Ar detonuosime melo bombą, kuri Lietuvoje tiksi daugiau kaip 70 metų?

Viena, galimai net pagrindinė, Rusijos-Ukrainos karo priežastis yra ta, kad   II pasaulinio karo organizatorė Sovietų Sąjunga nebuvo nubausta, kaip nacistinės Vokietijos sąjungininkė. 1939-1945 metų  karas Lietuvoje dar  nesibaigė,   jis tęsiasi iki šių dienų, nes liko sovietiniai padariniai – valstybė neatsiprašė  tautos didvyrių, kuriuos sovietai pavadino naciais ir žydšaudžiais.   Sovietiniai okupantai neigė savo žiauriausią nusikaltimą,  t.y.   draugystę su kariaujančiais naciais ir pagalbą  jiems iki 1941 metų birželio 22d.  Kremlius bičiuliavosi su   naciais, kurie  sukūrė  ir ištobulino  žmonių naikinimo  mašiną. tiek, kad 1941 m. birželio 22d., naciai,   peržengę buvusios nepriklausomos Lietuvos valstybės sieną,  viešai pareiškė, kad žydams nebus steigiami getai, žydų tautybės žmonės bus šaudomi.

Pirmoji  parodomoji  žydų tautybės ir komunistų žudymo akcija  įvyko Gargžduose 1941-06-25.  Gestapininkai , policininkai iš Tilžės  bei  Klaipėdos  sušaudė  201  žydų tautybės  gyventoją  ir  keletą komunistų. Šis civilių žmonių išžudymas  turi būti įrašytas į  Sovietų sąjungos  juodųjų darbų  sąrašą. Jau po karo  sovietų  propagandistai sudarinėjo  Holokausto atlasą. Maskoliai savo kaltės dėl globalios II pasaulinio karo apimties   nemato, atvirkščiai,  sudarytame Holokausto atlase  1941-06-25 Gargždų žudikus  įrašo ir lietuvius, kurie aplamai ten nedalyvavo. Sovietinio falsifikavimo esmė yra: jei įrašėme, tai vadinasi ir dalyvavote, o jeigu  neigiate, bijote atsakomybės.   Tiesa viena – mūsų tiesa.  Sovietai savo žiaurumu  niekuo nesiskyrė nuo  nacių, vadovaudamiesi Ribentropo ir Molotovo paktu, Katynėje  išžudė  apie 20 tūkstančių   lenkų.

Sovietų sąjungos valdžiai meluoti buvo  įprasta, nes kai tik 1917 m. Rusijoje įsigalėjo  bolševikai,  šalis tapo melo ir  dezinformacijos  puoselėtoja.  Stalino valdžia NKVD/KGB tardytojus Boleslovą  Baranauską ir  Eusiejų Rozauską  pasiuntė parašyti Lietuvos  Holokausto istoriją, kurioje turėjo dominuoti sovietinis melas.  Enkavedistų  veikalą  reikia pavadinti   šiandieniniu terminu  „fake news“.  Jie  falsifikavo  faktus, paskleidė  melą, klastojo dokumentus, nuotraukas ir  kitą  istorinę medžiagą.   Violeta Rutkauskienė straipsnyje  „Tautos budeliai prie istorijos vairo“ rašo, kad  „Lietuvos centriniame valstybės archyve, kurį kontroliavo KGB, 1959 m. buvo įkurtas dokumentų publikavimo skyrius, kurio pagrindinis tikslas buvo skleisti melagingas žinias ir įvairias falsifikacijas, žeminančias Lietuvos patriotų ir laisvės kovotojų vardą. Siekiant kompromituoti antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvius“ .

Apie Holokaustą dažnai diskutuoju su kolega Virginijumi  Partauku, kuris ne kartą pasakojo, jog jo senelis  Kražiuose  prieš karą kalbėjo su parduotuvės savininku žydu, kuris jam sakė: „Ščerbauski,  jūds debesis atein“. Visas pasaulis stebėjo II pasaulinio karo eigą, o ypač žydai suprato, kad ant jų galvų leidžiasi tamsūs debesys, todėl jie  Kaune atakavo  japonų diplomatą Sugiharą   su vienu tikslu – gauti gyvybės vizas. Tokiu būdu jis iš  juodo mirties  debesies ištraukė apie 6 tūkstančius žydų.

