  atkurti barokinio stiliaus parką, t.y. masiškai iškirsti senuosius ir savaime išaugusius medžius.  Antakalnio bendruomenė pasakė NE tokiai rekonstrukcijai.  Klimato kaitos procesai neišvengiamai  reikalauja  stabdyti  biologinės įvairovės naikinimą ir skatina  sugrįžti į laukinę gamtą.

Mūsų laukia nauji iššūkiai. Konferencijos pranešėjos Austė Juozapaitytė ir Monika Peldavičiūtė ne kartą akcentavo, kad  klimato kaita yra viena svarbiausių problemų, kurią  būtina spręsti. Išklausius  abi pranešėjas, darytina išvada, kad XXI a. parkų stilius turi būti  laukinė gamta. Kas nutiko, kodėl Klaipėdos savivaldybė  aiškiai matydama  ir žinodama problemą – klimato kaitą, žinodama pasaulines tendencijas  parkų stiliuose,  nekeičia projektuotojams užsakymo sąlygų?     Jei nepasuksime šiuolaikiniu  keliu, jei  delsime,  jei nesugrįšime į laukinę gamtą, o tęsime  plytelių ir asfalto klojimo tradicijas,  sunaikinsime save patys.  Deja, tokių šiuolaikinių žaliojo rūbo pertvarkymo projektų neturime.  Klaipėdos Skulptūrų parke norima iškirsti apie 500 medžių.  Toks sprendimas parodo, kad Klaipėdos savivaldybė gyvena XX a. ir nenori keistis.  Atrodo, nėra nieko sudėtingo  pasekti vilniečių pavyzdžiu, bet tokių elementarių  ir reikalingų permainų nesulaukiame.

Konferencijos dalyviai surašė prašymą  Klaipėdos miesto savivaldybei,  jog  dėl Skulptūrų parko rekonstrukcijos būtų keičiamos sąlygos, išsaugant  laukinę gamtą bei  biologinę įvairovę.

Kita problema yra ta, kad atsisakyta  Vakarų Lietuvoje ruošti  aplinkotyros ir ekologijos  specialistus,  o Lietuvoje arboristai  iš vis dar neruošiami.

 Šiandien, kada klimato kaita yra viena iš pagrindinių problemų ir yra  skiriami pinigai šiai problemai  spręsti, deja, Klaipėda neturi  tos srities specialistų.  Būtina  kreiptis į Švietimo ministeriją dėl  arboristų  ruošimo.

Pranešėja Dr. Danutė Karčauskienė, LAMMC Vėžaičių filialo direktorė, pateikė tyrimus kokie augalai  absorbuoja nuodingas medžiagas,  kaip žalioji masė valo aplinką.  Iš auditorijos paklausė, ar jos vadovaujamo instituto rezultatais naudojasi Klaipėdos miesto savivaldybė, spręsdama taršos mažinimą? Sužinojome, kad nėra bendravimo su uostamiesčio valdžia.

Klaipėda  yra  save paskelbusi sveiku miestu, bet realių veiksmų nedaro, nevalo labiausiai užterštų teritorijų. Pigiausia, efektyviausia priemone, kuri vadinasi  fitoremediacija  nesinaudoja, t.y. nesodina tokių  augalų: šunažolių, dryžučių, raudonųjų dobilų, gluosninių žilvičių, legistų, sidų, kiečių it t. t. , kad uostamiestį galėtume vadinti  eko-miestu. Klaipėdos savivaldybė privalo keisti miesto žalią rūbą.  Miestas turėtų puoštis ne brangiomis gėlėmis, bet augalais, kurie neutralizuoja teršalus ir tuo pačiu gražina miesto veidą.

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 1

Kodėl reikia rinktis Centro partiją?

Kiekvienos valdžios svarbiausias prioritetas yra  gyvybė ir jos tęstinumas.  Deja, šiandien  iš 28 valstybių Europos sąjungoje esame  labiausiai  nykstanti  tauta.  Jungtinės Tautos prognozuoja, kad Lietuvoje dvidešimt  pirmojo amžiaus pabaigoje gyvens pusantro milijono žmonių – maždaug 45 proc. mažiau nei dabar.

Kai perskaitai, kai klausaisi, tai kaip replėmis  skausmas   suspaudžia gomurį.   Mūsų tėvai, seneliai narsiai kovojo už išlikimą, o mes  esame bejėgiai, nes turime baisų priešą, o tai  savąją valdžią. Ji  nenori matyti,  kad aplink mus  esamų valstybių gyventojai gyvena geriau,  emigruoja  mažiau.  Lietuvos bėda, kad valstybės valdymo būdas tampa oligarchinis.

