Prašymas neginti sovietinio melo ir nedalyvauti Rusijos organizuotame informaciniame kare

JAV ambasada Lietuvoje,  Akmenų g. 6   Vilnius, Lithuania

Ambasadoriaus pavaduotojui  Tamir Waser

Prašymas neginti  sovietinio melo ir nedalyvauti  Rusijos organizuotame   informaciniame  kare

                                         2024-01-10

Rusija  kariauja  ne tik ginkluotą ir žmones žudantį karą, bet ir informacinį, kurį  saugumietis  prezidentas Vladimiras Putinas  perėmė iš Sovietų sąjungos ir tęsia.

1944 m vasarą Sovietų valdžia, padedant savo kariuomenei,   sugrįžo į Lietuvą  ir parašė Holokausto istoriją. Pagal jų melagingą istoriją –  lietuviai degę neapykanta žydų tautybės žmonėms,  bet ne Tarybinei santvarkai, kuri  1940 m. birželio mėn. atėjo žudyti  žmones  ir atiminėti jų turtą.

Lietuviai, patyrę sovietinę okupaciją,  turėjo vieną norą –  atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Kai 1941 m. birželio mėn. įžengė nacistinės Vokietijos kariuomenė, tai organizavo sukilimą ir suformavo Laikinąją vyriausybę. Smetoninės Lietuvos kariai ir karininkai buvo pakviesti tęsti  sovietinių okupantų nutrauktą karinę tarnybą ir dirbti Lietuvos laikinajai vyriausybei.

 Nacistinė  Vokietija,  įvedusi okupacinį režimą, paleido Lietuvos vyriausybę.  Juozą Krikštaponį, kuris tarnavo  lietuvių savisaugos dalinyje  2-ajame  apsaugos batalione 1941 m. spalio  mėnesį pasiuntė į Baltarusiją kovoti su  sovietų kariuomenės likučiais.  Deja, nuvykus į Baltarusiją,  vokiečių karinė vadovybė paskyrė kitą darbą – žudyti civilius.  Antanas Ališauskas straipsnyje „ Kaltinamas dalyvavęs genocide: ar pagrįstai? „  rašo: „Pagal archyvinius duomenis (čekistinių tardymų metu išgautus parodymus) šaudė vokiečių karininkai, trys lietuviai leitenantai, atskiri eiliniai bataliono nariai, taip pat dalyvavo vietiniai policininkai, vokiečių kareiviai. J. Krikštaponio tarp jų (šaudžiusiųjų) nebuvo. Neatmestina versija, kad tuo metu J. Krikštaponis jau buvo pasitraukęs (dezertyravęs) iš bataliono. Vien nuo 1941 m. spalio 10 d. iš tarnybos batalione dezertyravo 52 asmenys. Vienas tardomasis į tardytojo klausimą „Ar tiesa, kad daugelis kareivių, karininkų iš bataliono pasitraukė?“, atsakė: „Tiesa“. Į klausimą: „Ar jie pasitraukė todėl, kad jie nenorėjo dirbti vokiečiams, kurie žudė žmones?“, atsakė: „Taip.“

J. Krikštaponiui sovietų istorikai prikabino  žydšaudžio etikėtę tik todėl, kad  buvo prezidento Antano Smetonos sesers sūnus.  NKVD buvo gavusi nurodymą juodinti visus, kurie buvo susiję su ikikarine nepriklausoma Lietuva. Sovietiniai istorikai,  kaip ir jų užsakovai, nekentė, šmeižė  Nepriklausomos Lietuvos valdžią. Todėl iki šių dienų nutylima  smetoninės Lietuvos   pagalba žydų ir kitų tautybių žmonėms įsigyjant vizas ir taip  išvykstant iš  karo apimtos Europos nuo 1939 m. rugsėjo mėn.  iki 1940  m. birželio mėn.

