Žemaitaitis ir Kukliansky vadovaujasi ta pačia pasaulėžiūra. Kodėl Kukliansky teigiama asmenybė, o Žemaitaitis – antisemitas?

Remigijus Žemaitaitis ir Faina Kuklainsky  vadovaujasi nacių ir sovietų sukurta pasaulėžiūra, kad diktatūrinės valdžios,  duodamos įsakymus žudyti,  yra ne prie ko. Dėl mirčių  kaltos yra tik pačios  tautos. F. Kukliansky ir jos bendraminčiams niekas nepateikia jokių kaltinimų, o R. Žemaitaičiui surašė apkaltos  tekstą, kuriame yra jo pasisakymai „… Mes Lietuvių tauta niekada neturime pamiršti žydų ir rusų, kurie labai aktyviai prisidėjo  prie mūsų TAUTOS NAIKINIMO…“

Pagal sovietinę pasaulėžiūrą  dėl Lietuvoje nužudytų žydų per II pasaulinį karą yra kalti lietuviai. Pritaikant tą pačią pasaulėžiūrą galima apkaltinti ir žydus dėl lietuvių  trėmimų ir žudymų.  Kodėl R. Žemaitaičiui yra neleidžiama apkaltinti žydų tautą, nes buvo žydų   dirbusių represinėse struktūrose  diktatūrinėje  sovietų santvarkoje?  Kodėl F. Kukliansky yra leidžiama kaltinti  lietuvių tautą už lietuvius dirbusius sukarintuose junginiuose, okupavus  naciams Lietuvą?

Pagal sovietinę pasaulėžiūrą,  yra mažiau arba daugiau kaltos  tautos. Holokauste   žydų tautos  kaltės nėra, nors getus saugojo žydų policija, kalta tik lietuvių tauta, nes ji mažiau nukentėjo nuo okupantų.  Lietuviams nebuvo iškasamos duobės, suverčiami  jų kūnai, nebuvo jie suvaromi į  getus.

Ar todėl, kad žydų tauta  nukentėjo labiau negu lietuvių, tai  Kukliansky ir jos CO  turi teisę vadovautis pasaulėžiūra, jog kaltos tautos? Tai  dvigubų standarų taikymas Tie teiginiai yra pavojingi, nes suteikė teisę  Rusijai tęsti žmonių žudynes, valyti Ukrainą nuo tariamų nacių. Pagal juos kalta ukrainiečių tauta, nes nepasiduoda.

Valstybės, įsivedusios  sovietine ir nacistine diktatūras,   siekia nukariauti  kitas tautas. Jos  suformulavo idėjų, įsitikinimų sistemą, jog okupantas – geras, o kaltos nukariautos tautos arba pačios aukos, nes tokia pasaulėžiūra leidžia ne tik greičiau okupuoti tautą, bet vėliau ją lengviau yra valdyti.

Ar Lietūkio garažo žydų skerdynės  buvo spontaniškos?  O gal  buvo suplanuotos Berlyne dar iki 1941-06-22?

Lietūkio garaže darytose nuotraukose  matosi  apie 25 metų  pozuojantis blondinas vyras,  laužtuvu užmušęs savo auką. Spėliojama, kas tasai vyras galėjo būti.  Arvydas Anušauskas teigia, kad juo galėjo būti Juozas Surmas, kuris vėliau kalbėjo, jog žudynes suorganizavo su Lietuvos vokiečiu Richard Schweizer. J.Surmas ir R. Schweizer  abu buvo kilę iš Kybartų. J. Surmas buvo suorganizavęs grupę kalinių, išlaisvintų iš Kauno kalėjimo.

Lietuvos laikinoji vyriausybė tą pačią dieną nagrinėjo žudynių klausimą. Komunalinio ūkio ministras Vytautas Landsbergis-Žemkalnis posėdyje pranešė apie nepaprastai žiaurius žydų kankinimus „Lietūkio“ garaže. Nutarta: „Nežiūrint visų priemonių, kurių reikia imtis prieš žydus dėl jų komunistinės veiklos ir kenkimo vokiečių kariuomenei, partizanams ir paskiriems gyventojams, vengti viešų žydų egzekucijų.“

Dėl Lietuvos laikonosios vyriausybės priimtų sprendimų, dėl visuomenės reakcijos parodomoji, mokomoji žydų žydymo akcija Lietūkio garaže  neįgavo masinio tęstinumo.   Apie tai byloja  SS A operatyvinės grupės vado Franz Walter Stahlecker ataskaitos savo vadovybei Berlyne. Apie nužudytus žydus rašydamas  viename savo raportų jis minėjo, kad didelių antisemitinių nuotaikų, kaip buvo tikėtasi, lietuvių tarpe sukurstyti nepavyko.

Kodėl mes, lietuviai, negalime apsiginti kaip lenkai ir turime prisiimti  nusikaltimus, kuriuos įvykdė nacistinė Vokietija su Sovietų sąjunga?

Autoritarinė, o to labiau  demokratinė  valdžia,  neduoda įsakymo žudyti, deportuoti žmones.   Tokius įsakymus  nurodo  diktatūrinės santvarkos.

Ar R.  Žemaitaičio išsakytuose teiginiuose yra  nusikalstamos veikos požymių? Jei vertinsime jo teiginius, pasitelkę sovietinę pasaulėžiūrą, tai jis rašo tiesą, kad žydų tautybės žmonės esą kalti dėl neteisėtų veiksmų, t.y trėmimų, areštų, kankinimų  ir represijų, kuriuos taikė lietuviams. Nusikaltimų dydis, mastai, dalyvaujančių kiekis neturi reikšmės, nes esmė yra neteisėtų,  antihumaniškų įsakymų, sprendimų vykdymas.

Jau daugiau kaip trisdešimt metų gyvename nepriklausomoje Lietuvoje, tačiau sovietinis mentalitetas, pasaulėžiūra vertinat istorinius įvykius, liko. Leisdami vadovautis F. Kukliansky ir jos CO sovietine pasaulėžiūra, turime leisti tai daryti ir R.  Žemaitaičiui.  Todėl R.  Žemaitaitis yra ne  antisemitas, bet sovietinio naratyvo puoselėtojas kaip Kukliansky ir jos CO.

Kiekvienoje tautoje yra išdavikų, nemąstančių, kitų įtakai pasiduodančių, godžių ir šiaip kankinimus mėgstančių žmonių, kurie bet kokiu atveju, jei tik įsigali diktatūra,   dirbs represinėse struktūrose  ir bus nusikalstamų įsakymų   vykdytojai,

Todėl, jei norime būti saugūs, jei norime, kad nebūtume sodinami į gyvulinius vagonus ir išvežami, o žydai –  sušaudomi, tai turime pasakyti, kad dėl visų nusikaltimų yra kalti užsakovai -  diktatūros, įvykdžiusios okupacijas.

Rusija tapo XXI a. diktatūrine valstybe. Todėl  turime skirti visakeriopą pagalbą Ukrainai, nes Rusija tapo grėsmė Europos saugumui kaip 1939 m. naciai ir sovietai.

Būtina paklausti eksperto istoriko Alfonso  Eidinto, kodėl  F. Kukliansky yra leidžiama vadovautis sovietine ideologija, kurios tikslas  kurstyti  tautinę nesantaiką, o R. Žemaitaičiui  negalima taip elgtis? Tai akivaizdūs dvigubi standartai.

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>