Kodėl reikia rinktis Centro partiją?

Kiekvienos valdžios svarbiausias prioritetas yra  gyvybė ir jos tęstinumas.  Deja, šiandien  iš 28 valstybių Europos sąjungoje esame  labiausiai  nykstanti  tauta.  Jungtinės Tautos prognozuoja, kad Lietuvoje dvidešimt  pirmojo amžiaus pabaigoje gyvens pusantro milijono žmonių – maždaug 45 proc. mažiau nei dabar.

Kai perskaitai, kai klausaisi, tai kaip replėmis  skausmas   suspaudžia gomurį.   Mūsų tėvai, seneliai narsiai kovojo už išlikimą, o mes  esame bejėgiai, nes turime baisų priešą, o tai  savąją valdžią. Ji  nenori matyti,  kad aplink mus  esamų valstybių gyventojai gyvena geriau,  emigruoja  mažiau.  Lietuvos bėda, kad valstybės valdymo būdas tampa oligarchinis.

Tik rinkimai gali pakeisti esamą padėtį. Tą žino visi:  tiek piliečiai, tiek grupė žmonių – oligarchai.  Jie  daro viską, jog  niekas nesikeistų.  Tuo tikslu ėmė  valdyti žiniasklaidą ir jos pagalba   įtakoti gyventojų apsisprendimą.

Todėl 2019-09-22, kai vyks  rinkimai į Seimą rinkitės mūsų  kandidatą, nes  jį delegavo Lietuvos centro partija.  Lietuvos nepriklausomybei jau 30 metų, tačiau stipraus politinio centro niekada nebuvo. Dešinieji ir kairieji supanašėjo, atsisakę savo politinių idealų: socialdemokratai -  socialinės gerovės modelio,  o  dešinieji   - nacionalinės savigarbos ir patriotizmo. Tradicinės partijos „nugrybavo“ į oligarchinį valdymą.  Spec. tarnybos, prokuratūra tapo įrankiais  neprileidžiant  prie  valdžios vairo mažas partijas. Senosios partijos, kurios nenori nieko keisti, kurioms ir taip gerai   bijo Centro partijos.

Centro partijai daugiau kaip 10 metų, tačiau parlamentinė ji  nebuvo. Galingosios partijos,  turėdamos savo įtakoje žiniasklaidą, pasistengdavo papilti patyčių pirmojo partijos pirmininko Romualdo Ozolo adresu.  Šiandien galingosios partijos nusprendė, kad Lietuvos centro partija gali  „reklamuotis“ tik per – KK2.  Patyčios šioje laidoje liejasi kibirais, tame tarpe ir ant  Naglio Puteikio.  Rinkėjams  rodomais siužetais siekiama sukelti pasišlykštėjimą.   Paskutiniu laiku pasirodo  laidos apie N. Puteikį, kuris, atseit,  nesugeba susitvarkyti savo  namo stogo.

Klaipėdoje jis gyvena  paveldosauginiame  name.  2018 m. žiemą  nudegė   stogas.   N. Puteikis su kaimynu, taupydami pinigus, ėmėsi remonto darbų,  patys keitė  čerpes.  Pasipylė skundai, kad politikas naudojasi savo galiomis ir tvarko paminklosauginį namą  be  Kultūros departamento leidimo.   Į politiko aiškinimą, kad čerpių perklojimui jokių paveldosaugos leidimų nereikia, niekas  nereagavo, bet pradėjo tyrimą dėl  N. Puteikio savivaliavimo. Darbus sustabdė ir tik 2019 m. vasarą, atlikus visus tyrimus, buvo pasakyta – leidimų nereikia.  Laida   Ka  KA Du rodė  stogo peripetijas  su maksimalia patyčių doze, tačiau po  įrodyto sąmoningo priekabiavimo  prie politiko žiūrovų  neinformavo.  Lietuvos gyventojai, reaguodami į televizijos reportažus, turi  per rinkimus sakyti  „Tik ne už  N. Puteikį, tik ne  už Centro partiją“.

