Kodėl P. Gražulis sulaukė didžiulio visuomenės palaikymo?

sos

Senovės Graikų civilizacijai daugiau kaip trys tūkstančiai metų.  Ši civilizacija pasauliui padėjo demokratijos pamatus.  Todėl, kai norime įvertinti savo šalyje vykstančius visuomeninius procesus,  dažnai prisimename graikų mitus.   700 kultūros atstovų kreipimasis  į Seimą   labai jau priminė mitą apie  Prokrusto lovą. Tenka konstatuoti, jog šiandien  milžino Prokrusto galias  turi konservatorių – liberalų  valdžia, kuriai  pataikauja  dalis visuomenės.  Jie elgiasi, kaip plėšikas-tempėjas, kuris jėga guldo į lovą ir  tiems, kurie už lovą  ilgesni, nukerta kojas, o tiems, kurie trumpesni – jas ištempia.   “Protingi“, „kultūringi“, „nepriekaištingi“  piliečiai žino  Prokrusto lovos išmatavimus   ir juos nereikia nei kapoti, nei tempti, o  Petras  Gražulis nesupranta, jog reikia laikytis tam tikrų taisyklių, t.y.  nekonfliktuoti su policijos pareigūnais, nekrapštyti nosį, gerbti prigimtinį   asmens orumą  ir saviraišką. Todėl pasirašę kultūros darbuotojai yra pasipiktinę jo nekultūringu elgesiu, t.y. trukdančiu  vienalyčių paradams bei konferencijoms, ir reikalauja  P. Gražulį, kaip nesutelpantį Prokrusto lovoje,  šalinti.

P. Gražulį, kuris neatitinka  Prokrusto lovos matmenų,  kuriam stinga elementarios etikos, gerbia nemaža Lietuvos piliečių dalis.  Aišku, kad valdžia, žiniasklaidos pagalba, tuos  tautiečius vadina  neišsilavinusiais,  nesusigaudančiais kultūroje, neišprususiais ir  nekompetentingais.  Čia tik viena pusė, o kita, kad valdžia  suskaičiavo ir paviešino  jo nuodėmes su moterimis ir koldūnais.  Todėl P. Gražulį turėjo pasmerkti ir ta, neišsilavinusi, tamsi  Lietuvos tautos dalis.

Kas Lietuvoje tapo  šių dienų Prokrustu-plėšiku?  Tai ne tik valdžia ir tie nelaimingi 700  kultūros atstovų, kurie mano, jog  iš jų P. Gražulis atėmė ypatingą misiją  – suvienyti visuomenę, mažinti atskirtį.  Jie negali  atlikti tą darbą dėl  P. Gražulio, kuris, atseit, „skaldo visuomenę, didina atskirtį“.  Į šių dienų Prokrusto-plėšiko sąrašus įsirašė ir  Vytautas Radžvilas.   Savo straipsnyje „Kultūros „darbo žmonės“ piktinasi…“, kaip ir valdžia, jis nepatenkintas  P. Gražulio elgesiu: „Šio „kovotojo“ poelgiuose ne kartą buvo įžvelgiami net sąmoningo provokatoriaus veikimo stiliaus bruožai. Tai niekinga ir pasibjaurėtina. Vien šito pakaktų, kad norėtųsi tik tylėti.“

Kiek  V. Radžvilas bepiltų pamazgų ant P. Gražulio,  kiek jis beaiškintų, jog  Seimo narys  savo vertybes  deklaruoja niekingai  ir pasibjaurėtinai, tiek sulauktų nemažos dalies piliečių atsakymo, kad  LR Seimo Kultūros komiteto atstovas deklaruoja  vertybes  garbingai  ir jis nėra joks provokatorius. Kodėl? Todėl, kad gamta yra visagalė. Ji reguliuoja žmonių dauginimąsi.  Vienalyčių  paskirtis, pagal gamtos dėsnius, -  sumažinti populiaciją, nutraukti dauginimąsi iki tiek, kiek  gamta gali pramaitinti.  Skaudu, kad  esi kitoks, bet  tai neduoda  jiems, vienalyčiams, teisės primesti visuomenei savo taisykles bei reikalavimus keisti mokykloje  programas ir aplamai švietimo prioritetus.    Jei priimsime jų   svaičiojimus apie laimę, apie paradus ir  džiaugsmą, tai laiko  klausimas, kada  sugrįšime prie Sodomos  ir Gomoros  laikų.  Istorija sukasi ratu. Kultūros  atstovai, nutarę tapti spaudimu tautai, kaip teisingai reikia elgtis,  ne tik, kad apsijuokė, bet, atvirkščiai, dar didesnė tautos dalis ėmė didžiuotis P. Gražulio veiksmais.  P. Gražulis yra moralus ir aukštos kultūros politikas,  apdovanojęs Eligijų Masiulį džinsais, su skyle tam tikroje vietoje.  Jo   subtili dovana  parodė kas nuves žmoniją prie  civilizacijos susinaikinimo. Negalima  jiems leisti  siautėti  universitetuose, žiniasklaidoje, nes tai nėra, kaip jie aiškina – progresas, atvirkščiai, – regresas. V. Radžvilos  išvarymas iš Universiteto yra tapęs pavyzdžiu, kaip vienintelė ir „teisinga“ nuomonė  brukama  visuomenei, o  mokslas atlieka tik tarnaitės vaidmenį.    P. Gražulio rėmėjai mano,  kad svarbiausia kultūros misija  - išsaugoti tradicines religijas, kurios yra  mūsų civilizacijos garantas. Kita užduotis  - aiškiai, suprantamai paaiškinti, kas bus mūsų  civilizacijos  naikintojai.