2022 m. gruodžio mėn.  7 d. rabinas iš JAV ,  kurio pavardė Baron,  nuotoliniu būdu  prisijungė prie Lietuvos Respublikos Seime vykusio  Teisės ir Teisėtvarkos komiteto posėdžio,  kuriame buvo   svarstomas  37 milijonų eurų  perdavimas  Geros valios fondui. Rabinas  padėkojo  Lietuvai dėl jo tėvams suteiktos  geranoriškos  pagalbos  bei už išgelbėtą jų gyvybę, atbėgus iš Baltarusijos.  Šiandien jų giminė  turi  apie 100  palikuonių.  Lietuvoje žydų tautybės gyvybių gelbėjimo procesą sustabdė  Sovietų sąjunga. Užėjus sovietų okupantams, uždraudus dalinti vizas, dar keletą tūkstančių žydų  gyvybių išgelbėjo  japonų diplomatas Sugihara.  Vikipedija rašo, „ Manoma, kad buvo išduota apie 2139–10000 vizų.“.  Šias ir kitas išgelbėtas žydų gyvybes sovietų istorikai įrašė prie nužudytų, o ne išgelbėtų žydų.

Rusija turi tikslą susigrąžinti nepriklausomybę atgavusias Pabaltijo šalis, todėl reikalauja laikytis sovietinio istorijos naratyvo,  šmeižti mus, lietuvius, latvius, estus.

Kremlius  Holokausto istoriją surašė taip,   kad  atėjus X dienai ir užpuolus Lietuvą kaip ir 2022-02-24 Ukrainą  galėtų  pranešti pasauliui,  jog tai padarė todėl, kad   lietuviai garbina žydšaudžius.

Rusijos prezidentas V.Putinas, siekdamas  susigrąžinti  Lietuvą,  pasirūpino, jog jam artimas žmogus, jo  geras draugas, surusėjęs žydas Viačeslav Kantor,    taptų Europos ir pasaulio prestižinių, įtaką darančių žydų organizacijų  vadovu. Tikroji  V. Kantor užduotis, kurią Lietuvoje įgyvendina Faina Kukliansky,  neleisti pakeisti Sovietų sąjungos istorikų surašytą Holokausto istoriją.  Lietuvoje karjerą gali padaryti tik tie istorikai, kurie perrašo Sovietų sąjungos istorikų pateiktą  versiją.

Sovietų surašytą Holokausto istoriją –  pagrįsta melu, nes didžiausi kaltininkai dėl  žydų tautos naikinimo  yra Tarybų sąjunga, kuri su naciais 1939 m. rugpjūčio 27d. sudarė Ribentropo  Molotovo paktą. Naciai padedant Tarybų sąjungai  Europoje  atvėrė  pragaro duris – žuvo daugiau negu 50 milijonų žmonių.   Hitleris ir Stalinas – karo nusikaltėliai.  Deja, Niurnbergo teismo procese  Tarybų sąjunga, viena iš karo organizatorių,  sėdėjo ne teisiamųjų suole, bet teisėjų. Todėl Tarybų sąjungos nusikaltimai  buvo anuliuoti arba  perkelti   nukariautoms  tautoms.

Europoje Fiurerio  pasekėjų, kurie galėtų priiminėti sprendimus dėl karo, nėra,  o Stalino  darbus tęsia  Rusijos prezidentas V. Putinas.  Pasikvietęs į Kremlių „Hamas“, tik dar kartą patvirtino, jog Stalino idėjos  sugrįžo. Tada sovietai  veikė kartu su naciais,  o dabar yra draugai su   teroristine  organizacija  „Hamas“.

Prašome Jūsų,  gerbiamas Tamir Waser, nepritarti sovietiniam melui,  nedalyvauti  Rusijos organizuotame   informaciniame  kare ir nereikalauti nukelti paminklinio akmens  partizanų Vyčio apygardos  J. Krikštaponiui.

 Virginija Jurgilevičienė, gyv. Kretingos g. 13-2, Klaipėda

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>