Buvo Rūtos Janutienės laida „Paskutinė instancija“, kurioje N. Puteikis pasisakydavo, kurioje nebuvo naudojamos patyčios.  Tiesioginėse  laidose  žiūrovai   N. Puteikį, matydavo, kaip mąstantį, atsakingą, jautrų  politiką.  R. Janutienės laidos, kuriose   nebuvo  naudojamas sarkazmas, pažeminimas tapo   pavojingos valdantiesiems.  Todėl R. Janutienės televizijoje  nebematysime.  Nėra juokinga, labiau graudu, kai aiškinama, jog žiniasklaida yra nepriklausoma. Nemeluokite, oligarchai, jūsų  pinigai nusprendžia ką rodyti Lietuvos gyventojams, o ką uždrausti.

Valdžioje esančios galingos  partijos tokiomis priemonėmis  užsitikrina  išlikimą valdžioje.

Ar įgyvendinsime valdančiųjų tikslus ir paklusime jų vykdomai politikai?  Ar pasirinksime  nepriklausomą, ujamą politinę jėgą – centristus, bei jų iškeltą kandidatą Kristupą Krivicką?   Jus,  Klaipėdos rajono gyventojai,    balsuosite   pakartotinuose rinkimuose rugsėjo 22 d.  Ar  K. Krivickas,  jūsų  dėka, taps Seimo nariu?

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Ar Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje gydytojos R. Bandžiulienės „gydoma“ V. Smilgytė dėl kritiškumo stokos nebus numarinta, kaip S. Rakauskienė?

Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje yra „gydoma“ Virginija Smilgytė, tačiau manau, kad iš tikro, su  ja norima susidoroti už suteiktą teisinę pagalbą savo likimo draugėms. Jai  yra leidžiami vaistai HALOPERIDOL. Nuo šitų vaistų ją kausto, sutrinka  judėjimas, vaikštant verčia atgalios. V. Smilgytė prašo „nešerti“ ją nuodijančiais vaistais. Gydytojos vienintelis atsakymas – apsimetinėji.

Anksčiau paskambindavau ir kalbėdavomės valandomis, o dabar su Virginija kalbu tik keletą minučių ir dažniausiai girdžiu, kad ji guli, nes dreba iš vidaus kūnas ir geriau jai  norisi  iš kart mirti, nei jausti, kaip palaipsniui, draskydama visus vidinius organus,  atsėlina mirtis.  Haloperidoliu gydo jos  tariamą mastymo sutrikimą. Gydo  dėl to, kad  ji  facebooke rašė apie  Seimo narį  Darbo partijos atstovą  Valentiną Bukauską,  jo sūnų  ir vyriausiosios prokurorės  Daivos Armalienės sūnų. Anot  Virginijos, tai žmonės, kurie darė  žalą telšiškiams ir jos šeimai.

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje 2018 m. rudenį aš  lankiau Virginiją Smilgytę, susitikau su ją prižiūrinčia, o dabar  jau  gydančia gydytoja, skyriaus vedėja Rūta Bandžiuliene. Ji  mums pasakė, kad  turėjo tokią besiskundžiančią pacientę ir tik ji pati kalta, kad  taip ilgai buvo gydoma. Būtų tylėjusi – būtų anksčiau paleista į namus.  Gydytoja kalbėjo  apie Skaistą Rakauskienę.  Kauno apygardos teismo sprendimu 2017 m. sausio 26 d.  ji  buvo paleista, o jau vasario 5 d.  mirė.

Tuomet svarstėme kaip pasielgti,  kad išsaugoti Virginijos Smilgytės gyvybę.  Nusprendėme niekam  viešai nekalbėti, nerašyti, patylėti, kad tik paleistų, kad tik nutrauktų gydymą vaistais, kurie neša mirtį.

