„Tiesos“ ieškotojai vasario 8d. dėl holokausto tariamo neigimo kreipsis į teismą

 g.g.3

Esu nuoširdžiai dėkinga  tiems, kurie  ėmėsi domėtis mano asmeniu.  Pirmiausia didelis  ačiū Sigitui Ingelevičiui ir ponui  Grant Gochin.

Ponas G. Gochin  Facebook ant mano sienos , po mano straipsniu patalpino informaciją, kurios pavadinimas „ICAN LAUNCHES CAMPAIGN TO EDUCATE ALL 535 MEMBERS OF THE U.S. CONGRESS ON LITHUANIAN HOLOCAUST DISTORTION AND DENIAL“ ( lietuviškas vertimas: „ICAN“ pradeda švietimo kampaniją   visų  535 JAV Kongreso narių dėl   Lietuvoje   iškraipomo  ir  neigiamo holokausto“)

Pasirodo G. Gochin  viską žino apie mane ir man neleis meluoti.  Jis net žino, ką aš galvoju, o galvoju, kad, mano tėvas Jonas  Skrodenis, atseit,  pridėjo ranką keliuose  šaudymuose.  Kokiuose šaudymuose dalyvavo  Jonas Skrodenis jau nerašoma.  Nufotografavau pono įrašą, kurį pridedu.

