Prašymas Klaipėdos miesto tarybai

Kreipiamės į jus,  Klaipėdos miesto tarybą, kad artimiausiame posėdyje pasisakytumėte  dėl galimybių paso naudingumo ir tikslingumo įveikiant Covid-19.

Covid-19 virusas gudresnis už žmogų, už jo žinias mokslo  srityje.  Šis virusas laikinai pasitraukia, kad sugrįžtų kitaip mutavęs.  Daugiausia žalos žmonių sveikatai ir didelių netekčių  atnešė taip vadinamas virusas alfa.  Nemažai žmonių nukentėjo ir galimai dar sulauksime mirčių ir nuo viruso atmainos delta. Skiepijami esame nuo  viruso alfa, bet  ne nuo deltos.  Todėl  jau paskiepyti gali  taip pat susirgti ir platinti   deltos viruso atmainą. Ar galimybių pasai netaps viruso atmainos delta platinimo  priežastimi?  Manome, kad galimybių pasai  pasiskiepijusiems, tačiau nesilaikantiems  elementarių pandemijos metu priimtų higienos reikalavimų, reikiamo atstumo, kaukių dėvėjimo,  sudarys sąlygas ligos platinimui.

Kadangi tokie Covid-19 įveikimo būdai, kuriuos siūlo vyriausybė,  greičiau didins savižudžių skaičių, lėtinių ligų paūmėjimą, todėl  žinomi Lietuvoje medikai, teisininkai  įkūrė Sveikatos teisės institutą.

Prašome  Klaipėdos miesto tarybą,  kuri  turi gyvą pavyzdį – Vytautą Grubliauską, kuris pasiskiepijęs dviem skiepais serga stipriai Covid-19, nes tęsiamas mero nedarbingumo lapelis,    pasisakyti ir paprašyti  Seimo, Vyriausybės, kad  pradėtų dialogą, t.y. įsiklausytų į Sveikatos teises instituto  pasiūlymus, kurie surašyti jų paskelbtoje  deklaracijoje.

Kvietimas

Mitingas Klaipėdoje

Kviečiame tuos, kurie negali rugsėjo  mėn. 10 d. vykti į Vilnių, ateiti į Atgimimo aikštę.

Mitingas vyks nuo   10.00 val. iki 12.00 val.

Reikalavimai  Seimui, Vyriausybei ir miesto Tarybai:

- Atsisakyti galimybių paso,  kuris nestabdo pandemijos  plitimą, nes paskiepyti  net  2 skiepais  serga ir yra  kovido įvairių atmainų  platintojai. Galimybių pasas   diskriminuoja tuos, kurie siūlo kitus būdus įveikiant ligą.

- Svarstyti piliečių prašymą dėl galimybių paso miesto taryboje.

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją palikti     valstybės įmone.

Mitinge draudžiama provokuoti  ir skatinti smurtą. Mitingas taikus ir netoleruosime viešų raginimų pažeisti suverenitetą, įžeidinėti tautinę savigarbą  ir tyčiotis iš pilietinės drąsos.

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Ar psichiatrai ir teisėjai nepiktnaudžiauja savo galiomis, kai siunčia gydytis į „psichuškę“ ?

Albinas Antanaitis

 Ar mes, kovotojai  už tiesą,   nesulauksime  tokio likimo  kaip  kaunietė?

 Būdami įvairių nevyriausybinių organizacijų nariais  jau daug   metų giname žmogaus teises.  Ar neatsiras kokia teismo psichiatrė ir nesurašys pažymą, kad kliedime?

 Nevyriausybinės organizacijos, kurios vadinasi   5 -ąja valdžia,    stebi kaip Konstitucijoje išvardintos valdžios dirba, ar jos nepiktnaudžiauja  galiomis, kurias joms suteikė Konstitucija ir įvairūs įstatymai.

Teismams, t.y. trečiajai valdžiai, nepriklausomumą  garantuoja pakopiniai teismai. Jei, tarkime,  suklysta žemesnės pakopos teismas, tai jo sprendimą galima apskųsti ir aukštesnis teismas, pastebėjęs nutarties trūkumus,   prašo juos ištaisyti.

Būtent  vienos kaunietės byla dėl priverstinio gydymo  VšĮ Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje  tapo pakopinių teismų sistemos  darbo neigiamu pavyzdžiu.

Kaunietė, kuri padarė  nusikaltimą pagal BK 202 straipsnį,  pripažinta nepakaltinama.   Po kelerių  teismų buvo  priimtas sprendimas, kad ją reikia gydyti priverstinai.  2020 m.  sužinojusi, kad  bus apribota jos laisvė  pasitraukė į kaimyninę šalį ir ten kreipėsi  pas psichiatrus ir psichologus.

Po metų  kaunietės advokatė   kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, kad  jos ginamosios pilietės  paieška būtų panaikinta  ir  atšauktas  stacionarinis gydymas  VšĮ Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje.

2021-06-11 Kauno apylinkės  teismo  Kauno rūmų teisėja  Indrė Averkienė  priima   nutarimą, jog   palieka galioti senąjį teismo sprendimą – priverstinį gydymą Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje.  Tokio pat sprendimo prašė ir prokuroras Romanas Mackevičius.  Jis argumentuoja, kad  nėra pateikta jokių medicininių dokumentų, kurie patvirtintų, jog stacionarinį stebėjimą galima pakeisti į ambulatorinį.

Perskaitai tokį teismo sprendimą, kokį surašė teisėja I. Averkienė,  ir galvoji, kam iš vis reikalingas teismas? Gavai iš  teismo psichiatrės ekspertės  ligos diagnozę bei  išvadas ir  uždarai į „psichuškę“.  Tai gal apeikime teismą ir iš kart vežame į ligoninę.  Teismas neįgalus, nes pažyma apie psichinę sveikatą  tik iš Rokiškio psichiatrinės ligoninės yra visagalė.   Pasirodo, kad Teismas, jei nėra pažymos iš  psichiatro eksperto   nesigilina į išdėstytas aplinkybes, nesivadovauja  teisingumo ir protingumo kriterijais.   O Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( toliau BK)   98 str. ir  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 425 str., kurie padėtų teismui būti objektyviam,  pacituojami dėl bendro išprusimo.

Žemesnės instancijos teismas pasisakė labai siaurai, tik  apie psichiatrų darbą ir kad kaimyninės šalies dokumentai netinka. Kodėl teisėjui, kuris turi priimti nutartį,  nerūpi  pasiaiškinti, kaip gyvena  žmogus, kuris jau prieš metus turėjo būti gydomas nuo psichinės ligos?  Kodėl teisėjui visiškai neįdomu šiandieninė kaunietės  socializacija  svetimoje šalyje, kaip  jai pavyksta pasirūpinti  sūnumi, vairuoti mašiną milijoniniame mieste, savanoriauti  -  išvežioti maistą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir   be problemų prisijungti į teismo posėdį per ZOOm programą, kurios anksčiau niekada  nenaudojo.  Teisėja priima sprendimą, vadovaujantis tik  praeitimi  bei cituoja gydytoją, kuri teigia apie   galimą ligos progresavimą.

