Seimo valdantieji ir kitos frakcijos, prisijungusios prie R. Žemaitaičio apkaltos, nustokite vaidinti teisuolių spektaklį!

Karas Ukrainoje sukrėtė pasaulį. Įvykiai  reikalauja  pateikti tikrąsias, o ne išgalvotas   karų ir žudynių priežastis. Europoje tikroji XXI a. karo priežastis yra Rusija, kuri tapo nacistinė valstybė. Rusija nori bet kokią kainą laimėti karą, ji  toleruoja savo šalyje organizuojamus žydų pagromus.  Seimo narys Remigijus Žemaitaitis yra išgalvotas pavojus, nes jis jokiais ryšiais nėra susijęs su karu ir pasekme – Holokaustu.

Karas Ukrainoje turi daug panašumų su II pasauliniu karu. Putino Rusija tapo diktatūrinė valstybė, kaip ir  nacistinė Vokietija bei  Sovietų sąjunga, kurios pasirašė  Ribentropo Molotovo paktą ir tapo  II pasaulinio karo iniciatorėmis.

Pasibaigus II pasauliniam karui, karo organizatorė, kuri tiesiogiai prisidėjo prie apie 50 000 000 žmonių žūties, tapo nugalėtoja ir kaltę perkėlė ant savo  buvusios sąjungininkės ir   nukariautų  tautų.  Sovietų sąjungos pagrindinis leitmotyvas,  kad  dėl Holokausto yra kalti kolaborantai.  Šiai melagingai  žiniai esame verčiami   paklusti nuo 1944 m. vasaros, nuo antrosios sovietų okupacijos,   iki šios dienos. Melaginga koncepcija  buvo ir yra dėstoma mokyklose, rašomi moksliniai darbai, viešinama per žiniasklaidą. Okupanto melas tapo  beveik visų partijų vyraujančia programų dalimi, jog Lietuvoje dėl Holokausto yra kalti lietuvių tautos atstovai, t.y. lietuviški naciai ir žydšaudžiai.   Todėl įvairioms politinėms jėgoms, mokslo istaigoms, žydų bendrijos pirmininkei Fainai Kukliansky, Lietuvos valstybinės televizijos darbuotojoms, kaip  Ritai Miliūtei, Indrei Makaraitytei, tenka dirbti nuo  1990 metų  „sunkų ideologinį darbą“, apsaugant Lietuvą nuo  nacizmo  ir Holokausto pasikartojimo.

Deja, Lietuvoje, atgimę „naciukai“,  toliau aršiai garbino ir garbina tariamų  žydšaudžių paminklus, jiems  tvirtina prie sienų paminklines lentas, jų vardais pavadina gatves. Todėl  I. Makaraitytė juos  pavadino „naciukų Lietuva“.  Paskutinis „naciukų Lietuvos“ akibrokštas yra R. Žemaitaičio kaltinimas, jog  žydų tautybės žmonės nusikalto  žmogiškumui, Lietuvos gyventojams. Pasirodo, kad „naciukų Lietuvos“ atstovas Seimo narys  kursto tarp tautų nesantaiką, menkina Holokausto tragediją,  Pagal politologą Saulių Spurgą „progresyvioji“ Lietuva pritaria R. Žemaitaičio apkaltai, o  kiti lietuviai, kurių „žema kultūra“,  pritaria    Seimo nario antisemitiniams  pasisakymams.

Spalio 7 dienos  įvykiai Izraelyje aiškiai parodė, kad  „progresyvieji“,  kurie kaltina mus atgimusiu nacizmu ir  didžiuojasi kovojantys, jog niekada nepasikartotų Holokaustas, yra karo kurstytojai. Jie savo veikla netiesiogiai  prisideda, jog  vėl būtų žudomo  žydai. Tai ir nutiko   spalio mėn. 7 d. Izraelyje.

Jei esi ne apsimestinis  kovotojas, jei sieki, kad Holokaustas  nepasikartotų, tai turi kaltinti diktatūras, o ne lietuvius, ukrainiečius ar  kitas tautas ir   nežiūrėti į jas lyg per padidinamą stiklą, kad nepasigautų nacistinio viruso.  Jei nori, kad nepasikartotų Holokaustas, tai turi  neleisti atsirasti tokiai valdžios valdymo formai kaip diktatūra. Rusijoje ji  neatsirado per vieną dieną.  Tai ilgas procesas  prie kurio prisidėjo ir „progresyvioji“ Lietuva,  kaltindama dėl Holokausto mus, lietuvius, o ne Sovietų sąjungą.

Dėl karo Ukrainoje ir žydų mirčių Izraelyje netiesiogiai kalti yra tie Lietuvos  istorikai, politologai, politikai  kurie,  kai atgavome Nepriklausomybę,  nepasmerkė sovietinės istorijos, o sutiko toliau tęsti okupanto paliktą naratyvą, kad dėl Holokausto  kalta tauta, o ne okupantai: sovietai ir naciai.