Manęs  biologinis tėvas neaugino.  Į mūsų šeimą, kurioje buvome dvi  dukros,  Jonas Skrodenis  atėjo 1956 metais, kai  buvo paleistas iš lagerio Magadane.  Jis manęs  neįsidukrino ir mano mergautinė pavardė  yra Virginija Daunytė.  Kai buvau dar vaikas, o vėliau paauglė, tai visada primindavau, kad jis man ne tėvas.   Dabar, prisimindama savo jaunas dienas, norėčiau pasakyti, kad patėviams ir pamotėms  nemažai tenka  išklausyti nepelnytų priekaištų iš podukrų ir posūnių.  Žvelgdama į praeitį suvokiau, kad biologinį tėvą  turi tik vieną, o patėvių – kiek  likimas atsiųs. Man likimas  atsiuntė Joną Skrodenį, kuris tarnavo  tarpukario Lietuvos kariuomenėje, sovietinėje armijoje,  kovojo fronte,  tarnavo „Savi saugo“ būryje ir apie šešis metus  kalėjo  Sibiro lageriuose.   Jei  likimas suvedė su  J. Skrodeniu, tai įdomu,  koks tai žmogus:  padorus ar niekšas, kokia jo tikroji praeitis?  Dėl to susipažinau su sovietinių laikų jo  tardymo byla, tačiau dar liko jo biografijoje neaiškumų.   Pagal  sovietinius įstatymus, jei buvai „Savi saugo“ būryje,  tai esi nusikaltėlis, nes  patruliavai   po  miestą,  kovojai  su partizaniniu judėjimu bei palaikei vokiečių   okupantų įvestą  tvarką. Jo byloje dar yra liudijimas dėl konvojavimo.  To pilnai pakako išsiųsti į lagerį 25 metams.  Šiandien visai normali praktika yra paprašyti istorikų, kad peržiūrėtų tas bylas, o svarbiausia, kad  liudijimus sulygintu su kitais tuo metu vykusiais įvykiais.  Toks reikalavimas negalima būti prilygintas   holokausto neigimui. Pagal  Pabaltijo karinės apygardos Karinio tribunolo sprendimą  J. Skrodenis  nuteistas už pasidavimą į nelaisvę vokiečiams ir  tarnybą antitarybinėje, nacionalistinėje organizacijoje „Savi saugo“.  Byloje tėra vienos moters  liudijimas, kad ji matė, kaip jis ginkluotas 1941 m. rudenį  lydėjo pilnus vežimus žydų  tautybės moterų su vaikais ir daiktais.   Ar tas liudijimas, pagal kurį J. Skrodenis nuteistas 25 metams lagerio,  yra teisingas, ar melagingas?   Man padėtų atsakyti į tuos klausimus  kiti šaltiniai.  Suradau informaciją, kuri yra   dr. Arvydo Anušausko ir LGGRT Centro išleistoje  kompaktinėje plokštelėje  pavadinimu  “Holokaustas Lietuvoje“. Ten parašyta, kad „Beveik visas Telšių žydų turtas liko namuose ir vėliau buvo okupacinės valdžios konfiskuotas arba vietos gyventojų išgrobstytas.“  Ar liudininkė galėjo  rudenį Telšiuose matyti vežimus, kuriuose buvo ne tik  moterys ir vaikai, bet   ir jų  daiktai?   Nežinau, nes istoriniai šaltiniai vienas kitam prieštarauja.  Daugiau informacijos turėčiau gauti  iš LGGRTC.  Kas nutiko, kodėl tokia arši kova, galimai net vyksta susidorojimas su šios institucijos darbuotojais?  Ar ne todėl,  kad  tiems,  linkusiems aklai tikėti, kurie neturi kritinio mąstymo, būtų pateikiama vienpusiška  informacija iš šios institucijos.  Manau, kad ponas G. Gochin  džiaugiasi, kad neišlaikęs spaudimo, pasipiktinęs 17  bendradarbių skundu iš darbo išėjo Vidmantas Valiušaitis.   Tas ponas ir toliau vykdo  kampaniją, kurios tikslas  yra  apriboti  mano, kaip piliečio, teisę į informaciją.  Pagal tuos, kurie nori pakeisti istoriją,  tiesa yra viena ir ji surašyta  sovietinio Karinio tribunolo nuosprendyje ir negalima abejoti  ten surašytais liudininkų parodymais. Kai buvo  reiškiami kaltinimai Viačeslavui Titovui dėl partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago šmeižto tai   jis  teisme teisėjai įteikė  knygą. Toje  knygoje buvo paminėti tarybinių teismų nuosprendžiai, kuriais vadovaujantis jis ir  kaltino  partizanų vadą.  Teismas kažkodėl pareiškė, kad negalima vadovautis sovietiniais teismų sprendimais.  Teisme dalyvavę ekspertai,   Marius Laurinavičius ir Arvydas Anušauskas, nepripažino sovietinių teismų  sprendimų  teisėtais.  Ir vėl dvigubi standartai, vertinant bylas, vokiečių okupacijos laikmečio ir  sovietinės okupacijos.  Ar ne tam, kad būtų istoriniai įvykiai pataisyti taip, kaip kam reikia. Tautiečius Valdą Rakutį, Vidmantą Valiušaitį, kurie informuoja visuomenę remiantis dokumentais,   formuoja nuomonę apie to meto įvykius,  yra  reikalaujama  pašalinti iš pareigų  ir  darbo.  Seimo nario V. Rakučio pranešimas ponui  G.  Gochin   atrodo yra antisemitinio pobūdžio, atseit,   kaltino žydus prisidėjus žudant savo tautiečius.  Ar tikrai kaltino žydus prisidėjus prie savo tautiečių naikinimo?    Viešoje erdvėje esantį V. Rakučio pareiškimą perskaičiau,  tačiau jame neįžvelgiau  jokio antisemitizmo.  Ar noras pasiaiškinti, kokios idėjos bei pažiūros  ir aplinkybės paskatino žydus,  ypač savivaldos struktūrose, tapti holokausto vykdytojais arba sovietiniais laikais užimti svarbias pareigas represinėse sovietų struktūrose, gali būti prilyginamas holokausto  revizavimui?  Aišku, kad ne.   Manau, kad dėl V. Rakučio pranešimo kilo dirbtinis skandalas, galimai, tą šou, mums organizavo  ponas  G.Gochin. Manau, kad  atėjo laikas dar kartą sugrįžti prie paviešinto klausimo internetiniame laikraštyje 2017-04-05 „Pilieciams.lt“http://www.pilieciams.lt/be-kategorijos/turejo-teise-pasirinkti-todel-kaltas-del-zydu-zudyniu/.  2017 m. Klaipėdoje vyko   susitikimas  su Arkadijumi Vinokuru. Klaipėdos universiteto mokslo darbuotojas Hektoras Vitkus  apkaltino tautiečius, stojusius tarnauti į „Savi saugo“ būrį dėl  to, kad nepasinaudojo apsisprendimo teise nestoti į tą karinę struktūrą.   Klausimas teisuoliams: Ar  1940 m. birželio mėn.  buvo galima pasinaudoti apsisprendimo teise ir atsisakyti tapti  Tarybinės šalies kariu, tarybinės šalies piliečiu?   1941 m. birželio 22d. į Lietuvą įžygiuoja nacistinė kariuomenė. Ar turėjome  apsisprendimo teisę neįsileisti nacių?