Kauno apylinkės teismo teisėjos I, Averkienės nutartis buvo apskųsta.  Kauno apygardos teismo sprendimu  byla buvo grąžinta  nagrinėti iš  naujo.

Teisėjos I. Averkienės kategoriškas reikalavimas aukštesnio teismo teisėjo  Albino Antanaičio  išaiškintas taip: „ Vadovaujantis tokia logika, nepriklausomai nuo asmens sveikatos būklės, netgi jo pasveikimo atveju, tokį asmenį būtų reikalinga pasiųsti į gydymo įstaigą priverčiamųjų medicinos priemonių taikymui“

 Ar tai ne skandalas, kai  kaimyninės šalies psichikos specialistai,  klausydami  lietuvaitės   specifinės kalbos,  nutarė, kad kaunietė kenčia nuo nuolatinių košmarų, o ne nuo kliedesių, kaip diagnozavo Lietuvoje psichiatrai?

 Lietuvoje  teismo ekspertė  psichiatrė Sandrina Šakavičienė   galimai diagnozavo  ne tą  psichinę ligą ir  ruošėsi gydyti nuo kliedesinių  sutrikimų,  nuo ligos kuria nesirgo. Dar kartą pasikartosime. Jei būtų sirgusi jos  diagnozuota liga, tai kitoje valstybėje, kurioje praleido apie metus  ši liga būtų pasireiškusi.

Kaunietė, kuriai diagnozuoti kliedesiai,  kaip aiškino gydytoja,   nukreipė savo agresiją   į  jai neįtinkančius asmenis.  Ar Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja  I. Averkienė   pasidomėjo   asmenų sąrašu, kurie  tapo kaunietės  tariamų  kliedesių  subjektais?  Gal kaunietė tuos asmenis  kaltina pagrįstai?

Kauno apylinkės  Kauno rūmų  teisėja I. Averkienė ir, vėliau,  tą pačią bylą peržiūrėjusi teisėja  Giedrė Maslauskaitė nusprendė  apsiriboti tik sveikatos specialistų išvadomis ir jų teiginiais.  G. Maslauskaitės byla skyrėsi nuo kolegės tuo, kad pasikvietė  teismo ekspertę Sandriną Šakavičienę, kuri  paaiškino, jog kaimyninės  šalies  pateikta medžiaga yra neinformatyvi.  Būtent ši teismo ekspertė  2018 metais konstatavo  kliedesinius sutrikimus ir  pareiškė, jog kaunietė negali dalyvauti atliekant  procesinius veiksmus ikiteisminio tyrimo metu ir teisme.   Teismas sprendžia   žmogaus likimą, o jam neleidžiama dalyvauti.  Jei  teismo psichiatrė neleido  teismuose    kaunietei gintis, tai kitaip  teismo ekspertės  draudimą,   kaip  „mirties nuosprendį „,  negalima pavadinti.

Teisėjos G. Maslauskaitės  vedamoje byloje  dalyvavo gydanti gydytoja Eimantė Kamilė Kališauskienė, kuri   paliudijo,  jog  su kauniete susitikusios nebuvo, kalbėjo apie vizitą telefonu, bet jis neįvyko, nes teismas   priėmė sprendimą  gydyti stacionare. Kaunietė jos paciente buvo nuo  2020m. kovo mėn.  Kitaip sakant   tik kelis mėnesius. Prieš tai, nuo 2019m.  kaunietę prižiūrėjo  gydytoja Jūratė Dasavičienė. Pas šią gydytoją lankėsi du kartus. Gydytoja E.K. Kališauskienė liudijo, kad psichinė būklė yra kintanti. Ji neturinti  priežasčių abejoti gydytojo kompetencija ( tiesa, nutartyje neparašyta, ar Lietuvos, ar kaimyninės valstybės), jei jis taip  įvertino, mano, kad tai teisinga.

Lietuvos medikų pasirašytoje  Hipokrato priesaikoje yra  įtvirtinami pagrindiniai medicinos etikos principai: paciento informavimas,  jo gerovės siekimas, sąžiningas ir garbingas medicinos praktikos vystymas nepaisant paciento amžiaus, tautybės, religijos ar socialinės priklausomybės ir kt. Kur parašyta, kad žmogus negali savo lėšomis gydytis užsienyje? Tuo labiau, kad ir valstybė siunčia gydytis į užsienį tam tikrais atvejais. Ir net  konkrečiai į tą valstybę, kur dabar yra kaunietė. Kuo šitas atvejas skiriasi nuo kitų?

Teisėjai G. Maslauskaitei, nors gydytoja  teismo metu teigė, jog  psichinė būklė kinta,  nekilo  abejonių dėl pagerėjusios psichinės sveikatos  ir  priėmė  panašų sprendimą  kaip ir teisėja I.  Averkienė.

Teisėja G. Maslauskaitė   į Kauno apygardos teisėjo nutarties reikalavimus nutarė  neraguoti. Ji pasirinko buką tarnavimą teismo psichiatro pažymai.

Mums, piliečiams,  jau ne kartą teko  susidurti su  bandymais  savo antrą pusę, tiek šeimyniniame gyvenime, tiek versle  paversti psichiniais ligoniais ir  užvaldyti turtą, kuriuo nebereikės dalintis. Tokioms byloms sukurti  reikia ir fiktyvių  psichiatro pažymų.

Mums, visuomeninkams, gali būti išsakyti priekaištai, kad  abejojame psichiatro specialisto sąžiningumu.  Visi esame žmonės, o ne robotai, ir  darome ne tik netyčines klaidas, bet ir  susigundome kyšiais, kuo  STT  paskutiniu laiku ir apkaltinto  nemažai  teisėjų.

Teismo ekspertai,  ko pykstate ir stojatės piestu, jei  jūsų diagnozuotos ligos bus  dar kartą patikrinamos bet kurioje Europos  sąjungos valstybėje?  Manome, kad  tai būtų užkardinimas  korupcinių sprendimų Lietuvoje.

Psichikos ligas gydo ne tik vaistai. Galimai teigiamų   pasekmių psichinei sveikatai turi  aplinkos  pakeitimas,  sveika gyvensena, dieta,  nauji draugai.  Tačiau Kauno apylinkės  dviejų teismų sprendimai  labai identiški  – nepripažinti, kad laikas,   vaistai  galėjo padaryti teigiamos  įtakos psichinei sveikatai.

Jei nepripažįstate, jog  psichinė sveikata pagerėjo, tai yra kita versija – psichiatrai suklastojo ligą, o teismai klastotei pritarė. Pagal gydytoją,  kliedesiai nukreipti į tam tikrus asmenis. Viena asmenų grupė, tai psichiatrai, kurie galimai suklastojo jos ligos  istoriją. Dėl to kaunietė  kreipėsi į FNTT. Šios įstaigos darbuotojai apsilankė gydymo įstaigoje.