Seksualinių mažumų siautėjimas, t.y veržimasis  perimti jaunimo protus gražiais žodeliais, kaip „tolerancija“ bei  patvirtinimas Stambulo konvencijos, slepiantis už teiginio apie  smurtą prieš moteris,  – žingsniai vedantys į civilizacijos sunaikinimą. Tie veiksmai primena laikus, kai naciai varė žydus į dujų kameras, tačiau  teigė, kad juos tik išmaudys. Apgaulė labai jau panaši, – varo į civilizacijos sunaikinimą, o aiškina, kad mūsų kūnus išvalys ir išsiųs į kitą, geresnį gyvenimą. Todėl P. Gražulio  kovos priemonės nėra nei  sąmoninga provokacija,  nei nekultūringi būdai, o kova už mūsų civilizacijos išlikimą.

Labai dažnai girdimas klausimas, kodėl P. Gražulis ir jį remiantys žmonės yra teisūs? Todėl, kad jie  savo  darbus ir pasisakymus grindžia istorija. Kuo remiantis liberalai, konservatoriai gali teigti, kad esą teisūs?  Tik filosofiniais išvedžiojimais apie šviesų rytojų. Baisu.

Lietuvoje pilkieji kardinolai, padedant žiniasklaidai,   formuoja politiką  ir atveda  į Seimą jiems   tinkamus  žmones.  Yra tautiečių, kurie neturi maišytis po kojomis politikoje, – vienas iš jų, – P. Gražulis. Kiek buvo investuota, kad Klaipėdos rajono gyventojai pasišlykštėtų ir nerinktų į Seimą „netinkamą“ atstovą?   Nesuveikė jų brangūs „nuodai“ leidžiami per žiniasklaidą.  Dabar jie ėmėsi kitų priemonių, galimai veiksmingų.  Atseit , P. Gražulį per baudžiamąsias   bylas pašalins iš Seimo.

Pilkieji kardinolai  gerai pasiruošė 2020 m. Seimo rinkimams, suskaldė patriotines jėgas, išleido į politiką kultūringą R. Radžvilą, parvežė N. Venckienę, sustiprino buvusią Emigrantų partiją Rūta Janutiene  ir dar paskatino susikurti  eilę smulkių partijų.

2020 m. Seimo rinkimų rezultatai  Dvarą turėtų  džiuginti. Jiems pasisekė  neprileisti prie valdžios patriotinių jėgų, tačiau  jų laimę ir džiaugsmą apkartino  Klaipėdos rajono gyventojai,  išrinkę P. Gražulį ir tuo pačiu  skaudžiai  pažeminę   Tapinų Andriuką.

Kategorijos: Be kategorijos.

4 komentarai

  1. Janina:

    Dieviskai taiklus straipsnis.

  2. Alfonsas:

    Straipsnis-šviesa tunelyje.Pritariu mintims pilnai.Bet šalia to,manau,ponas Gražulis Seimo tribūnoje kalbos stilius spontaniškas,šokinėjantis argumentuose.Kiekvienas žmogus turime kažkokį Achilo kulną.Ir nuolat iš jo sklinda asmeninės nuoskaudos,tarsi užsimiršus,kad atstovauja k o l ek t y vą. Tegu susitvarko savo emocinį intelektą.To ir linkiu

  3. Vaikelis:

    Šviesos spindulys melo tamsybėje.Kaip sakoma „nei pridėsi ,nei atimsi“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>