Manau, kad priklausymas vienai ar kitai nacijai, pav. lietuvių, rusų, vokiečių, amerikiečių, žydų ar kitai,   nesuteikia teisės vien tik į savo tiesą.   Atvirkščiai, sprendimai visų piliečių , nežiūrint jų tautybės yra  labai panašūs, kai tampama   aplinkybių aukomis.  Ar tokie pamąstymai, kuriais pasidalino V. Rakutis ir  panašios išvados gali tapti  holokausto neigimu? Mes sakome, kad ne. Nes negalima dalį istorijos iškastruoti, atseit, jos nebuvo. Jei, aiškinsime, kad ji, ta istorija,   yra ir istorijos veikėjai įnešė nemaža indėlį į holokaustą – pasirodo,  tapsime  holokausto neigėjais.

Ponas  G. Gochin   facebooke atsiuntė informaciją, kad  yra paruošęs ieškinį  į  Europos Žmogaus Teisių Teismą. Sekantis jo sakinys yra apie kažkokias iliuzijas.  Ieškinys  bus pateiktas vasario 8 d.

Didžiulis šio pono džiaugsmas, kad  būtent  V. Rakutis ir V. Valiušaitis pasitraukė iš savo postų. Jis šį pasitraukimą   sieja  su   atskleistu  Lietuvos valdžios sukčiavimu Holokausto klausimu.  Nufotografavau facebooke jo pasisakymą ir pridedu prie teksto.

Manau, kad toks spaudimas, kuris buvo organizuotas   V. Rakučiui per žiniasklaidą ir  17 bendradarbių raštas dėl V. Valiušaičio,   reikalingas buvo tiems,  kurie  važiuoja  melo mašina  per  skausmingą temą – holokaustą.

Mane stebina  ponų  dviveidiškumas. Jie rašo, kad „Negalime sugrąžinti nei vienos žmogžudystės aukos, bet galime suteikti jiems tiesą.“ Bet  kai panorau tiesos, apie kurią jie kalba, tai  tapau vos ne antisemitė.  Man tai  rūpi  tiesa, o jiems  apie 200 žydų sušaudymo  Gargžduose 1941-06-24 aplinkybes  mano tiesos  nereikia. O ji tokia, kad  1941-06-24 žiaurų  žydų išžudymą  atliko vokiečiai.  Kai apie tai  parašiau, tai tapau  istorijos klastotoja.  Mano teiginiai  remiasi Vokiečių kultūros ir istorijos Šiaurės Rytų Europoje instituto Liuneburge (Vokietija) direktoriaus,  Hamburgo universiteto profesoriaus Joachimo Tauberio  tyrimu, kuriame nėra parašyta, kad lietuviai būtų šaudę. Klaipėdiečio Denis Paraskevich-Kishinevsky  teiginys „ skamba taip: prie tragedijos Gargžduose, kaip nebūtų gaila pripažinti, prisidėjo vietiniai policininkai ir baltaraiščiai – lietuviai.“  Kodėl teisuoliams, o šiuo atveju Denisui, reikia suplakti   abu paminklus esančius Gargžduose arba kitaip sakant,   visas žudynes  į vieną krūvą?   Dar kartą rašau, kad 1941-06-24, šaudė žydus iš Klaipėdos atėję policininkai, o  surinktus vyrus,   iki egzekucijos atlikimo,  saugojo vokiečiai policininkai  iš  Laugalių pasienio  punkto.  Kodėl nedalyvavo lietuviai?  Todėl, kad 1939 m.  dalis  jaunųjų nacių su  džiaugsmu išlydėjo  lietuvius, paliekančius Klaipėdą. Tai kaip pasienio policininkams, praėjus porai metų,  kreiptis su prašymu – padėti surinkti Gargždų miestelio žydus? Antra, Lietuvoje maisto prekės buvo per pusę pigesnės negu  Vokietijoje.   Dalis pasieniečių, jų žmonų apsipirkdavo Lietuvoje, Gargžduose. Todėl  Klaipėdos pasieniečiai gerai  pažinojo Gargždų žydus,  jiems nereikėjo  lietuvių pagalbos.