Kur yra riba tarp teisybės ieškojimo  ir jau psichinės ligos – kliedesių? Ponai psichiatrai, ar nekerštavote, ar neapšmeižėte kaunietę,  jog  ji  prisifantazuoja ir persekioja nekaltus  asmenis?  Ar galima kliedėti, kai faktai  tikri? Tai  gydytojai, kurie  susiję su  neįgalaus vaiko gimimu,  ir  kita grupė,  susijusi su vaikų žaidimų aikštelės perkėlimu teisės aktais numatytu atstumu nuo jos  daugiabučio.

 Kaunietė gali laisvai važinėtis  po  Europą,  nes nėra  paskelbta tarptautinė paieška.   Tarkime, Lietuva nusprendė paskelbti psichinio ligonio tarptautinę paiešką,  nes  galimai  kaimyninės valstybės piliečiams iškilo grėsmė.    Kaimyninės valstybės psichiatrai, kai kreipėsi lietuvė,  pravedė testavimą,  kaunietė  į klausimus  atsakinėjo apie tris valandas, o tada   konsiliume  priėmė sprendimą, kad lietuvės psichinė sveikata nekelia pavojaus.   Apie kaunietės dabartinę psichinę sveikatą  teisme kalba  advokatė, apie tai  Kauno apygardos teismo teisėjas  A, Antanaitis nutartyje  rašo, netgi su sarkastiniu  atspalviu, kuris turėtų padėti žemesnio teismo teisėjui suvokti  apie  susidariusią situaciją,  kad   teismas  galimai siunčia  gydytis  pasveikusį  žmogų arba  kuris nėra  pavojingas.

Psichiatrai, Kauno apylinkės teismo  teisėjai, stebėdami jūsų darbą, klausiame, ar jums galioja  Konstitucija, kuri reikalauja tarnauti žmonėms, ar  nepiktnaudžiaujate  jums suteiktomis galiomis?

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Garliavos įvykiai susišaukia su spec. policijos veiksmais, kuriuos matėme 2021-08-10 prie Seimo

2021-08-17 Atgimimo aikštėje

2021-08-17 Atgimimo aikštėje

Mes, klaipėdiečiai, 112 kartą atėjome į  Atgimimo aikštę pasakyti, kad Garliavos įvykių neužmiršome. Atėjome, nes  norime sužinoti, ar  dar gyva  pedofilijos liudininkė Deimantė.

Kažkam atrodo, kad susidorojimas su  Neringa Venckiene  - praeitis,  kurioje mes, piliečiai, pasirodėme silpni ir buvome sutriuškinti.

Šiuose teiginiuose yra daug tiesos, nes šiomis dienomis  tariamos aukos prisiteisė iš N. Venckienės nemažas sumas. Tai visiškas apylinkės ir apygardos  teismų degradavimas ir visos  politinės  sistemos  nuopuolis.  Laukiame Aukščiausiojo teismo sprendimo.

Valdžia suvokusi, kad gali elgtis amoraliai, bausti nekaltus ir niekas jos niekingų darbų nesustabdys,   tęsia  teisingumo naikinimą. Tokio pat scenarijaus ėmėsi ir 2021- 08-10, kai užsibarikadavo Seime, kuris gavo bunkerio pavadinimą, išsikvietė spec. tarnybas, provokatorius ir suėmė 26 piliečius, kuriems surašė absurdiškus kaltinimus.

Ar pasikartos Garliavos įvykių scenarijus, ar teismai vis tik išdrįs stoti tiesos, o ne melo pusėje?

Mums, piliečiams, labai skaudu, kad nešvarioje politinėje kovoje dalyvavo ir vaikai. Tai Deimantė.

Pirmiausia atsiprašome Deimantės, kad jos  neapgynėme . Antra,  reikalaujame, kad  tai šeimai, kurioje Deimantė  pageidavo gyventi ,  būtų  suteikta informacija apie jos sveikatą.

Vaikas turi būti saugioje aplinkoje. Šiandien Deimantė, jau  mergina,  tačiau  gyvena   gyvybei pavojingoje  aplinkoje. Mes galime kalbėti apie pavojų, nes  šiomis dienomis policija  pasielgė panašiai su rugpjūčio 10 d.  mitinguotojais., kaip su 2012-05-17 Garliavos įvykių dalyviais. Policija pareiškė išgalvotus  įtarimus  moterims, kurios   tik fiksavo įvykius.  Tai krūva melo, kurį valdžia turės paversti tiesa.

Atsibodo  melas apie Deimantę, – reikalaujame tiesos. Ateisime ir rugsėjo 17 d. 12 val. Į Atgimimo aikštę.

Žmogiškumas reikalauja paremti kovotoją prieš  pedofiliją. Neringos Venckienės sąskaita SEB banke    Nr. LT367044060005629524

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Seimo narys P. Gražulis įregistravo Seimo rezoliucijos projektą, kuriuo siūloma pradėti derybas su Baltarusija, statyti dvigubą sieną statybos ir neįleisti per sieną nelegalių pabėgėlių

Seimo nario P. Gražulio  rezoliucijos projektas.

Parengtame projekte atkreipiamas dėmesys, TS-LKD kiršinimo politika tebėra laikoma pamatine ir vienintele teisinga užsienio politika, tuo tarpu su Baltarusija sienas turinčios Lenkija ir Latvija pabėgėlių problemos neturi, nes jos, skirtingai nei Lietuva, vykdo išmintingą užsienio politiką, pvz. neatidarinėja Sviatlanos Cichanouskajos atstovybių.

Dabartinė TS-LKD užsienio politika Baltarusijos atžvilgiu  labiausiai naudinga Kremliui, kuris senai ieškojo preteksto pašalinti nepaklusnų A. Lukašenką, kuris nepripažįsta visų pastarųjų Rusijos aneksijų Kryme, Ukrainoje, Gruzijoje.

JAV siekia, kad Ukraina ir Baltarusija būtų buferinėmis valstybėmis ir Rusijos siena nepriartėtų prie ES ir  NATO, tuo tarpu TS-LKD politika kaip tik stumia Baltarusiją į Kremliaus glėbį,

Derėtis su kaimynu, ar net priešu dėl savo piliečių gerovės nėra gėdinga net supervalstybėms ir tokį pavyzdį pirmiausia mums rodo JAV, kuri tiek metų kovojusios su Talibanu Afganistane dabar su juo derasi. Kai Turkijos prezidentas ėmėsi tokios pat taktikos  – nestabdyti pabėgėlių iš Turkijos į ES, Vokietijos vadovė A. Merkel tol derėjosi, kol sutarė, kad Turkija už 6 milijardus eurų nepraleis pabėgėlių. Pinigai pabėgėlių stovyklų aptarnavimui ir apsaugai mokami ir toliau.