Tik rinkimai gali pakeisti esamą padėtį. Tą žino visi:  tiek piliečiai, tiek grupė žmonių – oligarchai.  Jie  daro viską, jog  niekas nesikeistų.  Tuo tikslu ėmė  valdyti žiniasklaidą ir jos pagalba   įtakoti gyventojų apsisprendimą.

Todėl 2019-09-22, kai vyks  rinkimai į Seimą rinkitės mūsų  kandidatą, nes  jį delegavo Lietuvos centro partija.  Lietuvos nepriklausomybei jau 30 metų, tačiau stipraus politinio centro niekada nebuvo. Dešinieji ir kairieji supanašėjo, atsisakę savo politinių idealų: socialdemokratai -  socialinės gerovės modelio,  o  dešinieji   - nacionalinės savigarbos ir patriotizmo. Tradicinės partijos „nugrybavo“ į oligarchinį valdymą.  Spec. tarnybos, prokuratūra tapo įrankiais  neprileidžiant  prie  valdžios vairo mažas partijas. Senosios partijos, kurios nenori nieko keisti, kurioms ir taip gerai   bijo Centro partijos.

Centro partijai daugiau kaip 10 metų, tačiau parlamentinė ji  nebuvo. Galingosios partijos,  turėdamos savo įtakoje žiniasklaidą, pasistengdavo papilti patyčių pirmojo partijos pirmininko Romualdo Ozolo adresu.  Šiandien galingosios partijos nusprendė, kad Lietuvos centro partija gali  „reklamuotis“ tik per – KK2.  Patyčios šioje laidoje liejasi kibirais, tame tarpe ir ant  Naglio Puteikio.  Rinkėjams  rodomais siužetais siekiama sukelti pasišlykštėjimą.   Paskutiniu laiku pasirodo  laidos apie N. Puteikį, kuris, atseit,  nesugeba susitvarkyti savo  namo stogo.

Klaipėdoje jis gyvena  paveldosauginiame  name.  2018 m. žiemą  nudegė   stogas.   N. Puteikis su kaimynu, taupydami pinigus, ėmėsi remonto darbų,  patys keitė  čerpes.  Pasipylė skundai, kad politikas naudojasi savo galiomis ir tvarko paminklosauginį namą  be  Kultūros departamento leidimo.   Į politiko aiškinimą, kad čerpių perklojimui jokių paveldosaugos leidimų nereikia, niekas  nereagavo, bet pradėjo tyrimą dėl  N. Puteikio savivaliavimo. Darbus sustabdė ir tik 2019 m. vasarą, atlikus visus tyrimus, buvo pasakyta – leidimų nereikia.  Laida   Ka  KA Du rodė  stogo peripetijas  su maksimalia patyčių doze, tačiau po  įrodyto sąmoningo priekabiavimo  prie politiko žiūrovų  neinformavo.  Lietuvos gyventojai, reaguodami į televizijos reportažus, turi  per rinkimus sakyti  „Tik ne už  N. Puteikį, tik ne  už Centro partiją“.

Buvo Rūtos Janutienės laida „Paskutinė instancija“, kurioje N. Puteikis pasisakydavo, kurioje nebuvo naudojamos patyčios.  Tiesioginėse  laidose  žiūrovai   N. Puteikį, matydavo, kaip mąstantį, atsakingą, jautrų  politiką.  R. Janutienės laidos, kuriose   nebuvo  naudojamas sarkazmas, pažeminimas tapo   pavojingos valdantiesiems.  Todėl R. Janutienės televizijoje  nebematysime.  Nėra juokinga, labiau graudu, kai aiškinama, jog žiniasklaida yra nepriklausoma. Nemeluokite, oligarchai, jūsų  pinigai nusprendžia ką rodyti Lietuvos gyventojams, o ką uždrausti.

Valdžioje esančios galingos  partijos tokiomis priemonėmis  užsitikrina  išlikimą valdžioje.

Ar įgyvendinsime valdančiųjų tikslus ir paklusime jų vykdomai politikai?  Ar pasirinksime  nepriklausomą, ujamą politinę jėgą – centristus, bei jų iškeltą kandidatą Kristupą Krivicką?   Jus,  Klaipėdos rajono gyventojai,    balsuosite   pakartotinuose rinkimuose rugsėjo 22 d.  Ar  K. Krivickas,  jūsų  dėka, taps Seimo nariu?

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Ar Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje gydytojos R. Bandžiulienės „gydoma“ V. Smilgytė dėl kritiškumo stokos nebus numarinta, kaip S. Rakauskienė?

Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje yra „gydoma“ Virginija Smilgytė, tačiau manau, kad iš tikro, su  ja norima susidoroti už suteiktą teisinę pagalbą savo likimo draugėms. Jai  yra leidžiami vaistai HALOPERIDOL. Nuo šitų vaistų ją kausto, sutrinka  judėjimas, vaikštant verčia atgalios. V. Smilgytė prašo „nešerti“ ją nuodijančiais vaistais. Gydytojos vienintelis atsakymas – apsimetinėji.

Anksčiau paskambindavau ir kalbėdavomės valandomis, o dabar su Virginija kalbu tik keletą minučių ir dažniausiai girdžiu, kad ji guli, nes dreba iš vidaus kūnas ir geriau jai  norisi  iš kart mirti, nei jausti, kaip palaipsniui, draskydama visus vidinius organus,  atsėlina mirtis.  Haloperidoliu gydo jos  tariamą mastymo sutrikimą. Gydo  dėl to, kad  ji  facebooke rašė apie  Seimo narį  Darbo partijos atstovą  Valentiną Bukauską,  jo sūnų  ir vyriausiosios prokurorės  Daivos Armalienės sūnų. Anot  Virginijos, tai žmonės, kurie darė  žalą telšiškiams ir jos šeimai.

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje 2018 m. rudenį aš  lankiau Virginiją Smilgytę, susitikau su ją prižiūrinčia, o dabar  jau  gydančia gydytoja, skyriaus vedėja Rūta Bandžiuliene. Ji  mums pasakė, kad  turėjo tokią besiskundžiančią pacientę ir tik ji pati kalta, kad  taip ilgai buvo gydoma. Būtų tylėjusi – būtų anksčiau paleista į namus.  Gydytoja kalbėjo  apie Skaistą Rakauskienę.  Kauno apygardos teismo sprendimu 2017 m. sausio 26 d.  ji  buvo paleista, o jau vasario 5 d.  mirė.

Tuomet svarstėme kaip pasielgti,  kad išsaugoti Virginijos Smilgytės gyvybę.  Nusprendėme niekam  viešai nekalbėti, nerašyti, patylėti, kad tik paleistų, kad tik nutrauktų gydymą vaistais, kurie neša mirtį.

Daugiau, kaip pusę metų tylėjome.  Tikėjome gydytoja ir bijojome, kad Virginijos neištiktų Skaistos Rakauskienės likimas. Gydytoja netesėjo savo pažado, nors ji ir Virginijai sakė, kad jei tylėsite, nerašysite, nesiskųsite -  durys bus atviros.

Galimai labai apsirikome, kad  nerašėme apie tariamą gydymą vaistais, turinčiais  žudantį  poveikį V. Smilgytei. Iš sveiko žmogaus per pusmetį padarė pusiau lavoną.  Vaistai, kuriuos ji gauna, nekeičia mąstymo ir jos įpročių, mintyse ji toliau dėlioja  eiles, vėliau jas užrašo.   Pasirodo, kad buvome neteisūs, kai nutarėme, jog   V. Smilgytės fizinės ir psichinės būklių pablogėjimą pergyvensime  tik savyje.  Gydytoja  suprato, kad „tyla yra  gerą byla“  ir ji Rokiškio apylinkės teismo paprašė  pratęsti „gydymą“. Jos pagrindinis argumentas -  pas Virginiją dar nėra  pakankamai kritiškumo.   Ar realu, kad cheminiai vaistai per pusę metų suformuos kritinį mąstymą? Tai absurdas.  Kas gali patikėti, kad Lietuvos piliečiai, primaitinti tabletėmis,  subadyti adatomis   tampa savikritiški? Tik gydytoja R, Bandžiulienė ir  Rokiškio  teismo teisėjas Artūras Dilys, sutikęs su gydytojos teiginiais, kad vaistais galima išugdyti kritinį požiūrį, ir priėmęs sprendimą tęsti gydymą.

Iš tikro V. Smilgytė vaistais yra palaipsniui nuodijama. Ji, kad ją paleistų į laisvę,  prisipažino, jog  padarė nusikaltimą,  rašydama    apie V. Bukauską, jo sūnų ir  prokurorės sūnų.  Virginija nori gyventi. Koncentracijos stovykla, kitaip negalima pavadinti tą vietą, kurioje šiuo metu yra Virginija – suvaržė laisvę, priverstinai izoliavo ir  ėmė leisti vaistus  HALOPERIDOL, kai net informacijoje apie šį vaistą parašyta, kad gali ištikti staigi mirtis. Šiandien Lietuvoje neparankiems žmonėms yra paskelbtas nematomas karas,  t.y.  taikomi  sovietiniai gydymo metodai.  Jie yra priverstinai nuodijami  vaistais ir kaip S. Rakauskienė  išeina iš šio pasaulio.

