Kas iškraipo istoriją ir bijo tiesai pažiūrėti į akis, kai kalbama apie holokaustą?

Klaipėdietis Feliksas Puzemskis  Europos žydų naikinimo dienos  minėjimo išvakarėse, t.y. sausio 26 d.    aplankė Gargžduose  vietą, kurioje 1941 m. birželio 24 d. buvo sušaudyti  žydai.  Jis nusifotografavo šalia paminklo.   Prie nuotraukos, kurią patalpino facebooke  parašė tekstą, kad čia, Gargžduose , šaudė  vokiečiai, Klaipėdos  policininkai.

Visada  atsiranda norinčių perskaityti  parašytą tekstą  kitaip ir sugalvoti savo versiją .  Kartais  pakraipai pečius, nusistebi ir tuo baigiasi. Šį kartą nesinori taip daryti. Kodėl? Mano nuomonė,  kad žurnalistas Denis Paraskevich-Kishinevsky  komentare pateikė, neadekvačią versiją.  Jis rašo, kad  pasak Hamburgo universiteto profesoriaus Joachim Tauber, studijuojančio Holokausto aspektus regione – daugelis aukų pažinojo savo žudikus, o vietos policininkai pridėjo savo ranką.  Denis,  ar tikrai taip kalbėjo profesorius?   Apie  Gargždus ir  profesorių J. Tauber skaitome vietiniame  laikraštyje „Banga“.  Straipsnis vadinasi  „Holokaustas prasidėjo Gargžduose“.  Laikraštyje rašoma, kad  „ Po mūšio birželio 22 d. apie 15 val. sovietų pasipriešinimas buvo palaužtas. Kitą dieną prieš pietus Klaipėdos pasienio policijos komisariato vadas Frohwann‘as su policininkais atvyko į Gargždus. … Vadas įsakė surinkti žydų vyrus ir ieškoti miestelyje įtariamų komunistų. Apie 200 vyrų nuvarė sienos link į pievą. Prieš egzekuciją aukoms paskelbtas gestapo nuosprendis: „Įvykdę nusikaltimus prieš vermachtą, jūs sušaudomi Hitlerio įsakymu“. Mažiausiai vienu atveju žudikas ir auka pažinojo vienas kitą: klaipėdiškius žydus čia šaudė uostamiesčio nacių policininkai.“

Denis,  mielasis,  neklastokite istorijos. Gargžduose  nešaudė, nepridėjo savo rankos vietos policininkai,  nes tada, ten  nebuvo  lietuviškos  policijos, kadangi  iki  1941 m. birželio 22d. Gargžduose buvo milicija, sovietai.  Šaudė policininkai, atvykę iš Klaipėdos.  Dar 1939 m. kovo mėn. Lietuvos policija iš Klaipėdos  krašto  pasitraukė. Tarp tų, kurie turėjo išvažiuoti iš Klaipėdos miesto buvo ir mano mama.  Jos pirmasis vyras sakė, kad vyksta  svarbūs istoriniai įvykiai, juos reikia būtinai patiems pamatyti . Jie nuėjo prie kelio, kuris vedė į Kretingos pusę, ir matė kaip vežimais, dviračiais, pėsčiomis traukė virtinė lietuvių iš Klaipėdos. Vėliau nuėjo į geležinkelio stotį – ten verkė vaikai, krūvos daiktų,  praeiti neįmanoma,  žmonės  sėdėjo ir laukė kada galės  išvažiuoti.   Valstybinė siena, kurią vokiečių okupantai atstatė,  laikinai buvo  nesaugoma.   Vėliau  sieną ėmė kontroliuoti  vokiečių pasienio policija ir nebeleido lietuviams palikti  nacių okupuotos Klaipėdos.  Mama ir jos vyras išvyko  po gero pusmečio pagal pasikeitimo programą.  Iš Klaipėdos traukėsi ne tik lietuviai, bet ir žydai,  galimai ir kitų tautybių gyventojai.   Žmonės, palikę Klaipėdos kraštą, pasklido po Lietuvą. Sunku pasakyti kiek, bet dešimt, dvidešimt, o gal ir daugiau   lietuvių ir žydų,  apsigyveno Gargžduose. Mano mama išvyko į Kauną.

Kuo remiantis profesorius iš Vokietijos  teigė apie  nurodymą šaudyti  tiesiai į veidą ir vienas tai tikrai, o gal ir daugiau žudikų,   atpažino  auką?    Manau todėl , kad nacių policininkas ir žydas turėjo  gyventi Klaipėdoje,  galimai buvo  net kaimynai.  Matyt  po karo,  jau Vokietijoje,  buvusiam policininkui teko pasakoti  apie  vokiečių policijos vado  Frohvano siautėjimą  Gargžduose.