Projekte teigiama, kad Vyriausybė neatsižvelgia į būsimą legalių – neekonominių karo pabėgėlių bangą iš Afganistano. Nuo jų net Iranas stato aukštą betoninę sieną ir toks legalių ir nelegalių pabėgėlių antplūdis visiškai sunaikintų Lietuvą;

Danijos ir ypač Vengrijos patirtis rodo, kad nelegalius ekonominius migrantus efektyviai stabdo tik šių trijų priemonių kompleksas: derybos su šalimi, iš kurios ateina migrantai, aukšta dviguba tvora pasienyje, migrantų neįleidimas, o perlipusių išstūmimas už tvoros.

Todėl Seimo rezoliucijos projekte siūloma:

 1. 1.     Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei nedelsiant pradėti derybas su Baltarusijos vadovu, kad Baltarusija ne nuo 2022 m., o jau dabar taikytų 2020 06 09 d. ES susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos (grąžinimo), tą dalį, kuri numato nelegaliai patekusius į Lietuvą trečiųjų šalių piliečius grąžinti Baltarusijai per 2 dienas;
 2. 2.     Siūlyti Vyriausybei nedelsiant pradėti aukštos ir dvigubos tvoros statybą pasienyje su Baltarusija ir derėtis su ES, kad ji tai finansuotų,
 3. 3.     Paskelbti nepaprastąją padėtį 5 km pasienio zonoje su tokiu režimu, kuriame būtų numatyta, kad negalima įsileisti nė vieno neteisėto imigranto, o kuriam nors iš jų tai padarius, nedelsiant išstumti jį už dvigubos tvoros į atėjusios šalies teritoriją;
 4. 4.     Panaikinti Seimo 2018 m. rezoliuciją, kuria pritarta Pasaulio Migracijos paktui, iš esmės įteisinančiam bet kokią migraciją
 5. Petras Gražulis   LR Seimo narys

  Audito komiteto narys

  Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

  Faks. (8 5) 239 6556

  El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

   

   

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Mere, neleiskite įgyvendinti antidemokratinių procesų

Penktadienį Klaipėdos miesto seniūnaičiai buvo pakviesti į nuotolinį susitikimą vakcinacijos tema. Dalyvavo meras Vytautas Grubliauskas, Sveikatos skyriaus vedėja Rožė Perminienė, mokslų daktaras, profesorius Saulius Čaplinskas.

Galimai meras V. Grubliauskas šį susitikimą su specialistu organizavo todėl, kad Klaipėdos savivaldybė yra vos ne autsaiderė paskiepytųjų procentais lyginant su kitomis savivaldybėmis. Šiame susitikime dalyvavau, nes turėjau papildomą motyvą. Mano seniūnaitijos gyventojai skundėsi, jog darbdaviai prieš juos naudoja psichologinį smurtą, t.y. juos gąsdina, jog jei nesiskiepys, tai bus atleisti iš darbo. Norėjau paklausti, ar tai teisėta?

Šiuo metu Euronews yra pagrindinis mano informacijos šaltinis. 2021-08-01 šiame kanale kartojo interviu su ekonomistu T. Desmet iš Briuselio. Jis teigė, kad nėra amžiaus, išsilavinimo, lyties, pajamų skirtumų tarp tų, kurie yra už skiepus ir tų, kurie prieš skiepus. Šias dvi grupes skiria tai, kad ta grupė, kuri yra už skiepus, pasitiki oficialia žiniasklaida, o kita grupė nepasitiki ir ieško kitų informacijos šaltinių.

Meras, be abejo, susitikimą organizavo, kad gautume informaciją iš patikimo šaltinio – profesoriaus S. Čaplinsko, kuris teikia savo ekspertines įžvalgas, kaip nepriklausomas, tarptautinę patirtį turintis ekspertas. Profesorius Covid-19 epidemiją pristatė kaip grandinę, kurią skiepai nutrauks. Manau, kad istorijos mokslas paneigia profesoriaus teiginius apie grandinę. Visos praeityje buvusios epidemijos nebuvo grandinėmis, jos visos turėjo kreivę, t.y. pradžią, epicentrą ir pabaigą. Piliečiai nesiskiepija ne tik todėl, kad netiki oficialia informacija, bet dar ir todėl, kad turi patirtį ir žinias, kurių pagrindu priima sprendimus.

Mes, Klaipėdos krašto gyventojai, nuo mažens skaitėme, aptarinėjome Ievos Simonaitytės romaną „Aukštųjų Šimonių likimas“. Kalbėdavome ir apie marą, kuris šimtais tūkstančių lietuvninkų nuvarė į kapus. Jų tuščiose trobose buvo apgyvendinti žmonės iš Vakarų Europos ir taip pakeista Mažosios Lietuvos tautinė sudėtis. Galimai 1923 m. prie Lietuvos būtų prisijungęs ne tik Klaipėdos kraštas, bet jei maras būtų nesunaikinęs tautiečių už Nemuno, ir Karaliaučiaus kraštas.

Mažojoje Lietuvoje maras prasidėjo 1709 m. ir baigėsi 1711 m. Mūsų protėvių patirtis teigia, kad Covid-19 epidemija irgi sulauks natūralios pabaigos ir nesiskiepijant. Šiuo metu Covid- 19 epidemija praranda savo galias, arba kitaip, epidemija savo sugrįžusiomis viruso atmainomis informuoja piliečius apie pabaigą.

Mere Vytautai Grubliauskai, ši XXI amžiaus epidemija, kaip loterija, t.y. niekas nežino ko laukti ateityje, nes mutuoja, keičiasi ir grįžta kitomis viruso atmainomis. Šiuo metu aktyviausiai veikia viruso atmaina Delta. Tai virusas nosyje, kurio persirgimas yra lengvesnės formos ir nesibaigia mirtimi, kaip ankstesnis virusas. Štai kodėl ir darome išvada – agresyvioji forma išsikvėpė ir galimai jau nebegrįš.Gerbiamas mere ir miesto valdžia, mums liepiate skiepytis nuo Covid-19, kai virusas yra pakitęs. Kokia atmaina grįš, niekas, taip pat ir mokslas, nežino.

Kas laukia Klaipėdos, Lietuvos ir pasaulio 2021 metų rudenį, šaltuoju metu? Galime tik spėlioti. Ar pasitvirtins piliečių teiginys apie natūralią epidemijos pabaigą bei vis silpnėjančią viruso versiją? Žinome tik tai, kad virusas identiškai nesikartoja, nes jis yra gudresnis už žmogų. Ar gali mums nuo ryto iki vakaro oficiali žiniasklaida teigti, kad pasiskiepiję apsaugosime save ir kitus, kai net mokslas nežino kokį „šposą“ virusas ruošiasi iškrėsti rudenį? Todėl piliečiai tai ką girdi iš valdžios, skaito žiniasklaidoje priskiria prie Vyriausybės sekamų pasakų.