Daugiau, kaip pusę metų tylėjome.  Tikėjome gydytoja ir bijojome, kad Virginijos neištiktų Skaistos Rakauskienės likimas. Gydytoja netesėjo savo pažado, nors ji ir Virginijai sakė, kad jei tylėsite, nerašysite, nesiskųsite -  durys bus atviros.

Galimai labai apsirikome, kad  nerašėme apie tariamą gydymą vaistais, turinčiais  žudantį  poveikį V. Smilgytei. Iš sveiko žmogaus per pusmetį padarė pusiau lavoną.  Vaistai, kuriuos ji gauna, nekeičia mąstymo ir jos įpročių, mintyse ji toliau dėlioja  eiles, vėliau jas užrašo.   Pasirodo, kad buvome neteisūs, kai nutarėme, jog   V. Smilgytės fizinės ir psichinės būklių pablogėjimą pergyvensime  tik savyje.  Gydytoja  suprato, kad „tyla yra  gerą byla“  ir ji Rokiškio apylinkės teismo paprašė  pratęsti „gydymą“. Jos pagrindinis argumentas -  pas Virginiją dar nėra  pakankamai kritiškumo.   Ar realu, kad cheminiai vaistai per pusę metų suformuos kritinį mąstymą? Tai absurdas.  Kas gali patikėti, kad Lietuvos piliečiai, primaitinti tabletėmis,  subadyti adatomis   tampa savikritiški? Tik gydytoja R, Bandžiulienė ir  Rokiškio  teismo teisėjas Artūras Dilys, sutikęs su gydytojos teiginiais, kad vaistais galima išugdyti kritinį požiūrį, ir priėmęs sprendimą tęsti gydymą.

Iš tikro V. Smilgytė vaistais yra palaipsniui nuodijama. Ji, kad ją paleistų į laisvę,  prisipažino, jog  padarė nusikaltimą,  rašydama    apie V. Bukauską, jo sūnų ir  prokurorės sūnų.  Virginija nori gyventi. Koncentracijos stovykla, kitaip negalima pavadinti tą vietą, kurioje šiuo metu yra Virginija – suvaržė laisvę, priverstinai izoliavo ir  ėmė leisti vaistus  HALOPERIDOL, kai net informacijoje apie šį vaistą parašyta, kad gali ištikti staigi mirtis. Šiandien Lietuvoje neparankiems žmonėms yra paskelbtas nematomas karas,  t.y.  taikomi  sovietiniai gydymo metodai.  Jie yra priverstinai nuodijami  vaistais ir kaip S. Rakauskienė  išeina iš šio pasaulio.

Rokiškio teismo sprendimas yra apskųstas. 2019 m. birželio 14 d. 13 val.  Panevėžio apygardos teisme vyks  Virginijos Smilgytės   teismo posėdis. Ją gina advokatė Eligija Norkienė.

Virginija turi artimų giminaičių, kurie su ją artimai bendrauja ir prašo paleisti bei taikyti ambulatorinį gydymą.

Kiti straipsniai susiję su V. Smilgyte

https://laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=6734:virginija-smilgyte-laikykis-telsiskiai-su-tavimi&catid=33&Itemid=141

https://minfo.lt/lietuva/straipsnis/ar-telsiu-mieste-klesti-prostitucija-narkomanija-vaiku-tvirkinimas

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=6859:ar-telsiuose-darbo-partija-ivede-vienvaldyste-t-y-savo-karaliavima-o-opozicija-pave

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Mere, ar deleguosite atstovą, kaip yra parašyta įstatyme, ar vykdysite Vyriausybės nutarimą?

Mes, klaipėdiečiai,  Jus,  mere,  rinkome, tikėjome, kad  apginsite Klaipėdą ir pajūrį nuo išorinio uosto, kuris taps    ekonomine ir ekologine bomba ir padarys didžiulę žalą pajūrio krantams ir miesto ateičiai.

Galimai tik laikinai buvome  nuraminti, kai Klaipėdos miesto taryba,  po  konsultacijos  su architektu-urbanistu Mindaugu Pakalniu, 2017 m. liepos 14 d. pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui Nr. 2, kuriame nėra išorinio uosto.

