Jūsų parama suteiks galimybę atskleisti tiesą

Ingrida Ragelskienė per facebooką  paprašė, kad tautiečiai  paremtų ją finansiškai, t.y. padėtų  nusisamdyti gerą advokatą, nes buvo padegtas jos  šeimos automobilis.

Ji parašė: „ Šią naktį likau gyva. Atsitiktinumas – gyva, nesudeginta liko ir mano šeima. Jie spėjo padegti tik mūsų mašiną, čia pat, po buto langais stovinčią.“

Ji  mano, kad šeimos turtas buvo  visiškai sugadintas dėl to,  kad  jos  vyrą  Lauryną Ragelskį prieš   septynerius  metus VSD   įrašė į   “Grėsmių nacionaliniam saugumui aprašą”.  L. Ragelskis įgijo   prorusiško aktyvisto pravardę. Dėl to galimai buvo  įvykdyta nusikalstama veika,-  suniokota mašina  dėl jo  netinkamos  pilietinės pozicijos.

 L. Ragelskis   turi savo internetinę TV, kuri vadinasi Ragelskis TV.

Šiuo metu  L. Ragelskis  vaikšto po teismus. Jam iškeltos kelios bylos.  Vienoje byloje jis turi įrodyti, kad savo veiksmais  nesityčiojo iš    baltarusių ir žydų, kai  2020 metais  Vilniuje  prie Baltarusijos ambasados į šiukšlių maišą sudėjo ekponuojamas žuvusiųjų  nuotraukas.  Visa tai pats  nufilmavo ir pateikė į „Youtubo“ kanalą.

Šių metų  sausio mėnesį Lietuvos valstybinė  televizija informavo apie septintą teismo posėdį, o taip pat, kad iniciatorė yra   Faina Kukliansky, kuri  kreipėsi į Vilniaus apskrities policijos pareigūnus dėl L. Ragelskio įrašo „Youtube“ kanale.“

Idėjų viešinimas, pasaulėžiūros pateikimas drastiška forma  nėra  tautinės neapykantos  kurstymas.

2020 m.  per  prezidento  rinkimus Baltarusijoje  kilo  neramumai ir riaušės.   Vieno opozicionieriaus pavardė –  Sergejus Tichanovskis.  Jis 2017  m. okupuotame Kryme  kartu  su Aleksandru Dobrovu  džiaugėsi, kad Krymas priklauso okupantams. Jie paviešino nuotrauką  su užrašu,  kad Krymas mūsų.  Tokie įrašai  pritinka tik  prorusiškam veikėjui.

Dalis visuomenės  Lietuvoje mano, jog Kremlius kišosi į Baltarusijos rinkimus, iškeldamas  savo kandidatą  S. Tichanovskį, o baltarusių opozicija, kuri apsistojo Vilniuje,  padėjo  Putinui paversti Lukašenką paklusniu sąjungininku kare  prieš  Ukrainą.

Manau, kad nėra nieko  smerktino  sugrūsti Kremliui pasitarnavusių nuotraukas į šiukšlių maišą, nes ne  visi ketinimai virsta gerais darbais. Putinas Baltarusiją  ne tik pavertė karo placdarmu, bet  2023  metais  Rusija  šalia Lietuvos  žada  dislokuoti   branduolinį  ginklą.

Lietuvoje vyksta aršus informacinis karas. Kiekvienas pasirenkame pagal įsitikinimus ir  atitinkamą  fronto vietą.

Mano pažiūras formavo tėvas. Jis apie 1970 metus man, paauglei,  papasakojo,  kad   iki 1940 m. vasaros buvo Nepriklausomos Lietuvos kareiviu, o 1940m. birželio 15 d. tapo sovietinės armijos kariu, o  1941 m. birželio mėnesį teko su sovietais trauktis į  Rusijos  gilumą. Pirmieji  ėjo tikrieji sovietiniai kariai, o paskui juos naujai  „iškepti“ raudonarmiečiai.  Jiems,  buvusiems Lietuvos kareiviams,  išdavė šautuvą ir vieną šovinį, kad nusišautų, o  nepasiduotų vokiečiams   į nelaisvę. Lietuviai kariai tapo gyvu skydu besitraukiantiems tarybiniams kariams.

