Lietuvoje diktatūrai įjungta žalia šviesa. Išlaisvinkime tiesą!

Klaipėdos miesto savivaldybė atsisakė  paklusti  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (toliau – Centras) sprendimui, t.y. iki gruodžio 14 d. pakeisti Liudo Giros gatvės pavadinimą.  Gatvės pervadinimui  nepritaria gyventojai.

Žmonės, gyvenantys Universiteto seniūnaitijoje, mano, jog Centras negali nustatyti termino  dėl sprendimo įgyvendinimo. Tokie reikalavimai veda link diktatūros.

Aiškinamajame rašte, kuris skirtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai  parašyta, jog L. Giros gatvės vardą komisija pavadinta   “Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo“  (toliau- Komisija) savo  protokole  2023 m. spalio 30 d. mėn.  pasiūlė pakeisti į Ernsto Vicherto gatvės pavadinimą.  Komisija  panaudojo patį šlykščiausią metodą – manipuliaciją, t.y. ji  teigia, jei grąžinome V. Berbomo gatvės pavadinimą, tai  grąžinkime ir E, Vicherto gatvei  ikikarinį  vardą. Negalima sutapatinti  istorines asmenybes.  Vilhelmas Berbomas  rinko lietuvių liaudies dainas, paliko jų užrašymus, kuriuos  siuntė Liudvikui Rėzai.  Mokėjo vokiečių, lietuvių, prancūzų, švedų, anglų kalbas. Jis dirbo Klaipėdos burmistru, žvejybos inspektoriumi iki Vokietijos susivienijimo, iki Bismarko valdymo. O kokia E. Vicherto biografija?  Biografijų žinynas “Klaipėda: miestas ir žmonės” rašo,  jog jis  “1859–1860 m. dirbo Klaipėdos teismo asesoriumi. Nuo 1860 m. trejus metus dirbo apskrities teismo teisėju Priekulėje (čia teko išspręsti apie keturis tūkstančius bylų), laisvalaikiu buvo subūręs teatro mėgėjų grupę. 1863 m. grįžo į Karaliaučių, dirbo miesto teisme. 1864 m. kartu su istoriku Rudolfu Reicke (1825–1905) pradėjo leisti Prūsijos provincijos istorijos draugijos mėnesinį žurnalą „Altpreußische Monatsschrift“. Nuo 1877 m. Karaliaučiuje buvo Prūsijos aukščiausiojo tribunolo Krašto teisėjų tarybos narys, jam suteiktas garbės daktaro vardas. 1887 m. persikraustė į Berlyną, dirbo Aukštesniajame teisme. 1896 m., gavęs slaptojo justicijos patarėjo vardą, išėjo į pensiją.”

E. Vichertas, kaip teisminės valdžios atstovas, karjerą padarė Oto fon  Bismarko  valdymo periodu. Mažlietuvis Jonas Vanagaitis almanache “Kovos keliais” skyriuje “Bismarko gadynė” rašo, kad Prūsijos karalius Vilhelmas I,  antrasis Luizos ir Fridricho-Vilhelmo sūnus, tapęs valdovu,  nutarė priversti paklusti  parlamentą ir “1862 m. valdžios viršūnėje pastatė žinomąjį  Bismarką, labai griežtą užsispyrėlį, atkaklų ir žiaurų diktatorių”  Bismarkui esant valdžioje Reichstagas neturėjo didelės reikšmės, nes visi įstatymai į parlamentą patekdavo tik per Bismarko rankas.  Jis Prūsų Lietuvoje  naikino lietuvybę, kuri, atseit, trukdė vienyti  Vokietiją.  Lietuvių kalba, kaip netinkama kalba Vokietijos imperijoje, buvo vejama iš mokyklų,  valdžios įstaigų, bažnyčių. J. Vanagaitis almanache  rašo, jog “1872 m. spalio mėn.  15 d. kada išėjo Bismarko ir kulto ministro Falkio sugalvoti „Visuotinieji paliepimai“, kuriais lietuvių ir kitų  ne vokiečių kalbos buvo išvaromos iš žemininkų mokyklų“. Panašių nurodymų Bismarko valdžia išleido ne vieną.  Vokietinimas labai skaudžiai atsiliepė  Mažosios  Lietuvos gyventojams – lietuviams.

Lietuviai nesutiko su Bismarko politika ir kovojo prieš jų teisių   mindžiojimą. Ką tuo metu veikė teisėjas ir rašytojas E. Vichertas? Jam tiko Bismarko diktatūra ir  iš jo biografijos matome – kilo karjeros laiptais.

L. Giros ir E. Vicherto panašumai:  L. Gira neatnešė “saulės” iš rytų į Klaipėdos kraštą, nes naciai 1939 m. kovo mėnesį atplėšė uostamiestį nuo  Lietuvos.  E. Vichertas neatnešė nusiritusios „saulės“ iš vakarų, nes ją Kalavijuočių ir Kryžiuočių ordinas  atrideno XIII amžiuje.  L. Gira rašė eiles, o E. Vichertas  kūrė eilėraščius, jis parašė 30 dramų, 18 romanų, apie 60 novelių. E. Vichertas rengė straipsnius politiniais, istoriniais bei teisiniais klausimais. L. Gira tarnavo  Stalino diktatūrai, E. Vichertas dirbo  Bismarko diktatūrai.

Lietuvos Respublikos įstatyme, draudžiančiame  propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas,  nėra įrašyta,  kad negalima įamžinti tuos, kurie  pritarė kaizerinės Vokietijos režimui. Todėl grupė klaipėdiečių nusprendė sugrąžinti ikikarinį pavadinimą -  Vicherto gatvė. Tai nėra nekaltas sprendimas. Tai  pronacistinės pasaulėžiūros tęstinumas. Puikiai žinome, kad  politikoje aktyviai veikęs Bismarkas buvo vokiško nacionalizmo  ideologas.

 Į Lietuvą šliaužia diktatūra, kuri  vadinama demokratija, laisve, tiesa.

Lietuvos Respublikos įstatymas, draudžiantis  propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas  buvo priimtas Seime tik tam, kad  susidorotų su tautiečiais,  kurie  Ukmergėje gina partizano Juozo  Krikštaponio garbę bei su tais,  kurie nori pastatyti Lukiškių aikštėje paminklą prezidentui Antanui Smetonai.

Nepasitikėjimas tauta, kaip  neįgalia, pastoviai klystančia, kuri   gali priimti neteisingą sprendimą ir kuriai reikia padėti įsakmiais sprendimais turi terminą putinizmas.

Lietuvos Respublikos įstatymas draudžiantis  propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas turi būti atšauktas , nes  Centrui suteikti įgaliojimai yra antikonstituciniai. Tauta kuria valstybę,  o ne Centras savo sprendimais.

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>