Rokiškio teismo sprendimas yra apskųstas. 2019 m. birželio 14 d. 13 val.  Panevėžio apygardos teisme vyks  Virginijos Smilgytės   teismo posėdis. Ją gina advokatė Eligija Norkienė.

Virginija turi artimų giminaičių, kurie su ją artimai bendrauja ir prašo paleisti bei taikyti ambulatorinį gydymą.

Kiti straipsniai susiję su V. Smilgyte

https://laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=6734:virginija-smilgyte-laikykis-telsiskiai-su-tavimi&catid=33&Itemid=141

https://minfo.lt/lietuva/straipsnis/ar-telsiu-mieste-klesti-prostitucija-narkomanija-vaiku-tvirkinimas

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=6859:ar-telsiuose-darbo-partija-ivede-vienvaldyste-t-y-savo-karaliavima-o-opozicija-pave

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Mere, ar deleguosite atstovą, kaip yra parašyta įstatyme, ar vykdysite Vyriausybės nutarimą?

Mes, klaipėdiečiai,  Jus,  mere,  rinkome, tikėjome, kad  apginsite Klaipėdą ir pajūrį nuo išorinio uosto, kuris taps    ekonomine ir ekologine bomba ir padarys didžiulę žalą pajūrio krantams ir miesto ateičiai.

Galimai tik laikinai buvome  nuraminti, kai Klaipėdos miesto taryba,  po  konsultacijos  su architektu-urbanistu Mindaugu Pakalniu, 2017 m. liepos 14 d. pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui Nr. 2, kuriame nėra išorinio uosto.

Klaipėdiečiai, stebėdami kaip buldozeriu yra stumiamas išorinis uostas Melnragėje,  aiškiai   pastebi,  jog  ministrui pirmininkui S. Skverneliui, Susisiekimo ministrui  R. Masiuliui  „nusispjauti“ į  įstatymo  viršenybę.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas  teigia, kad į Vyriausybės komisijas deleguojami  Savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai.   Vyriausybė savo 2017 m. lapkričio 8 d. Nr. 946 nutarimu ignoruoja  Vyriausybės įstatymą, miesto tarybos kompetencijas  ir nusprendžia, kad atstovas turi būti tik meras.

Mere, ar turite „stuburą,  ar pareikalausite Vyriausybės laikytis įstatymo ir rekomenduosite tarybai deleguoti atstovą, kurio pagrindinė misija informuoti apie miesto principines nuostatas  dėl išorinio uosto?

Ar neatrodo, kad Vyriausybės ministras pirmininkas, Susisiekimo  ministras nurodydami kas gali būti savivaldybės atstovu, tyčiojasi iš Klaipėdos miesto tarybos, aktyvių klaipėdiečių ir nesiruošia eiti į derybas, ieškoti konsensuso dėl bendros Klaipėdos miesto vystymo krypties, o veikia iš  jėgos pozicijos.  

 

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Ar Ingrida Šimonytė ir Gitanas Nausėda yra pedofilijos globėjai?

2019-05-17 a

Klaipėdiečiai 2019 m. gegužės mėn. 17 d.  susirinko paminėti gėdingą įvykį, kai 240 ginkluotų policininkų padėjo išnešti vieną vaiką. Jei  valdžia meta tokias pajėgas, tai kyla  klausimas, ką taip.lietuviška valdžia yra prisidirbusi?  Atsakymas tik vienas, išsigando, jog vaiko kaltinimai dėl seksualaus išnaudojimo gali išversti iš labai aukštų postų.

Ar šiandien Lietuvoje ramiai gyvena aukštas pareigas užimantys vaikų tvirkintojai? Aišku, kad ne. Kaip  jiems išlikti valdžioje? Atsakymas tik toks. Sodinti savus į aukščiausius postus.

Karolis, Neringos Venckienės sūnus, prašė nebalsuoti už kandidatą` į prezidentus Saulių Skvernelį. Didžioji tautos dalis nebalsavo. Saulius Skvernelis nepateko į antrą turą. Negi vaikų tvirkintojai nesirūpino savo saugiu rytojumi? Aišku, kad daro viską, kad teisybė nebūtų atskleista.  Manau, kad abu antro turo kandidatai į prezidentus  yra saugus  pedofilijos užnugaris.  Apie mergaitę, gyvą, ar mirusią,  nežinosime dar penkis metus.  Manau, kad Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda   tik tada, kai aiškiai deklaravo, jog gyvens  ir džiaugsis 2012 m. gegužės mėn. 17 d. gėda, gavo pedofilų  paramą, žiniasklaidą, jiems buvo kuriamas geras įvaizdis.