1944 metais sugrįžusi sovietų valdžia,  pasitelkusi NKVD tardytojus Boleslovą Baranauską,  Eusejų Rozauską  ir eilę kitų tarybinių veikėjų , parašė sovietinės Lietuvos istoriją, kurioje, atseit,   Birželio sukilimo dalyviai šaudė  besitraukiantiems sovietams į nugaras bei žudė žydus.

Sovietinių laikų sukurti pasakojimai  apie Birželio sukilėlių šaudymą į nugaras neatitinka to meto įvykius, nes besitraukiantys okupantai iš rytų  apsistatė lietuvių kareivių nugaromis. Taip pat per  Birželio sukilimą nebuvo šaudomi   žydų tautybės žmonės.

Todėl visų,  įtikėjusių šventa Putino Rusijos misija, prašau nusiimkite „rožinius akinius“, nes istorijos klastotojai, melagiai  gali pasaulį tik sunaikinti.

F. Kukliansky sovietinę istoriją reikalauja  laikyti teisinga.

Kremliaus užduotis buvo ir yra sovietinį  Holokausto naratyvą palikti nepakeistą, nes ten žydų mirties kaltininkais yra nurodytos  okupuotos šalys, o ne II pasaulinio karo organizatorė Sovietų sąjunga.

Rusija, kuri vadovaujasi melaginga istorija   ukrainiečius  vadina  naciais, fašistais.  Kremliaus šeimininkas   Rusijos gyventojus   siunčia   į okupacinį, žudikišką karą, skelbdamas, kad jie   atlieką šventą misiją – kariauja su Ukrainos naciais.

Mes, lietuviai, net 30 metų  toleruodami sovietinių istorikų surašytą naratyvą,  falsifikatą, kad Sovietų sąjunga nėra II pasaulinio karo organizatorė, kai tapo nacistinės Vokietijos sąjungininkė ir kad ji nėra  kalta dėl   6 milijonų  nužudytų žydų,   padėjome  Kremliaus diktatoriui kurti rusišką pasaulį, o svarbaiusia  mobilizuoti  rusus kariauti su ukrainiečiais, tariamais naciais.   Gėda mums, lietuviams, už tarnystę Putino Rusijai.

Putinas prieš penkioliką metų  savo artimiausią  patikėtinį surusėjusį žydą Viačeslavą Mošė Kantorą  infiltravo į įvairias svarbiausias žydų tarptautines organizacijas. V. M.  Kantoras buvo Europos žydų kongreso pirmininkas, Pasaulio holokausto forumo fondo (WHF) prezidentas, Europos žydų fondo (EJF) pirmininkas ir Pasaulio žydų kongreso (WJC) politikos tarybos pirmininkas.  V.M. Kantoras tapo  sovietinio Holokausto globėjas Europoje ir pasaulyje. JIs gavo finansinės naudos, kai Rusija aneksavo Krymą ir vykdė  destabilizaciją Ukrainoje.

V.M. Kantoras ir F. Kukliansky bet kokį lietuvių siekį išsivaduoti iš sovietinio melo vadino Holokausto neigimu. Puikiai suprantame,  jei laimėtų Rusija Ukrainoje, tai sekanti būtų Lietuva, nes esame apskelbti  žydšaudžių garbintojais. Pretekstas Rusijai užpulti Lietuvą  būtų NKVD -istų  surašyta melaginga istorija.

V.M. Kantoras atsistatydino iš visų savo  visuomeninių žydų organizacijų postų. F. Kukliansky ne skundus turėtų rašyti į policiją, bet kaip ir V. M. Kantoras pasitraukti iš visuomeninių pareigų kaip jo bendramintė.   Jiems Holokaustas – ne skaudi istorijos pamoka, kuri daugiau neturėtų pasikartoti,   bet priemonė, kuri  pateisintų Putino siekį okupuoti buvusias sovietines respublikas.

Rusija nuo 1944 metų  ne tik  Holokaustą naudojo savo tikslams -  būsimai okupacijai ir  karui, bet  ir Baltarusijos opoziciją  pavertė savo  įrankiu. L. Ragelskis teigia,  kad  Baltarusijos opozicija buvo ruošiama Lietuvoje. Sutinku, bet manau, kad   ruošė  įtakos agentai  atsiųsti iš  Kremliaus, nes Baltarusija  Rusijai buvo reikalinga kaip sąjungininkė karui  prieš  Ukrainą.