Kai taip elgiasi valdžia, tai natūralu, kad gimsta įvairios sąmokslo teorijos. Viena sąmokslo teorija, kad nuo skiepų piliečiai praras natūralią apsaugą ir liks vienintelė dirbtinė – skiepai, todėl valdžia jau kalba apie 3-čią skiepą. Kodėl šis teiginys yra priskiriamas sąmokslo teorijai? Todėl, kad taip teigiant reikia atlikti tyrimus. Jų nėra. Visuomenei tik 2021 m. rudenį bei 2022 m. pavasarį, kai susirgsime naujomis epidemijos versijomis, bus pateiktos tikslios išvados. Tačiau jei piliečių sukurtos sąmokslo teorijos pasitvirtins, tai ar ne per brangiai bus sumokėta?

2021-08-02 Euronews informavo apie populiarų Kvenderker judėjimą iš Štuthofo Vokietijoje. Šiuo metu šio judėjimo pakviesti išeina tūkstančiai Vokietijos piliečių protestuoti prieš draudimus, susijusius su Štam Delta. Vokiečių valdžios neduoda leidimų rengti mitingus, todėl suimami šimtai protestuotojų. Jų sudėtis – kairieji ir dešinieji, vakcinos priešininkai bei sąmokslų teorijų šalininkai.

Profesorius S. Čaplinskas aiškina, kad reikia piliečius įtikinėti vakcinų nauda, prievartos naudoti negalima. Profsąjungos pasisako, kad Vyriausybė negali skatinti atleidimų iš darbo, jei nesiskiepijama. Socialdemokratų partijos pirmininkė irgi prieš prievartinį skiepo suleidimą.

Deja, iš Briuselio jau nuleidžiami nauji nurodymai, kad užtenka įtikinėti, bet reikia sudaryti tokias sąlygas, jog piliečiams būtų sunku nesiskiepyti. Negalima tų, kurie nesiskiepija, vadinti neatsakingais.Kai negalite nurodyti, kokią epidemijos versiją turėsime rudenį, tai neatsakingi esate jūs, valdžios atstovai.

Jums, valdžiai, iš Briuselio yra nuleistas „dekretas“ sudaryti sąlygas, kad būtų sunku nesiskiepyti, t.y. neįleisti į kavines, įvairius renginius ir t. t., bet nėra nuleista instrukcija, kad galite gąsdinti, jog bus atleisti iš darbo jei nesiskiepys. Ponia Ingrida Šimonyte, ar neperlenkėte lazdos?

Vyriausybė, vadovaujama Ingridos Šimonytės, – už atleidimą iš darbo, jei nesiskiepijama.

Mere, prašome padėti, kad prievartinės, antidemokratinės priemonės nebūtų taikomos ir nebūtų atleidžiami darbuotojai, kurie nepasiskiepijo ir nesitestuoja. Mes, klaipėdiečiai, rinkome merą, kuris rūpinasi visais miestiečiais ir tais, kurie turi kitą nuomonę ir priima kitokius sprendimus nei reikalauja centrinė valdžia.

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Ar piliečiai kompensuos žalą, kurią sąmoningai valdžia padaro nekaltiems?

2021-07-17 1

Atėjome  2021-07-17 d. į Atgimimo aikštę,  nes niekada nepatikėsime, kad mes, kurie budėjome Klonio gatvėje,  kurie saugojome Deimantę,   esame grėsmė ir nuo mūsų  reikia slėpti vaiką. Valdžia negali mus laikyti nežinioje dėl Deimantės likimo.

Atgimimo aikštėje  buvo pastatyta scena,  vyko linijiniai šokiai. 2021-07-18  vyks  Vilties bėgimas.  Savivaldybė,  kunigas pranciškonas Benediktas kviečia į  solidarumo akciją, skirtą onkologiniams ligoniams paremti.

Kada tokios pat solidarumo akcijos vyks dėl teisingumo?

2021-07-17 3

Mums apie tai  kalbant,  prie mūsų priėjo   viena iš organizatorių ir pradėjo  rinkti plakatus, reikalaudama, kad  parodytume leidimą ir apleistume aikštę, nes jai esą  nepatinka mūsų užrašai.

Aršią aktyvistę nufotografavome, prieš tai pasakę, kad mums  nereikia leidimo, o pakanka  pranešti savivaldybei.  Tai padarėme prieš 9 metus. Tada raštu informavome, kad  organizuojame ilgalaikę akciją. Ateisime kiekvieno mėnesio 17 d. 12 val., piketuosime   kol  nugalės teisingumas.

2021-07-17 2

Pagrasinusi, kad iškvies policiją ir dar pabendravusi su mūsų Virgiu Partauku,  – pasitraukė. Iš tikro vietos aikštėje užtenka visiems.  Deja,  liberalų valdomo miesto  atstovė  nenori dalintis aikšte, o tolerancija apie kurią labai daug kalba, lieka tik nuvalkiotu žodžiu.

Nesvarbu, kad praėjo 9 metai, bet žala mergaitės   globėjai Neringai Venckienei nėra atlyginta, atvirkščiai,  liberalų  arba,  kaip   juos  dabar vadina,  leftistų  teisinė  valdžia  pareikalavo sumokėti apie 20 tūkstančių eurų  tariamoms aukoms. Visa Lietuva matė filmuotą medžiagą, matė smurtautojus, kuriuos  teisminė valdžia nutarė padaryti  nukentėjusiais.

Jei nesumokės  tariamoms aukoms, tai valdžia  užsiundys antstolius. Taip bus tęsiama nesibaigianti patyčių  virtinė.

Kiekvieno piliečio pareiga atlikti tai, ko nepadarė   teisminė valdžia –  kompensuoti   N. Venckienei už jai  padarytą žalą.  Išsiuntę, kad ir nedidelę  pinigų sumą,  parodytume valdžiai, kad  netikime jos teisingumu.

Neringos Venckienės sąskaita SEB banke    Nr. LT367044060005629524

Ateisime ir rugpjūčio mėn. 17 d. 12 val. į Atgimimo aikštę. Vilties bėgimas dėl   teisingumo  tęsiasi, o  kada pasieks  finišą  – neaišku.

2021-07-17 4

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 1

Prašymas Prezidentui – netęsti amoralią valstybės valdymo politiką, kurią Lietuvoje diktavo prezidentė D. Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

 

Prašymas

  netęsti amoralią valstybės valdymo politiką, kurią Lietuvoje vykdė   prezidentė

D. Grybauskaitė

2021-07-09

Klaipėda

 

Mes, visuomeninkai,  visuomeninius procesus  ne tik stebime, bet  juose aktyviai  ir dalyvaujame. Išvada tokia, kad Teisingumą pasiekti darosi vis sunkiau. Teismų kokybė kasmet blogėja.

Kodėl? Viena priežastis, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė savo sprendimais  ne pagerino teismų darbą, bet  formavo priklausomų teisėjų  uždarą klaną.

Mes, grupė klaipėdiečių dar 2011 m., kai Klaipėdos apylinkės teismo pirmininke Prezidentė paskyrė  Audronę Gaižutienę, piketavome, nes Pretendentų į teisėjus atrankos komisija nustatė, kad daugiausia balų surinko teisėja Edita  Lapinskienė. Ją  Prezidentė  ir turėjo paskirti Teismo pirmininke.  Deja, uostamiesčio apylinkės teismo pirmininke tapo teisėja, kuri grąžintinų bylų vertinimo skalėje užėmė  trečią vietą, t.y.  vertinant darbo kokybę, -  brokdarė A. Gaižutienė.

