Ar Klaipėdos miesto tarybos narys Vidmantais Dambrauskas turės atverti savo piniginę ir vėl šelpti miestiečius?

 

Komunalinių mokesčių skola

Komunalinių mokesčių skola

Šį  ketvirtadienį, t.y. sausio  mėn. 20 d. vyks Klaipėdos miesto tarybos posėdis ir dešimtu  klausimu bus svarstomas  Materialinės paramos įstatyme nenumatytais atvejais teikimo tvarkos aprašo pakeitimas.  Šis aprašas buvo  patvirtintas  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2 279. Šioje jau  patvirtintoje tvarkoje  keis tik  117 punktą, kuris  yra  išdėstytas  taip:

„117. Komisijos nuostatus, reglamentuojančius Komisijos darbo organizavimą, veiklą, Komisijos narių teises ir pareigas įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.“

Kaip čia  nutiko, kad  prieš du mėnesius patvirtintame  apraše  reikia daryti pakeitimą?  Iš tikro, kai perskaičiau Klaipėdos miesto tarybos sprendimo  projektą, tai supratau, jog  pakeitimas tik dėl to, kad neįrašė žodį „įsakymas.“

Manau, kad  aprašo skyrių, kuriame kalbama apie komisijos sudarymo tvarką,   Klaipėdos miesto taryba  turėtų   keisti kardinaliai, kadangi asmeniškai teko  patirti nemažų išgyvenimų  dėl šio aprašo.  Susipažinusi su  Materialinės paramos teikimo tvarkos aprašu, kurį Klaipėdos miesto taryba buvo patvirtinusi  2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. T2-1913 ir perskaičiusi, jog  trečiame  punkte pavadintame „Materialinės paramos rūšys“ yra įrašyta, kad skiriama pašalpa  komunalinių paslaugų skolai  padengti,  pasakiau klaipėdietėms iš H. Manto g., jog  gali gauti paramą skoloms už komunalines paslaugas apmokėti.  Klaipėdiečių  įsiskolinimas atsirado  dėl jų gyvenamajame  name atliktų stambių namo remonto darbų.  Jų skola buvo įrašyta į komunalinių paslaugų  priskaitymą.

 Moterys   kreipėsi į Klaipėdos miesto socialinės paramos skyrių, tačiau paramos negavo.  Susitikusi su šio skyriaus vedėja  Audrone Liesyte sužinojau, kad  ji  supranta susidariusią situaciją, tačiau padėti negali,nes  įstatymas neleidžia skirti  pašalpą.

Kreipiamės į Seimą, nes jis priiminėja įstatymus. Atsakymą gavome iš Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto, jog „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme  yra įtvirtintas pagrindas savivaldybėms  skirti Jūsų prašomos paskirties paramą“.

Sekantis žingsnis, tai skundas  Vyriausybės atstovų įstaigos  atstovei Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, kad Klaipėdos miesto socialinės paramos skyrius nesivadovauja priimtais įstatymais. Atsakymas buvo, kad savivaldybės taryba nepatvirtinusi  jums reikalingos paramos rūšies nepažeidė  įstatymo, nes  nuostata imperatyviai nenurodo, jog savivaldybė privalo,  ji turi teisę, bet ne pareigą.

Moterys laukė, kad savivaldybė suteiks paramą ir skola už būstą bus padengta. Jau ėmė gauti laiškus iš skolų išieškojimo įmonės. Man ir tarybos narei Ninai Puteikienei  pasipylė skambučiai iš skolininkių,   kad greitai skola taps tokia, jog bus išvarytos iš savo namų.

Moterims visiškai neįdomu, kad rašau įvairioms institucijoms, kad jų vardu kreipiausi į administracinį teismą, kad  N. Puteikienė taip pat kreipėsi į administracinį teismą.  Jos prašo rezultato, o ne  eigos.

Tada pasiūliau ateiti pačioms į Klaipėdos miesto tarybos posėdį ir pasižiūrėti, kaip miesto taryba tyčiojasi iš socialiai remtinų žmonių. Tarybos posėdyje negalėjau dalyvauti ir paprašiau Tarybos narės Ninos Puteikienės, kad jas pasitiktų ir palydėtų į posėdžių salę.