Klaipėdiečiai, stebėdami kaip buldozeriu yra stumiamas išorinis uostas Melnragėje,  aiškiai   pastebi,  jog  ministrui pirmininkui S. Skverneliui, Susisiekimo ministrui  R. Masiuliui  „nusispjauti“ į  įstatymo  viršenybę.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas  teigia, kad į Vyriausybės komisijas deleguojami  Savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai.   Vyriausybė savo 2017 m. lapkričio 8 d. Nr. 946 nutarimu ignoruoja  Vyriausybės įstatymą, miesto tarybos kompetencijas  ir nusprendžia, kad atstovas turi būti tik meras.

Mere, ar turite „stuburą,  ar pareikalausite Vyriausybės laikytis įstatymo ir rekomenduosite tarybai deleguoti atstovą, kurio pagrindinė misija informuoti apie miesto principines nuostatas  dėl išorinio uosto?

Ar neatrodo, kad Vyriausybės ministras pirmininkas, Susisiekimo  ministras nurodydami kas gali būti savivaldybės atstovu, tyčiojasi iš Klaipėdos miesto tarybos, aktyvių klaipėdiečių ir nesiruošia eiti į derybas, ieškoti konsensuso dėl bendros Klaipėdos miesto vystymo krypties, o veikia iš  jėgos pozicijos.  

 

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Ar Ingrida Šimonytė ir Gitanas Nausėda yra pedofilijos globėjai?

2019-05-17 a

Klaipėdiečiai 2019 m. gegužės mėn. 17 d.  susirinko paminėti gėdingą įvykį, kai 240 ginkluotų policininkų padėjo išnešti vieną vaiką. Jei  valdžia meta tokias pajėgas, tai kyla  klausimas, ką taip.lietuviška valdžia yra prisidirbusi?  Atsakymas tik vienas, išsigando, jog vaiko kaltinimai dėl seksualaus išnaudojimo gali išversti iš labai aukštų postų.

Ar šiandien Lietuvoje ramiai gyvena aukštas pareigas užimantys vaikų tvirkintojai? Aišku, kad ne. Kaip  jiems išlikti valdžioje? Atsakymas tik toks. Sodinti savus į aukščiausius postus.

Karolis, Neringos Venckienės sūnus, prašė nebalsuoti už kandidatą` į prezidentus Saulių Skvernelį. Didžioji tautos dalis nebalsavo. Saulius Skvernelis nepateko į antrą turą. Negi vaikų tvirkintojai nesirūpino savo saugiu rytojumi? Aišku, kad daro viską, kad teisybė nebūtų atskleista.  Manau, kad abu antro turo kandidatai į prezidentus  yra saugus  pedofilijos užnugaris.  Apie mergaitę, gyvą, ar mirusią,  nežinosime dar penkis metus.  Manau, kad Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda   tik tada, kai aiškiai deklaravo, jog gyvens  ir džiaugsis 2012 m. gegužės mėn. 17 d. gėda, gavo pedofilų  paramą, žiniasklaidą, jiems buvo kuriamas geras įvaizdis.

Gyventi neviltyje, gyventi žinojime, jog  valdžią užgrobė amoralios politinės jėgos, yra sunku ir skaudu, bet tai  skatina netylėti ir ateiti birželio 17 d.

2019-05-17 c

2019-05-17 d

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Kodėl ruošiate ekologinę bombą – betoninį pusiasalį prie Melnragės?

 

IMG_6912 Klaipėdiečiai š.m. gegužės 9 d. 18 val. ir vėl turės galimybę susitikti su kandidatu į prezidentus S. Skverneliu.  Prie bendruomenės namų  ( Debreceno g. 48)  premjerą pasitiksime  17.30 val. piketu „ Kodėl ruošiate ekologinę bombą -  betoninį pusiasalį prie Melnragės?“

Ministras pirmininkas S. Skvernelis turėtų būti   tvarkos garantu Lietuvoje.  Jo vadovaujama vyriausybė turėtų laikytis priimtų, patvirtintų tvarkų.  Deja,  taip nėra.