Mums, visuomeninkams, toks Prezidentės sprendimas parodė, kad teismų darbas negerės, nes karjeros laiptais kils ne tinkamai dirbantis, bet  turintis  reikalingus draugus.

Gerb. Prezidente Gitanai Nausėda, gerbiama Jūsų komanda, tikimės, kad  netinkamą ir gėdingą Prezidentės įvestą tvarką netoleruojate ir pirmininkais  neskiriate  brokdarių, nes Teismų priimti sprendimai lemia žmonių gyvenimus.

Šiomis dienomis stebime bylą, kuri vyksta Kaune. Moteris, pagal Kauno apylinkės teismo rūmų 2020 m. gegužės 18 d. nutartį buvo pasiųsta gydytis į VšĮ Rokiškio psichiatrinę ligoninę. 2020m. birželio mėn. 16 d. nutartis įsigaliojo, o birželio  mėn. 23 d. buvo paskelbta kaunietės paieška.  Moteris išgirdusi, kad bus izoliuota,  apribota jos laisvė,  pasiėmė visiškai neįgalų savo sūnų  ir  išvyko į kaimyninę šalį.

Po metų, o tai 2021 m., ji  kreipėsi į Kauno  apylinkės teismą, kad jai panaikintų priverčiamųjų medicininių priemonių taikymą ir leistų grįžti į Lietuvą, į namus. Teismui pateikė kaimyninės šalies psichiatrų  pažymą apie savo psichinę sveikatą. Kauno apylinkės teismo rūmų  teisėja Indrė Averkienė, prokuroras  Romanas Mackevičius nutarė netenkinti kaunietės prašymo. Jų motyvas, kad kaimyninės šalies psichiatrų išduoti dokumentai nėra tapatūs sveikatos priežiūros įstaigos išvadai, todėl jais remtis negalima. Pagal teisėją I. Averkienę  prašymas yra  nepagrįstas ir jo  netenkins, liks galioti senas sprendimas – priverstinis gydymas. Kitaip tokį sprendimą neįmanoma suprasti, jog gali  būti sveikas, tačiau vistiek tave priverstinai gydys nuo ligos  kuria nesergi.

Gavus tokį sprendimą „žemė slysta iš po kojų“, nes Lietuvoje negalima rasti  teisingumo.  Ačiū Dievui, kad mums, visuomeninkams, ir kaunietei tokia žlugdanti nutartis, kai ją apskundė advokatė, aukštesnio teismo buvo panaikinta ir priimtas naujas sprendimas.

Apygardos teismo teisėjas Albinas Antanaitis  nurodė eilę motyvų, kodėl reikia naikinti teisėjos I. Averkienės sprendimą.  Pagal teisėją A. Antanaitį  Teismo prerogatyva yra nuspręsti ar reikia tokio gydymo kokį siūlo teismo ekspertas.  Teismo ekspertų pažyma yra svarbi, bet tai nėra vienintelis kriterijus priimant sprendimą dėl priverstinio gydymo, nes gydymo tikslas yra išgydyti asmenį padariusi nusikaltimą dėl sutrikusios psichinės sveikatos. Asmuo, kurį siunčia gydytis turi būti pavojingas sau ir visuomenei, nes  nebegali  valdyti ir  suvokti savo veiksmų.  Teisėjas privalo pagal baudžiamąjį kodeksą įvertinti psichikos sutrikimą ir jo sunkumą, padarytos veikos sunkumą bei nustatyti ar yra realus pavojus, kurį jis gali sukelti sau ir kitų asmenų gyvybei.

Kokia kaunietės sunki nusikalstama veika? Tai BK 202 str.- neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Jei teismas visus verslininkus, kuriuos pričiups jog užsiima neteisėtai, o vietoj  baudos, bet perduos gydytis į Rokiškio „psichuškę“, tai tikrai vietų neliks tikriems ligoniams, kurie kelia pavojų sau ir aplinkiniams.

Ar teismo ekspertai nepiktnaudžiauja savo galiomis?    Teisėja I. Averkienė,  priimdama sprendimą, atsisakė pasinaudoti jai, kaip teisėjai, suteiktomis galiomis,  įvertinti kaunietės būsena, pasiaiškinti, kaip  sekėsi  moteriai, kuri yra pavojinga  visuomenei ir sau,  o tokią  charakteristiką pateikė teismo ekspertai, slaugyti 23 metus visiškai neįgalų vaiką. Teisėja  nenagrinėjo bylos iš esmės, apsiribojo tik psichiatrų teismo ekspertų išduota pažyma.

Prezidente, puikiai suprantame, kad Jūs ir Lietuvos piliečiai,  paveldėjo  „nekaltą“  valstybės institucijų betvarkės formavimą.  Deja,  medijos rašė apie tvirtą, valdingą prezidentę Dalią Grybauskaitę, o  ne apie valstybės pamatų griovimą, padedant prezidentei, t.y. brokdarių skyrimą į  aukštesnes pareigas.

Atsisakymas nagrinėti bylą iš esmės yra  lengviausio kelio pasirinkimas.  Teisėjo sprendimą, kad vienintelis argumentas – sveikatos pažyma, negalima  pavadinti klaida,  nuo kurios esame neapsaugoti, tai sąmoningas  atsisakymas dirbti teisėjo darbą.

Prašome  netęsti amoralios valstybės valdymo politikos, kurią Lietuvai  diktavo  prezidentė D. Grybauskaitė ir teisėjus, kurie „valioja durnių“,  neskirti į aukštesnes pareigas.

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 4

Gerbiamas prokurore, Romanai Mackevičiau,

2021-06-04 piketas 3

Manome, kad tarnystė ne teisingumui, bet susidorojimui su neįtikusiu piliečiu buvo pademonstruota  byloje, kurią nagrinėjo  2021 m. birželio mėn. 4d., Kauno apylinkės teismas. Jūs toje byloje pasisakėte, kad  medicininiai dokumentai gauti iš  vienos užsienio valstybės sostinės  yra netinkami ir stacionarinio stebėjimo  negalima  pakeisti  ambulatoriniu.

Priverstinis gydymas taikomas,  kai    žmogus tampa pavojingas  sau, visuomenei bei liga progresuoja.  Būtent taip pareiškė specialistė, kuri siūlė kaunietę guldyti į Rokiškio psichiatrinę ligoninę. Prokuroras  ir teismas pritarė sveikatos priežiūros įstaigos išvadai ir  2020 m. gegužės mėn. priėmė sprendimą – priverstinai gydyti „psichuškėje“.

Teismo sprendimas  nebuvo įgyvendintas, nes kaunietė, išgirdusi Kauno teismo sprendimą,  išvyko gydytis ambulatoriškai į kaimyninę šalį. Ji 2020 m. birželio mėnesį užsiregistravo pas psichiatrą.