Gyventi neviltyje, gyventi žinojime, jog  valdžią užgrobė amoralios politinės jėgos, yra sunku ir skaudu, bet tai  skatina netylėti ir ateiti birželio 17 d.

2019-05-17 c

2019-05-17 d

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Kodėl ruošiate ekologinę bombą – betoninį pusiasalį prie Melnragės?

 

IMG_6912 Klaipėdiečiai š.m. gegužės 9 d. 18 val. ir vėl turės galimybę susitikti su kandidatu į prezidentus S. Skverneliu.  Prie bendruomenės namų  ( Debreceno g. 48)  premjerą pasitiksime  17.30 val. piketu „ Kodėl ruošiate ekologinę bombą -  betoninį pusiasalį prie Melnragės?“

Ministras pirmininkas S. Skvernelis turėtų būti   tvarkos garantu Lietuvoje.  Jo vadovaujama vyriausybė turėtų laikytis priimtų, patvirtintų tvarkų.  Deja,  taip nėra.

Yra patvirtintas, veikiantis  Lietuvos bendrasis planas. Jame yra nurodytos dvi privalomos alternatyvos, t.y.  du giliavandenio uosto variantai: pirmasis Būtingėje, antrasis Melnragėje. Įstatyme parašyta, kad priimant sprendimą dėl išorinio uosto turi būti  atliktas strateginis  pasekmių aplinkai vertinimas.  Valdžia nusprendė, jog  Būtingės išorinio uosto aplinkos pasekmių vertinimo nereikia atlikti,  nereikia ir vyriausybės apsisprendimo. Tą įstatyminę betvarkę tęsė ir Klaipėdos miesto Administracijos direktorius Saulius Budinas. Jis vienasmeniškai savo sprendimu  patvirtino  miesto bendrojo plano koncepciją su maksimalia uosto plėtra, su betoniniu pusiasaliu Melnragėje.

  Kas kuria valstybėje chaosą, t.y. reikalauja „spjauti“ į patvirtintas  tvarkas? Kas ruošia ekologinę bombą? Tai Lietuvos Respublikos  Susisiekimo ministerija, kuri yra atsakinga už labai svarbų objektą  ir kuri  nesilaiko teisės aktų.

Jau trečią kartą uosto bendrasis planas yra pristatomas derinimui.   Šiame uosto bendrajame plane yra labai daug pažeidimų dėl ko jau du kartus Kuršių Nerijos  nacionalinio parko administracija atsisakė derinti.  Kodėl  Uosto bendrasis planas su pažeidimais yra teikiamas derinti trečią kartą?

Jei  ministras pirmininkas leidžia savivaliauti ministrams, kelti valstybėje sumaištį, tai ko tikėtis, kai S. Skvernelis taps prezidentu?

Klaipėdiečiai, stebėdami kaip buldozeriu yra stumiamas išorinis uostas Melnragėje,  teigia, kad   premjero vadovaujama vyriausybė nesiorientuoja į paprastą žmogų, jo gerovės kūrimą. Lietuvos ir Klaipėdos gyventojai  dėl  neaiškių verslo, finansinių   grupuočių   reikalavimų, jų vykdymo praranda tikėjimą šalies ateitimi.

Piketo metu reikalausime nebalsuoti už S. Skvernelio kandidatūrą į prezidentus, kaip nesugebančio suvaldyti neaiškių, galimai korumpuotų interesų grupių  veiklą

Susitikimo metu įteiksime piketo rezoliuciją.

Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui S. Skverneliui

 PIKETO,  įvykusio Klaipėdoje 2019-05-09,

REZOLIUCIJA

Jus, Ministre pirmininke, privalote  būti teisinės valstybės garantu ir užtikrinti, kad visi laikytųsi įstatymų. Prašome:

1) atlikti  abiejų   privalomų alternatyvių išorinių uostų ( SPAV)  strateginius pasekmių aplinkai vertinimus bei jų palyginimus. Išlaikyti visas procedūras parengiant ir vertinant abi vietas

2) sprendimą dėl tų dviejų alternatyvų turi priimti vyriausybė

3) kol nėra padaryta aukščiau  nurodyti  veiksmai ir procedūros netvirtinti Uosto bendrąjį planą Vyriausybėje,

Dalyvių parašai

 

 

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0