Tarybos narė posėdžio metu kreipėsi į kolegas, kad  yra nejautrūs,  jog jiems nerūpi skurdžiausiai gyvenantys  klaipėdiečiai, kad nesprendžiamos jų problemos.   Tarybos narys Vidmantas Dambrauskas posėdžio metu pareiškė, kad  Kalėdų proga nori skirta  piniginę dovaną, t.y. padengti moterų įsiskolinimą.

Šią dosnią dovaną V. Dambrauskas  įteikė 2019 m. gruodžio mėn. Tarybos nario poelgį iki šios dienos atsimenu  su didžiausia pagarba, nes man nukrito nuo pečių moterų skausmas, pergyvenimai, jų bemiegės naktys, jog bus išvarytos iš savo namų.

Valdžia sėdi aukštai ir nemato, kokius košmarus, kokius pergyvenimus tenka išgyventi  žmonėms dėl to, kad savivaldybė turi teisę skirti paramą, bet tai nėra jos pareiga. Savivaldybė meluoja.  Pareiga yra, nes ji milijonus sutaupo, neatiduoda  kaip paramą   socialiai remtiniems, atseit, sutaupyti pinigai gelbsti kitas socialines sritis.

Neatsitiktinai šiandien labai populiarus yra  klaipėdietis Michail Andrijanov.  Jis tapo  pagalbininkas tiems , kuriems  socialinės paramos skyrius  atsisako padėti. Savivaldybė pareiškusi, jog turi teisę  gelbėti skurstančius, bet tai nėra pareiga, išaugino   armiją vargšų.  M. Andrijanov,   suteikdamas pagalbą,   iš dalies kompensuoja klaipėdiečiams savivaldybės daromą žalą.

Kaip sustabdyti negailestingą miesto valdžios nuleistą tikslą – sutaupyti pinigus, kurie yra skirti socialinei paramai?  Miesto taryba turi dalyvauti  formuojant ir tvirtinant  Komisijos nuostatus, kurie reglamentuoja Komisijos darbo organizavimą, veiklą, Komisijos narių teises ir pareigas, o ne  Savivaldybės administracijos direktorius. Ypatingai svarbų  miestui  socialinės politikos barą  negalimą  perduoti valdyti administracijai.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje  parašyta, jog  kviečia visuomenę ir išvardina įvairias organizacijas, kurias reikia  pasitelkti  svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo tvarkos bei jų teises ir pareigas.  Deja, į akis krenta neproporcingumas,  iš 10 komisijos narių net 6  Administracijos atstovai, 2- Tarybos nariai ir 2 – visuomenės atstovai. Tokioje komisijoje visuomenės atstovo pateiktas sprendimas, jei ir pasitelktų Tarybos narius,  liktu balsas tyruose. Būtina keisti komisijos sudėtį, kur visuomenės atstovų skaičius turėtų atitikti administracijos darbuotojų skaičių.  Tokioje komisijoje  būtinai turėtų dalyvauti   M. Andrijanov bei  kiti aktyvūs miestiečiai.

Mielieji tarybos nariai, jei atiduosite  galias administracijai, tai teks atverti  savo pinigines arba kreiptis pagalbos į M. Andrijanov.

Prašome, kad  117 punktas būtų išdėstytas taip:   “Komisijos nuostatus, reglamentuojančius Komisijos darbo organizavimą, veiklą, Komisijos narių teises ir pareigas   tvirtina Klaipėdos miesto taryba  savo sprendimu.“

Prašome, apsvarstyti ir komisijos narių sudėtį, negali komisijoje dominuoti atstovai iš administracijos.

Tvarkos apraše šie  pakeitimas reikalingi, tuo labiau, kad Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nėra įrašyta, jog   direktorius   turi kažkokių sprendimo galių.   Yra  parašyta atvirkščiai,  kad tai -  Tarybos  kompetencija.

Kiekvienas  klaipėdietis, jei turi  teisę  į  pašalpą, tai   jam turi būti  skiriama vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa.

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>