Sovietų sąjunga  ir jos istorijos perėmėja  Rusija,  atvilkusi juodus mirties debesis, kurie išlijo žūtimi ant žydų tautybės Lietuvos piliečių, kaltės neprisiima ir kalčiausius įvardina lietuvius,   o ne save, Sovietų sąjungą.

Karas, kuris vyksta  Ukrainoje tik dar kartą  patvirtina, kad kaltę turi  prisiimti karo organizatoriai, o ne  karo aukos.

Artūras Šulcas „Atviroje Klaipėdoje“  mėgsta aprašyti  šiandieninę  Rusijos informacinę propagandą,  akcentuodamas, kad yra žinios,  kurios  skirtos „pirmiausia jos vidinei auditorijai“. Rusija  ne tik  nuo 1917 metų   maitina „fake news“  savo  gyventojus, bet įtakos darytojai kremliaus melą platina visame pasaulyje.  Karas Ukrainoje sako, kad atėjo laikas Lietuvos istorikams  paneigti  kaip rašo Violeta Rutkauskienė,  JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narė,   enkavedistų E. Rozausko   ir  B. Baranausko anglų kalba  išleistoje  knygoje „Documents Accuse“ melagieną, nes šis veikalas tapo pagrindiniu šaltiniu Amerikos istorikams, kurie rašo apie holokaustą Lietuvoje. Vašingtono Holokausto muziejaus interneto svetainėje ši, sovietinės propagandos ir dezinformacijos tikslais išleista knyga, iki šiol pristatoma kaip „istorinių dokumentų šaltinis“. Svarbu ne remtis enkavedistų surašyta Holokausto istorija, kaip Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro  direktorius, bet drąsiai keisti požiūrį, kaip mokytoja Astra Astrauskaitė, išėjusi su vėliava ginti Kazio Škirpos alėjos.

Kodėl,  atgavę 1990 metais Nepriklausomybę,  ne tik  neatstatėme teisingumo, bet toliau  viešai platiname sovietinį  informacinį melą? Kodėl informaciniame kare dalyvaujame Kremliaus pusėje?  Manau todėl, kad  Kremlius mus prižiūri, kontroliuoja ir neleidžia išsivaduoti iš II pasaulinio karo  kaltinimų. Manau,  kad 2020 m. birželio mėn. , kai Genocido centro direktoriumi buvo paskirtas  Adas Jakubauskas  Kremliui iškilo  pavojus, jog jų sukurta  versija apie lietuvius  kaip nacius  ir žydšaudžius, gali subyrėti.  KGB bylos liko, jas visas nespėjo išvežti į Rusiją.  Kodėl nepalyginus KGB agentūros registracijos žurnale įrašytas pavardes su liudininkais holokausto bylose?  Kiek KGB agentūros darbuotojų tapo etatiniais liudytojais?  Lietuvoje iki šios dienos nėra  kritiškai vertinami prisiminimai susiję su Holokaustu.   LRT.lt 2022.11.06 paviešino straipsnį  „Varnikų miškelyje sušaudytas Trakų pasaulis: prašmatni menora, fanatikų minios ir pavydą kėlęs odos portfelis“. Šiame straipsnyje perskaičiau karaimo prisiminimą.  Jis teigė, kad  1941 metais  lietuvių kalbos nemokėjo, tačiau suprato ką lietuviškai kalba Ypatingojo būrio, kuris buvo suformuotas iš savanorių lietuvių, praeinantys du  kariai.  Kiek girdžiu kalbančius ispaniškai,  graikiškai ar kita kalba, kurios nemoku, tai tikrai nesuprantu apie ką jie kalba. Manau, kad 1941 m. karaimas tikrai nesuprato apie ką kalba lietuviai, tačiau jau apie 1945 ar vėliau  ėmė ir teisingai susigaudė , o  Lietuvos laikais papasakojo atsiminimus rinkusiai Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojai, humanitarinių mokslų daktarei  L. Leparskienei.