Prokurore, gal paaiškinsite, kodėl tas pats žmogus Lietuvoje yra pavojingas ir jį reikia priverstinai gydyti, tačiau, kai  pervažiuoja  valstybinę sieną , tai  tampa visuomenei nepavojingu?  Ar nėra Lietuvoje piktnaudžiaujama, tikslu žaloti žmogaus psichinę sveikatą, o ne ją pagydyti?

Prokurore,  dar kartą Jums primename tos bylos esmę: -  žmogui  visus metus  nebuvo suvaržyta laisvė ir  per tuos metus  žmogus  savo elgesiu nesukėlė jokio  pavojaus visuomenei, neįvyko  jokių  ekscesų.

Prokurore,  tuos  metus žmogus gyveno, kontaktavo su kitais žmonėmis, dirbo prasmingą darbą, buvo kritiškas savo  emocinei būsenai, nes įveikė visus  gyvenimo sunkumus, kurie neišvengiami  kitoje valstybėje.

Nuo 2020 m. birželio iki 2021 m. birželio, t.y. metų trukmės  veikla aiškiai parodė, kad žmogus pajėgus susitvarkyti su savo psichine sveikata bei sugeba pasirūpinti  savo šeimos nariais  be jokių priverčiamųjų medicininių  priemonių.  Deja, nei  nugydantys gydytojai-specialistai, nei prokuroras, nei teisėja , to nenori matyti.

Manome, kad  Jūsų pasakyti teisme teiginiai  turi pavadinimą – „stručio“ politika. Manome, kad  ir palaikydamas kaltinimą, prokuroras turi vertinti  konkrečia problemą  ir per viešą interesą.

Jei manote, kad  kaunietė  ir mes, piliečiai, pagal Jūsų stručio politiką,   kliedime, tai  negi reikia mus vežti gydyti į Rokiškį?   Jei gydymas vyksta ambulatoriškai, tai  reikalinga viena suma   ir jei  stacionare, tai trigubai  didesnė.  Išlaikoma armija „darmajedų“, kurie turi ne tik gydyti, bet ir saugoti 24 valandas.  Ar tai  nėra akivaizdus  biudžeto lėšų švaistymas?

Kai kaunietė  ėmė domėtis, kaip pateko į gydytinų sąrašą, kai nutarė, kad tai piktnaudžiavimas ir kreipėsi į STT, tai  psichiatrai nustatė ligą – kliedesiai.

Kokie kliedesiai? Atvirkščiai, manome, jog Jūsų  poziciją  reikia įvertinti, kaip  pagalbą biudžeto švaistytojams. Tai tikrovė, kurios Jūs, prokurore, nenorite matyti, kai  su  negerovėmis  kovojančią siunčiate gydytis į Rokiškį. Šiandien kaunietė, o rytoj  mes, aktyvūs piliečiai, būsime siunčiami, kaip sovietiniais  laikais į „psichuškę“.

Kas vyksta Lietuvoje, ar ji  dar  liberalioji demokratinė? Ar dar galima kritikuoti, skųsti  valstybines institucijas?

Kviečiame į piketą, kuris vyks 2021-06-29 14 val prie prokuratūros Maironio g. 30, Kaunas

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

2021 m. birželio 29 d. renkamės prie Kauno apygardos teismo

2021-06-04 piketas 2

2021-06-04  prie  Kauno apylinkės teismo tyliai pastovėjome su plakatais. Piketo  tikslas buvo pasakyti,  kad žmogaus  teisė į sveikatą yra absoliuti vertybė.

Tada Kauno apylinkės, o dabar jau Apygardos teisme  vyksta ginčas  tarp ilgametės  medicinos paslaugų  gavėjos ir  gydytojų. Stebint šią bylą iškilo klausimas,  ar medicinos darbuotojų   reputacija  yra svarbiau už paciento  sveikatą ?

Manome, kad tie ilgametės  paslaugų  gavėjos    kaltinimai, nepagarba gydytojams , įvairūs reikalavimai, atsibodo medikams ir jie nutarė įkyria lankytoja atsikratyti.  Ji ne tik  žodžiais  išsakė savo nepasitenkinimą, bet ir dėl  sveikatos sužalojimo kreipėsi į teismą ir reikalavo  didžiulės piniginės sumos, kaip kompensacijos.  Pagalbos ranką „skriaudžiamiems“  gydytojams specialistams  ištiesė  kolegos, t.y. teisybės ieškotojai  nustatė psichinę ligą. Teismas   2020 m.  nusprendė, kad  maištininkę reikia priverstinai gydyti  Rokiškio  psichiatrinėje ligoninėje. Nustatė  ir gydytiną  ligą  -   kliedesiai.

Kaip apsiginti? Kai sveikatai žala padaryta, tačiau medikai nenori pripažinti ir pasiunčia  priverstinai  gydytis į ligoninę, kuri primena kalėjimą?

Kaunietė nusprendė, kad yra išeitis iš šitos situacijos -  susirasti  kitus tos pačios srities specialistus. Ar Lietuvoje atsirastų gydytojas, kuris paneigtų kolegos eksperto išvadas? Aišku, kad  tokio nėra. Todėl buvo pasirinkta kita Europos sąjungos valstybė.  Šios valstybės psichiatrai  2021-01-14 susirinko į konsiliumą ir įvertino lietuvaitės psichinę būklę.  Konsiliumo išvados teigia, jog lietuvės  sveikata kenčia nuo nuolatinių košmarų ir rekomendavo gydytis pas psichiatrą. Jai priverstinio gydymo nesiūlė, nekonstatavo kliedesių.   Moteris vaikšto pas gydytoją,  jai mažinamos vaistų dozės. Jokių ligos paūmėjimų gydantis gydytojas nepastebėjo.

Kai  advokatė  Eligija Norkienė paprašė, kad remiantis konsiliumo išvadomis, Teismas panaikintų priverčiamąsias  medicinos priemones  arba jas pakeistų, tai Teismas  nutartyje parašė, kad  kaimyninės šalies gydytojų konsiliumo išvados yra ne medicininiai dokumentai.  Pagal mūsų Teismą kaimyninės šalies  gydytojų konsiliumas susirinko ir sprendė torto receptą. Tik taip galima suprasti   Kauno apylinkės teismo nutartį.

 Esmė ta, kad Lietuvoje  kaunietei psichiatrijos ekspertė konstatavo psichikos ligą, kuriai  reikalinga priežiūra stacionare ir  gydymas, nes liga gali progresuoti.  Ar ponia gydytoja ekspertė  teisingai nustatė ligą? Kas apsiriko dėl ligos diagnozavimo?  Kaimyninės šalies konsiliumas  ar  psichiatrijos ekspertė?