1941-06-24 žydų sušaudymas Gargžduose atvėrė Lietuvoje baisią pandoros skrynią – holokaustą.  Gargždus ir  Lietuvą palieka  nutrintais, purvinais  batais, suglamžytomis, prastomis  karinėmis uniformomis  sovietų armija  ir ją pakeičia  švariai nuvalytais, blizgančiais batais,  tvarkinga uniforma  – vokiečių kariuomenė. Taip vadinamus Lietuvoje azijatus,  pakeitė  kultūringi europiečiai. Pagrindinę  žinią, kurią atnešė  kultūringa tauta  reikėjo suprasti taip, jei žudysite,  kaip Gargžduose, tai būsite panašūs į mus. Dalį  tautiečių tokia žinia  ir paskatino tapti žmogžudžiais.   Kiekviename kaime atsirasdavo  lietuvių, kurie ėmėsi protu nesuvokiamo  nusikaltimo – žudyti nekaltus žmones.   Didžioji dalis jų buvo tinginiai, prasigėrę tautiečiai. Mano kolega Virginijus  Partaukas  sakė, kad žudyti  žydų eidavo ir turtingi ūkininkai.  Vienas iš tokių buvo  Kelmės rajono, Pašilės parapijos ūkininkas Jakutis, kuriam talkino Gedutis.  Matyt, juos  į žmogžudžių gretas patraukė  ta    vokiška  tvarka,  vizualinė kareivių išorė, leidimas plėšti žydų turtą  ir Gargždų pamoka.

Kaip reikėjo elgtis tiems tautiečiams, dalyvavusiems birželio sukilime, įkūrusiems Lietuvos laikinąją  vyriausybę? Jie tikėjo, kad  su vokiečių kariuomenės atėjimu į Lietuvą, šalis  atgaus nepriklausomybę, kurią prarado dėl sovietų okupacijos,  sugrįš tarpukario tvarka.  Deja,  iš tikro su nacių atėjimu,  jau pirmomis karo dienomis Laikinoji vyriausybė paveldėjo  lietuvaičių  siautėjimą, žydų žudymą, bei   okupacinės vokiečių valdžios  reikalavimą vykdyti žydų ir komunistų egzekucijas.  Getai ir yra,  ko gero vienintelis ir teisingas sprendimas, kuris  bent laikinai išgelbėjo  tūkstančius žydų, suteikdamas galimybę nors menkai daliai aukų rasti prieglobsti lietuvių šeimose. Tos trapios galimybės išsaugoti gyvybę, tos menkos vilties neteko tie, kurie buvo sušaudyti pirmomis karo dienomis. Artimiausiu laiku  turėtų  pasirodyti  Noreikos-Generolo Vėtros anūkės  Silvia Foti knyga, kur ji pasmerks  savo senelį už getų steigimą ir žydų žudymą.

Mums, lietuviams, kai aiškinamės, kas paskatino  dalį tautiečių būti žmogžudžiais, tai  tik girdime, jog norime revizuoti holokaustą.  Kodėl neleidžiama aiškintis kas mumyse pažadino  žvėrį?  Todėl, kad  nusikaltimų akcentus ne taip sudėliojame, kaip reikalauja kai kurie ponai rašantys angliškai.  Vienas iš jų  reikalavimų yra  žydų žudymo pradžią  laikyti Kauno Lietūkio garažą. Atseit,  žydų žudymas vyko  tik  lietuvių iniciatyva, vokiečiai nei prie ko.

G.Gochin ir jo bendraminčiai vykdo  kampanija, kurios  tikslas – perrašyti  istoriją.    Jie   aiškina, kad  holokausto pradžia Lietuvoje buvo  nuo 1941- 06-22.  Kitas perrašinėtojų reikalavimas, – jokių palyginimų, jokių klausimų. Pagal  istorijos revizionistus visi,  kurie teigia, kad Lietuvoje holokaustas prasidėjo   nuo 1939-07-23,  kurie   užduoda žydams  klausimus dėl apsisprendimo, tai tampa     holokausto neigėjais.

Mums, kai reikalaujama Lietuvoje holokausto istoriją pradėti nuo 1941-06-22, kai reikalaujama neigti sovietų okupacijos indėlį į holokaustą, tai pasimato  Maskvos ranka, kuri  diriguoja tam tikriems veikėjams  Lietuvoje ir  ne tik joje.  Kam iš tikrųjų dirbate,   p.  G.  Gochin ?

Matyt atėjo laikas  mums, lietuviams, kreiptis į JAV Kongresą ir „apšviesti“  535 narius, jog siekiama klastoti Lietuvos istoriją holokausto klausimu.

Dėkoju Sigitui  Ingelevičiui už suteiktą informaciją, kurią panaudojau rašant šį straipsnį.

g.g.1g.g.2

g.g.4

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>