Šiandien  „fake news“, t.y.  platinamas melas turi labai svarų argumentą  –  Lietuvos žydų tautinė bendrija  per karą buvo  išnaikinta. Atseit jūs, lietuviai, dėl to kalti. Trakuose  Ypatingojo būrio kariai, lietuviai,  dalyvavo  nekaltų civilių žudyme. Tuoj po karo  buvo nustatyta, kad iš pradžių   Ypatingajame būryje buvo 200 narių, o vėliau 50 ir sugrįžę sovietai aptiktiems Lietuvoje  skyrė  mirties  bausmes.  Kiekvienoje tautoje yra  nusikaltėlių, tačiau kas  nutiko Lietuvoje ir Ukrainoje?   Sovietiniai enkavedistai prie tikrųjų nusikaltėlių prijungė  Lietuvos ir Ukrainos didvyrius, kurie kovojo už šalies nepriklausomybę.

Rusijos „caras“ Putinas nutarė  nubausti  nepaklusnią Ukrainą ir pradėti karą. Daugelis, o taip pat ir aš  netikėjpme, kad Rusija karo priemonėmis sieks įgyvendinti savo tikslus. II pasauliniame kare  labai svarbus vaidmuo teko sąjungininkams.   Hitleris 1939 m.  susirado sau ištikimą draugą – Sovietų sąjungą, todėl nesunkiai nukariavo daugelį Europos valstybių, žudydamas civilius-žydus.  Naciai, praradę sąjungininką, o vakarykščiam sąjungininkui  susidėjus su JAV, pralaimėjimas buvo neišvengiamas.  2022-02-24 Rusija, pradėjusi karą, sąjungininkų neturėjo, išskyrus Baltarusiją. Kinija ir  Indija tėra naudos ieškantys pirkėjai.

Manau, Rusija ėmėsi karo veiksmų  neturėdama sąjungininkų, nes  iki invazijos į Ukrainą,  Europa ir JAV „lindėjo  maskolių  kišenėje ir gulėjo po jų kojomis“.  Kaip norėjo, taip elgėsi su vakarais Stalinas, kaip surašė NKVD/ KGB  darbuotojai  Holokausto istoriją, taip  visi ir įtikėjo.  Rusai nusprendė , kad „fake news“ pagalba galima valdyti ne tik vietinę auditoriją, bet ir visą pasaulį, tai kam dar kokie sąjungininkai.

Karas Ukrainoje siunčia žinią,   kad laikas keisti Kremliaus  ir  NKVD/KGB  tardytojų surašytą  melagingą Holokausto istoriją.  Būtina pareikalauti, kad  mūsų kai kurie  istorikai, kaip Alvydas Nikžentaitis,  liberalai su konservatoriais  nustotų „krūpčioti“ ir nuolankiai vykdyti   JAV ar Izraelio   ambasadų užsakymus. Kremlius dirba ne tiesiogiai,  o per užsienio ambasadas.   Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro  direktoriaus  Ado Jakubausko atleidimas – Kremliaus susidorojimas. Jis  buvo toks akivaizdus, kad   žmonės organizavo  mitingą, piketus, kurių tikslas apginti  A. Jakubauską.  Kremlius nugalėjo,  jam nuolankiai pasitarnavo slapto balsavimo metu   75 Seimo nariai, prieš balsavo 4.