V. Putinas, kaip tinka diktatoriui, nusprendė, jei  per II pasaulinį karą pasisekė išvengti bausmės,  apkaltinus tautas, tai,   ir įvedus kariuomenę į Ukrainą,  diktatūra ir jos vadovas liks nekalti.   V. Putinas  viešai pareiškė, kad  atlieka   “šventą misiją“, t.y. baudžia ukrainiečius, kurie tapo neonaciais.

Valdantieji, ne apkaltą organizuokite R. Žemaitaičiui, bet kaip ir Lenkijoje  priimkite įstatymą, pagal kurio nuostatas kaltinimai Lenkijai jos dalyvavimu Holokauste Antrojo pasaulinio karo metais laikytini nusikalstamais. Šiuo teisės aktu numatomas laisvės atėmimas iki trejų metų bet kam, kas „viešai, iškreipdamas tiesą, Lenkijos tautai ar Lenkijos valstybei priskirs atsakomybę arba dalinę atsakomybę už nacių įvykdytus nusikaltimus“.

Kai mes, lietuviai, kurie politologo esame išvadinti „žema kultūra“, reikalavome, kad nustotų tyčiotis iš mūsų istorijos, baigtų ieškoti nesamų žydšaudžių ir paliktų ramybėje paminklą Lietuvos didvyriui Juozui Krikštaponiui, tai išgirsdavome, jog bijome tiesai pažiūrėti į akis.

Iš tikrųjų,   F. Kukliansky,  G. Landsbergis, JAV ambasadorius ir kiti, kurie reikalavo nukelti paminklinį akmenį J. Krikštaponiui, bijo tiesai pažiūrėti į akis. Jie nedrįsta ar bijo paskelbti, kad  Sovietų sąjungos istorijos perėmėja  Rusija padarė nusikaltimą, tapusi viena iš Ribentropo Molotovo pakto dalyvių, jog ji  kaip ir naciai yra  pagrindinė Holokausto kaltininkė.

Rusija, kad  Ukrainai liktų   mažiau dėmesio bei  ginklų,  organizuoja kitose pasaulio vietose  karo židinius.  Izraelio – Palestinos karas yra Rusijos slaptųjų tarnybų darbas, nors ji neigia. Todėl JAV prezidentas Baidenas pasakė, jog padės Ukrainai  kare su Rusija,  o Izraeliui kare su Hamas.  Jei  spalio mėn.  7 d.  žydų žudymas būtų ne Rusijos darbas, tai ji  teroristinės organizacijos Hamas nebūtų  pasikvietusi į Kremlių.

Karas Ukrainoje reikalauja  peržiūrėti Sovietų sąjungos surašytą istoriją.  Deja, valdančiosios partijos Lietuvai nurodinėja gyventi pagal istorinį naratyvą, kurį paliko okupantai.  Seimo nariui R. Žemaitaičiui paruošė apkaltą dėl to,  kad  jis apkeitė vietomis tautas. Kaltinimus, kuriuos daug metų  Sovietų sąjunga, o vėliau to naratyvo perėmėjai, skelbė lietuvių tautos žmonėms, jis pritaikė  žydų tautos atstovams.  Tai Seimo nario politinis chuliganizmas, bet jis būtinas, kad Lietuvos ir pasaulio visuomenė išgirstų  absurdą dėl kaltinimų  Holokaustu, kurį  organizavo diktatūros,  o ne lietuvių tautos žmonės.

Ne  „antisemitinius“ R. Žemaitaičio pasisakymus nagrinėkite, nes ne jie yra  Holokausto priežastis, bet diktatūrinių  valstybių sutartis, įsakymus, nurodymus. To  reikalauja  spalio  7d. įvykiai.

Lietuvą, dėl melagingos okupanto paliktos pasaulėžiūros,  gali ištikti Ukrainos likimas. Okupantui  leidžiame   turėti pretekstą  sugrįžti į Lietuvą, t.y nubausti mus, nacių ir žydšaudžių gerbėjus.  Šiandien kada kariaujama Europoje, kada  daug kalbama apie slėptuves, tačiau nutylima apie sovietinių ideologų paliktą tiksiančią bombą, atvirus vartus Lietuvos okupacijai.

Pagal sovietinį naratyvą yra tauta, kuri turi teisę prižiūrėti kitas tautas, o tai žydai. Jie  drauge su valdančiaisiais  turi teisę mus,  „žemos kultūros“ lietuvius,  kaltinti Holokausto neigimu, antisemitizmu, neapykantos demonstravimu.  Vieną tokį,   “žemos kultūros“ pilietį, Seimo narį, tampo ir  reikalauja ateiti į apkaltos komisiją.

Nesityčiokite iš lietuvių tautos, nutraukite  apkaltos spektaklį ir rūpinkitės, kad  sovietinė istorija kuo greičiau  būtų  pakeista į bendražmogišką, saugančią  Lietuvą ir pasaulį  ne dirbtinai, bet realiai   nuo III pasaulinio karo.

 

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>