Lietuvoje  holokaustą  pirmiausia vykdė nacių karinės struktūros.    Birželio 23 d.  jie atvyko iš Klaipėdos.  Nežinau, gal  Denis paaiškins, kodėl  jis  panoro iškraipyti tiesą? Ar tik ne tam, kad vėliau tame pačiame komentare parašytų, kad dėl  žydų  žudynių kalti ne tik hitlerininkai?  Denis, būkite geras,  neplaukite  hitlerininkų  mundurų,  nes dėl Gargždų žydų mirčių iš esmės  buvo kalti naciai. Kai kalbame apie Gargždus, tai 1941 m. birželio 24 d. nei vienas lietuvis, nei vienas Lietuvos  policininkas nenušovė nei vieno žydo. Tai darė nacistinės Vokietijos atstovai iš  užgrobtos  Lietuvos teritorijos, iš Klaipėdos krašto.   Jau tada, kai naciai įžengė į Sovietų okupuotą Lietuvą, kai siautėjo Gargžduose, jie   buvo išžudę ir šaltuose grioviuose  suguldę  milijonus  Europoje gyvenusių   žydų.

Žydų bendrijos pirmininkas stovi šalia paminklo skirto  sušaudytiems  Gargžduose ir prašo  prisiminti Europos žydų kančią.    Denis  prašo  „prisiminti ne tik Holokaustą, kaip istorinį faktą, bet ir žinoti, kad žudynėse dalyvavo „mūsiškiai“, kad organizavo tas žudynes ne kažkokie mistiniai blogiečiai, o konkretūs žmonės.“   Iš mano komentaro  Denis  suprato, kad  vengiu šios temos ir neturiu drąsos kalbėti apie atsakomybę. Jis paprašo   nebijoti   žiūrėti tiesai į akis.

Man pasidarė įdomu, kas bijo tiesos: ar  Virginija, ar Denis?  Manau, kad kilusiam ginčui išspręsti, -  labai svarbu   atsakyti, kas kaltas dėl  protu  nesuvokiamo nusikaltimo.  Aišku, kad užsakovai,  karo organizatoriai -  Ribentropo Molotovo  pakto dalyvės: Sovietų sąjunga ir Vokietija. Jei Sovietų sąjunga nebūtų pasirašiusi sutarties ir slaptųjų protokolų su nacistine Vokietija, tai tų mirčių  galimai ir nebūtų buvę. Vokietija viena , be sąjungininko,  nebūtų pradėjusi  1939 metais  karo, nebūtų užpuolusi Lenkijos,  įžygiavusi į Europą, o vėliau įsiveržusi į savo sąjungininkės,  Sovietų sąjungos teritoriją.  Jei nacistinė Vokietija  vis tik būtų išdrįsusi pulti , tai būtų sulaukusi iš Sovietų sąjungos  ne Lenkijos karininkų  žudynių Katynėje, bet   jų išgelbėjimo ir  pradėto karo greito  kracho. Hitleris ir Stalinas, jų slaptieji dokumentai  ir atnešė  mirtį  į Europos žydų  namus.   Žmonės, kurie gyveno  Vokietijoje ir Tarybų sąjungoje  neturėjo prileisti prie valdžios vairo tų, kurie po to žudė nekaltus žmones. Vokietija už nacių siautėjimą atsiprašė,  Lietuva  taip pat A.M. Brazausko lūpomis.  Kada atsiprašys Sovietų Sąjungos istorijos perėmėja –  Rusija Putino lūpomis?

Po Klaipėdos žydų  bendrijos pirmininko  facebooke  pasidalintu postu  buvo nemažai komentarų. Man atrodo, kad išmintingiausiai pakomentavo Aleksandr Sergejev. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad  jis sukritikavo  D.  Paraskevich-Kishinevsky  klaidingai pacituotus    Hamburgo universiteto profesoriaus J. Tauber  žodžius.    Nežinau,  gal Aleksandr skaitė  kitus šaltinius, gal žino Klaipėdos krašto istoriją, gal dėl kitų priežasčių suprato, kad Denis nesusigaudo ir paprašė,  jog  nustotų,  nes atsibodo.

Jei žinai istoriją,  jei nepritari  D.  Paraskevich-Kishinevsky nuomonei, tai būsi komentatorių išvadintas baltaraiščiu,  Vlasovo ar policininko palikuonimi,  niekšu ir t.t.

Mielieji, kai tokią dieną įjungiate  melo mašiną, tai ne  A. Sergejev yra blogietis, bet jūs, istorijos klastotojai ir jos „švarintojai“.

Kodėl šį  tekstą reikia užbaigti  F. Kukliansky išsakyta mintimi: „Žydų gatvėse nemuša ir svastikos ant nugaros nepiešia, bet neapykantos vis dar daug“?  Todėl, kai paprašai neklastoti istorijos, tai girdi, jog,  atseit, skleidi neapykantą žydams.

Labai norėčiau,  kad šį  mano  rašinį “ teisuoliai“ neskubėtų  priskirti prie neapykantos platinimo.

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>