Šitie pokario KGB falsifikatoriai klaidina pasaulio istorikus ir tyrinėtojus bei valdo Lietuvos vidinę auditoriją,  pasitelkdami Lietuvos valstybinę televiziją. Indrė Makaraitytė nerašo straipsnio su pavadinimu „naciukų“ Rusija. Ji  teigia  „naciukų“ Lietuva. Manau, kad  I.  Makaraitytės reikia paprašyti -  imti   „čemodan“, eiti į   “vogzal“  ir važiuoti  pas  savo šeimininkus  į  Kremlių. Tiesa, apie tai jau rašiau https://www.atviraklaipeda.lt/2021/03/05/nesutarimai-ar-susidorojimai-vyksta-lietuvos-gyventoju-genocido-ir-rezistencijos-tyrimo-centre/

Informaciniame fronte, kurio tikslas  tyčiotis iš Lietuvos istorijos, dalyvauja  dalis litvakų. Jie, kaip reikalauja Kremlius,  kuris atitempė tamsius debesis ir mirtimi aplaistė  Lietuvos žydus,  kaltina tik lietuvius.  Kremliaus taktika – kiršink, tyčiokis , kad taptumei  pasaulio  valdovu.  Facebooke  puslapyje „LŽBI Israelita“  Jakov Katz rašo komentarą:   „O man Dušanskis patinka vis daugiau ir daugiau…“  Dalis litvakų  siekia Lietuvos ir pasaulio  visuomenei įteigti tokią „fake news“, kad visi lietuviai, karo metu  buvę policijos daliniuose ir kituose sukarintuose būriuose, –   nusikaltėliai, o ne nepriklausomybės siekiantys didvyriai.  Pagal juos,    nusikaltimuose  nedalyvavo  degradavę, linkę į  nužmogėjimą , kurių turi kiekviena tauta.

Lietuviai,  kaip pavyzdį , kad nusikaltėlių turi ir žydų tauta, nurodo  ir   Dušanskį.  Valdo Rakučio mintys, dėl kurių jis nukentėjo, sukėlė dirbtini skandalą: „Juk holokausto vykdytojų netrūko ir pačių žydų tarpe, ypač getų savivaldos struktūrose. Mes turime garsiai įvardinti šiuos žmones ir pasistengti, kad panašių į juos neatsirastų vėl. Bet taip pat atsakyti į klausimą, kokios buvo pačių žydų pažiūros, kokie sumanymai paskatino daliai žydų bendradarbiauti su sovietų valdžia, užimti svarbias pareigas represinėse sovietų struktūrose. Kartais priežasčių suvokimas leidžia suprasti ir pasekmes, nors ir nepateisina poelgių.“

Konglomeratas: Kremlius, JAV ir Izraelio ambasados, litvakai su Faina Kukliansky  kontroliuoja ir prižiūri, kad NKVD/KGB  žmogiškumą praradusių tardytojų surašyta istorija būtų priimta už tiesą.  Šalies valdantieji  tarnystę Kremliui  įrodė organizuodami A. Jakubausko pašalinimą  iš   Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro  direktoriaus pareigų.

Manau, jog kaltę  dėl šiandien vykstančio karo  turi prisiimti  tie, kurie rūpinosi, kad   JAV Holokausto muziejaus fonduose kaip pagrindinis  istorinis šaltinis būtų   Lietuvos budelių surašyta Holokausto istorija, kurie siuntė ambasadorius ginti Kremliaus interesus ir litvakai, kuriems Dušanskis patinka vis  labiau ir  labiau.

Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje paliko tiksinčią bombą – NKVD/KGB darbuotojų parašytą knygą apie holokaustą.  KarasUkrainoje  lietuviams  siunčia aiškią užduotį –  saugiai „detonuokite“  Stalino   draugelių paliktą  užtaisą: įvykdykite realią liustraciją, atstatykite istorinį teisingumą mokyklų programose  ir kituose  mokslo institucijose, uždrauskite LRT ir kitose viešosiose  informavimo priemonėse deklaruoti Kremliaus naratyvą ir ugdykite jaunojoje kartoje ne tik pilietiškumą, bet  pirmiausia,  patriotiškumą.

Kada pranešite  lietuviams džiugią žinią, kad II pasaulinis karas baigėsi, kad melo bomba – nukenksminta?

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>