Kodėl priešų ideologija tampa sava?

Informacinis karas dėl Mažosios Lietuvos istorijos ir toliau  vyksta pilnu tempu. Vyganto Vareikio istorinio vertinimo  mokykla  nenori sutikti, kad   lietuviškasis  arba Jono Vanagaičio  naratyvas yra teisingas. Kare tinka visos priemonės. Klaipėdos universiteto dėstytojas, artimas V.Vareikio draugas,  parašė skundą  į Vyriausiąją rinkiminę komisiją dėl  „Atviroje Klaipėdoje“ paviešinto straipsnio  „Prašome Klaipėdos miesto valdžią neetišką terminą „prijungti“ prie Lietuvos keisti tinkamu žodžiu „prisijungę“. Istorine tema  parašytame straipsnyje  nebuvo agituojama, nebuvo prašoma    balsuoti už mane, Virginiją Jurgilevičienę,  kandidatuojančią  nuo  tautininkų – centristų  į  Klaipėdos miesto tarybą. Skundikas nutarė, kad šis straipsnis turėjo būti pažymėtas, kaip politinė reklama.

Klaipėdos rinkiminė komisija išnagrinėjo skundą. Ji  atsiuntė akademinės visuomenės nariui ir man, apskųstai,  susirinkimo  protokolo išrašą, kuriame parašyta, kad tame straipsnyje yra surašytas V. Jurgilevičienės požiūris, kuris  neagituoja ir  neragina balsuoti už ją.

Vytautas Čepas 2023 m. sausio mėn. 17 d. pakvietė į susitikimą.  Pateikta medžiaga, išsakytos nuomonės  skatino    kitaip įvertinti Klaipėdos istorikus ir jų argumentus. Apie tai ir parašiau, nes prasminga  informaciją pateikti po susitikimo, o ne praėjus keliems mėnesiams.

Man atrodė, kad  istorikas V. Vareikis neteisingai interpretuoja, aiškina istorinius įvykius. Jis teigia, kad  mums daug metų  buvo meluojama  apie 1923  metų sukilimą. Tai esąs   karinis žygis su tikslu prijungti Klaipėdos kraštą.  Istorikas sako, kad tarpukario Lietuvos gyventojai buvo priversti mokytis melagingos istorijos, nes bijojo pasakyti tiesą.

Manau, kad šis požiūris į istorinius įvykius yra klaidingas ir jį  jau teikė nacistinės Vokietijos apologetai. Jau tada buvo aiškinama,  kad lietuviai, kadangi Vokietija buvo ekonomiškai stipresnė valstybė,  nenorėjo susijungti su agrarine Didžiąja Lietuva. Todėl buvo įvykdyta aneksija.

V. Vareikio istorinių įvykių vertinimo  mokykla  priminė prieškarinėje Lietuvoje skleidžiamus kaltinimus, šmeižtą prieš J. Vanagaitį ir jo  naudojamą   terminą  „ prisijungė“.   Manau, kad XXI a. .atgimė  Neumanno-Sasso bylos fragmentai  ir antilietuviška  propaganda.

V. Vareikio istorinio vertinimo mokyklos koncepciją sudaro   vieno  įvykio aprašymas. Šį naratyvą naudoja tik okupantai, nes  jiems nenaudinga   pateikti šimtmečius apimančią istoriją, kuri  prasideda  nuo XIII a., kai Kalavijuočių  ordinas užgrobė Klaipėdą.

Kiekviena mokykla turi ir skirtingus  vertybinius  pagrindus.

V. Vareikio mokykloje dominuoja  ekonominiai šalies pasiekimai. Šios mokyklos gerbėjai pasakoja apie tvirtus tiltus, tobulesnę žemės ūkio techniką Mažojoje Lietuvoje    ir t.t..  Jie  teigia, kad  mažlietuviai nenorėjo susivienyti su agrarine, atsilikusia kita Lietuvos dalimi.  Ekonominė gerovė esanti  vertybė  ir ji bus  pasiekta tik  drauge su Vokietija.

J. Vanagaičio  mokykla  aiškino, kad  lietuviai iš Mažosios Lietuvos  siekė vienovės, nes jautė  tautinį, valstybinį   identitetą.  Jiems tautiškumo puoselėjimas – didžiausia vertybė.

J. Vanagaičio almanachas „Kovos keliais“ yra tapęs  savotišku istorinių įvykių vertinimo testamentu, kuriame daug vietos skirta įvairių lietuviškų draugijų veiklos aprašymams.

Politika ir istorija yra šalia. Kiekviena politinė jėga nori turėti savo praeities įvykių  istorinį naratyvą. Šiandien,  kada Ukrainoje vyksta karas, ypač išryškėjo tų istorinių mokyklų panašumai ir skirtumai.

Pasirodo,  okupantas, ar jis iš rytų, ar iš vakarų, tačiau vertybės, kurias jis propaguoja  yra panašios. Provokiškas tautietis  teigė, kad gerai buvo Vokietijos sudėtyje, nes liko puikūs keliai. Prorusiškas pilietis aiškina, kad buvo gerai sovietų laikais, kai būdavo  nemokamai  suteikiami butai ir t.t. .

Okupantų naudojamas naratyvas neigia tautines vertybes ir  net iš jų tyčiojasi ir niekina.

Prorusiško  naratyvo gynėjai  naudojasi V. Vareikio mokyklos istoriniais  teiginiais ir aiškina, kad  Kremlius mokėsi iš  Lietuvos kaip  užgrobti  Krymą. Sutapatinimui labai padeda teiginys, kad 1922 m. gruodžio 18d. įkurtas Vyriausias Lietuvos gelbėjimo komitetas buvo Didžiosios Lietuvos priedangos  įstaiga   ir  tik skelbė atsišaukimus.

Kremliaus naratyvo veikėjus  ir šių dienų „progresyviai“ mąstančius  sieja  meilė  skundams, kurie  turi  ugdyti paklusnumą. Apie sovietinius skundikus prirašyta tiek, jog  neverta kartotis. Šių dienų skundimas ir akademinėje bendruomenėje  tapo įrankiu susidoroti su kitaminčiais. Tokio proceso pavyzdys yra  Valstybinės televizijos direktorės Monikos Garbačiauskaitės – Budrienės inicijuotas puolimas prieš Jolantą Mažylę.  Lietuvos žurnalistų sąjunga nepalaiko  atgimusios sovietinių laikų praktikos ir gina  dėstytoją.

Akademinė visuomenė yra krečiama skandalų, nes  gavę sprendimų galias, įsivaizduoja protingiausiais.  Todėl kitaip mąstantys tampa skundų objektais.  Klaipėdoje pažiūrų viešinimą nutarė įvardinti politine rinkimine reklama, kurią privaloma pažymėti ir surašė skundą.

Manau, kad  akademinė  visuomenė mus   sugrąžina į  sovietinius laikus, kai  buvo  reikalaujama paklusti  vienai ir teisingai nuomonei, todėl prašome iš  universiteto trauktis   sovietiniam, nacistiniam, kremliniam  istorijos įvykių vertinimo naratyvui.

Pirmas žingsnis būtų kreiptis į Seimą ir  prašyti,  jog nutarime įrašytų , kad  2023 metai   yra skelbiami   Klaipėdos krašto prisijungimo , o  ne prijungimo  prie Lietuvos  metai.

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>