Kaunietė iš Lietuvos išvyko 2020 m. gegužės mėnesį, kai Teismas sutiko su kaltintojų reikalavimais taikyti priverstines medicinos priemonės, nes, pagal prokurorą ir gydytoją ekspertą ponia yra linkusi daryti pavojingas veikas.  Kauniete  visus metus gyvena kaimyninėje valstybėje, nesislapsto nuo psichiatrų, lankosi ir jie nemato pavojaus savo bendruomenei ir nesiūlo stacionarinio stebėjimo.  Ar gali būti, kad vienoje valstybėje esi visuomenei grėsmė, o peržengi kitos valstybės siena – nebesi grėsmė?

Lietuvos Teismas rašo, kad  pagal tuos  dokumentus,  kuriuos pateikė advokatė,  neaišku,  jog būklė pasikeitė arba ji pasveiko.

Pasižiūrėkime į bet kokį  psichiatrijos vadovėlį, kuriame  rašoma apie psichinę sveikatą. Vadovėliuose minimi šie   teigiami psichinės sveikatos  vertinimai: vilties turėjimas, ryšiai su žmonėmis, prasmingos veiklos turėjimas ir gebėjimas atpažinti savo emocijas.

Kaunietė kreipėsi į advokatę. Advokatės surašytą ieškinį priėmė teismas. Ar tai nėra įrodymas, kad taip pasielgusi moteris turi viltį sugrįžti į Lietuvą ir ji tiki, kad jai  nebus taikomas  priverstinis gydymas. Kauniečiai š.m. Birželio 4d. su plakatais stovėjo priešais  Teismo langus. Jie atėjo, nes  bendravo su moterimi,  kuri dėl gydytojų keršto turėjo palikti Lietuvą. Piketas, piliečių reikalavimai   rodo   akivaizdžius  kaunietės  ryšius su žmonėmis. Jos prasmingą veiklą puikiai matė konsiliumo nariai bei visi, kurie  bendravo su moterimi. Kodėl šios moters prasmingos veiklos nemato Lietuvos medikai ir Teismas? Manome, kad kaunietė   turi  gebėjimus atpažinti savo emocijas ir gali savarankiškai   kreiptis į kaimyninės šalies medikus.

Baudžiamojo Proceso kodekso  405 str,, parašyta, kad  “Teismas išnagrinėja ir išsprendžia priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo klausimus pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą“.  Viena išvada apie moters sveikatą  buvo padaryta prieš metus, o kita prieš pusmetį. Kodėl Teismas turi vadovautis sena, galimai,  sveikatos būvį neatitinkančia išvada? Kas Teismui turėtų būti svarbiau, ar munduro garbė, ar žmogaus sveikata?    Kodėl čia nėra labai madingo teiginio, kad priėmė sprendimą vadovaujantis  savo vidiniais įsitikinimais, kurie, tarkime, atsirado, kai  teismo byloje rado parašyta, jog  moteriai   užsienyje leido vairuoti automobilį, ji puikiai atliko ir kitus darbus.

2021-06-04 piketas 4

Žmogaus sveikata yra vertybė, todėl tokios nepagarbos žmogaus sveikatai, kokią matome gydytojų darbe, prokuratūros reikalavime ir Teismo sprendime kelia šiurpą.

Manome, kad institucijų  neteisingas garbės supratimas  gali  tapti žmogaus sveikatos sunaikinimu, nes Teismas atmetė kitos šalies psichiatrų konsiliumo išvadas ir atsisakė  savo iniciatyva aiškintis  aplinkybes, kurios taip pat teikia išvadas apie psichinės sveikatos pablogėjusį ar pagerėjusį  stovį.

Kviečiame visus į piketus:

1. 2021-06-29 14 val. prie prokuratūros, Maironio g.30, Kaunas,    telef.   837394488 2. 2021-06-29 15 val  Prie Kauno apygardos teismo, A. Mickevičiaus g. 18, Kaunas,

Plakatai:.
Lietuva kaunietės bijo – priverstinai gydo. Kaimyninė valstybė kaunietės nebijo. Kodėl?
 Nepadarei nusikaltimo – baudžiama byla ir grotuotas langas.
 Medikams neįtikai – nusikaltėlė tapai
_________________________________________________________
Kai nori susidoroti, -  dokumentai yra netinkami.
M. Mackevičiau, betvarkės psichiatrijoje nepaslėpsi
Virginija, tel. 864024954
Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 4

Garliavos įvykiai ir Šeimų maršas

Klaipėda 2021-06-17

Klaipėda 2021-06-17

 30 metų mūsų šalį ėda politinis vėžys. Per  Lietuvą nuvilnijo Šeimų maršas.  Jo tikslas,  pirmiausia, bent sustabdyti tos bjaurios politinės ligos  plitimą.

Tik korumpuota valdžia,  užgrobusi žiniasklaidą, teisėtvarką,  galėjo ginti pedofilijos skandale ne auką –vaiką, bet suaugusius dėdes ir tetas bei  žudyti liudininkus.

Todėl Klaipėdoje  birželio 17 d. susirinkome į Atgimimo aikštę  pareikalauti, kad valdžia parodytų, jog  pedofilijos  liudininkę  nenužudė  arba nepavertė „daržove“.

Valdžia užgrobė žiniasklaidą ir mano, jog  turi galią formuoti gyventojų nuomonę,  papylė  „paplavų“, t.y. patyčių  ant Šeimų maršo  organizatorių ir dalyvių.   Jiems buvo nurodyta suniekinti, išsityčioti iš  žmonių, kurie atvyko gegužės 15 d. į Vingio parką.  Valdančiųjų  reikalavimas  niekinti Maršą  – sumontuoti pseudožinias, taps  dar viena vinimi į sisteminės žiniasklaidos  karstą. Pakilo nuo sofų  piliečiai, kurie dar tikėjo sistemine žiniasklaida,  bet pagaliau savo akimis pamatė  melą, kurį nesigėdydami  lieja per eterį didieji televizijos kanalai.

Valdžiai atrodo, kad galima elgtis nedorai, ginti pedofilijos skandalo dalyvius, nes savo sprendimus priima  vadovaudamasi  vyriausiojo  bankininko   Vito Vasiliausko   teiginiu, kad „ etika, moralė – ne šio pasaulio dimensijos“.

Tauta, t.y. mes, kurie ateiname kiekvieno mėnesio 17 d. 12  vai. į  Atgimimo aikštę,  sakome, kad  etika ir moralė yra šio  pasaulio išgyvenimo  sąlyga.  Slėpti nuo piliečių vaiką ir aiškinti, kad  tie, kurie saugojo vaiką,   yra  pavojingi , nes  neleido perduoti vaiką  mamai, yra  karo paskelbimas savo tautai. Todėl Prezidentas  Gitanas Nausėda ir pasakė, kad priešai yra ne išorėje, bet šalies viduje.

Mūsų kova prieš nusikalstama valdžia – ateiti kiekviena mėnesį  ir pareikalauti parodyti gyvą vaiką, jiems atrodo juokinga.  Ar  ilgai valdžia juoksis?

Ateisime ir liepos 17 d. 12 val. į Atgimimo aikštę.

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0