L. Ragelskį,  jo bendražygius ir F. Kukliansky bei jos bendraminčius vienija  nacistinių apraiškų paieškos  Lietuvoje.  Šiandien vykstantiems  politiniams  procesams  galima pritaikyti   šachmatų  lentą.  Pėstininkas (pieška) – L. Ragelskis, o   karalienė – F. Kukliansky. L. Ragelskis  dirba vietinei  ir rusiškai  visuomenei, o Kukliansky – pasaulinei auditorijai ir Lietuvos  valdžia ją  gerbia.

Manau, kad  Kremlius yra paaukojęs  L. Ragelskį, kitaip vadinamą „piešką“, kad išsaugotų karalienę, jog toliau būtų platinamas ir ginamas sovietinis naratyvas apie Holokaustą ir Lietuva ruošiama karo mėsmalei.

Prorusiškas L. Ragelskis 2023 m. balandžio  mėn. pradžioje  filmavo Arkadijaus Vinokuro  organizuotą mitingą   Katedros aikštėje, Vilniuje.

L. Ragelskio filmuotoje laidoje pamačiau   JAV ambasadorių R. Gilchristą. Šis politikas mus, lietuvius, ne kartą ragino  paklusti Sovietų surašytam istorijos naratyvui. R. Gilchristas  mitingo metu minėjo apie  JAV paramą Ukrainai bei 1,9 milijardo dolerių, kurie  bus skirti  Ukrainos pabėgėlių  išlaikymui.

Kai Lietuvos valstybėje melas yra  toleruojamas, netgi skatinamas kai  neigiamas  Sovietų sąjungos didžiausias indelis į Holokaustą, tai korupcija yra neišvengiama. Įdomu, kiek pinigų atiteks ukrainiečių pabėgėliams, o kiek  per įtakos agentus nuplauks į Putino Rusiją padedant  Baltarusijos opozicijai?

Įsitikinimai ir informacija,  kurios tikslas neleisti karo šaukliams, apsimetusiems demokratais, žydų gynėjais, dirbti Putino Rusijai, kuri ruošiasi Lietuvos miestus  paversti  griuvėsių  krūvomis kaip Ukrainoje,  negali būti   įvardinta tautinės ( rusų, baltarusių, žydų)  neapykantos  kurstymu, šmeižtu ar  dezinformacija, nes tuos įsitikinimus įgijome išklausę senelių, tėvų istorijas.

Ar prokuratūra, teismas, galimai ir Lietuvos Respublikos saugumo departamento pažyma paskatino   nemąstančius  tautiečius  veikti, t.y. už tariamus netinkamus L. Ragelskio  įsitikinimus  padegti mašiną?

L. Ragelskio filmuotame reportaže pilietis  Valdas Bartkevičius, kurį  jis vadino lenku, džiaugėsi, jog yra   sunaikintas jo  turtas.

Mums, lietuviams, nėra priimta savo oponentus, kitaminčius žudyti,  deginti jų turtą, Tai KGB, kuri šiandien vadinasi FSB,  braižas.

Kas gali paneigti, kad L. Ragelskio, kuris galimai nuoširdžiai dirba Kremliaus naratyvui, filmuoti reportažai kenkia Putino Rusijai, jos įtakos agentams?  Ar ne jie ėmėsi netinkamo  būdo užtildyti nevaldomą, kietakaktį  teisybės ieškotoją L.  Ragelskį?

Tautiečiai, negalima toleruoti turto naikinimo dėl tariamai netinkama forma pateiktų pažiūrų. Poniai  Ingridai reikalinga jūsų  parama!   Sąskaitos rekvizitai: Ingrida Ragelskienė LT074010042400336357 (Luminor Bank AS).

Kategorijos: Be kategorijos.

1 komentaras

  1. atklydau netyčia:

    ir mėginau pasiskaitinėt tas paklodes bet laba sunku yra kuomet viskas beriama padriku srautu. Tekstu pilnu prieštaravimu/painiojama autai su pautais/ Tai ir neskaičiau daug Ir dar paramos kažkokiai moterai prašo Katra yra musu nerusiškos gerovės gyventoja ir niekuom nesiskiria nuo kitu katri kasdien papuola į tokias valdiškas girnas Ana senia turėtu būt pripratus prie tokios policijos ir teisėsauos Noriu palinkėt autorei atsipeikėt ir susikaupt. Gal kur i kursus kokius pasitobulinimo pavaikščiot reiktu? Kad galva susitvarkyt ir pradėt normaliai rašyt..Jei tep negal iškest nerašius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>