Yra patvirtintas, veikiantis  Lietuvos bendrasis planas. Jame yra nurodytos dvi privalomos alternatyvos, t.y.  du giliavandenio uosto variantai: pirmasis Būtingėje, antrasis Melnragėje. Įstatyme parašyta, kad priimant sprendimą dėl išorinio uosto turi būti  atliktas strateginis  pasekmių aplinkai vertinimas.  Valdžia nusprendė, jog  Būtingės išorinio uosto aplinkos pasekmių vertinimo nereikia atlikti,  nereikia ir vyriausybės apsisprendimo. Tą įstatyminę betvarkę tęsė ir Klaipėdos miesto Administracijos direktorius Saulius Budinas. Jis vienasmeniškai savo sprendimu  patvirtino  miesto bendrojo plano koncepciją su maksimalia uosto plėtra, su betoniniu pusiasaliu Melnragėje.

  Kas kuria valstybėje chaosą, t.y. reikalauja „spjauti“ į patvirtintas  tvarkas? Kas ruošia ekologinę bombą? Tai Lietuvos Respublikos  Susisiekimo ministerija, kuri yra atsakinga už labai svarbų objektą  ir kuri  nesilaiko teisės aktų.

Jau trečią kartą uosto bendrasis planas yra pristatomas derinimui.   Šiame uosto bendrajame plane yra labai daug pažeidimų dėl ko jau du kartus Kuršių Nerijos  nacionalinio parko administracija atsisakė derinti.  Kodėl  Uosto bendrasis planas su pažeidimais yra teikiamas derinti trečią kartą?

Jei  ministras pirmininkas leidžia savivaliauti ministrams, kelti valstybėje sumaištį, tai ko tikėtis, kai S. Skvernelis taps prezidentu?

Klaipėdiečiai, stebėdami kaip buldozeriu yra stumiamas išorinis uostas Melnragėje,  teigia, kad   premjero vadovaujama vyriausybė nesiorientuoja į paprastą žmogų, jo gerovės kūrimą. Lietuvos ir Klaipėdos gyventojai  dėl  neaiškių verslo, finansinių   grupuočių   reikalavimų, jų vykdymo praranda tikėjimą šalies ateitimi.

Piketo metu reikalausime nebalsuoti už S. Skvernelio kandidatūrą į prezidentus, kaip nesugebančio suvaldyti neaiškių, galimai korumpuotų interesų grupių  veiklą

Susitikimo metu įteiksime piketo rezoliuciją.

Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui S. Skverneliui

 PIKETO,  įvykusio Klaipėdoje 2019-05-09,

REZOLIUCIJA

Jus, Ministre pirmininke, privalote  būti teisinės valstybės garantu ir užtikrinti, kad visi laikytųsi įstatymų. Prašome:

1) atlikti  abiejų   privalomų alternatyvių išorinių uostų ( SPAV)  strateginius pasekmių aplinkai vertinimus bei jų palyginimus. Išlaikyti visas procedūras parengiant ir vertinant abi vietas

2) sprendimą dėl tų dviejų alternatyvų turi priimti vyriausybė

3) kol nėra padaryta aukščiau  nurodyti  veiksmai ir procedūros netvirtinti Uosto bendrąjį planą Vyriausybėje,

Dalyvių parašai

 

 

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Arvydas Anušauskas ir Marius Laurinavičius galimai dirba Rusijos rėžimui

V. Titov teismas 2

Viačeslav Titov klausimas apie partizaną Ramanauską – Vanagą privertė  ne tik Klaipėdoje, bet ir Lietuvoje   dar kartą viešai prisiminti   Lietuvos praeitį.  Lygiagrečiai tenka  nagrinėti  ir Lietuvos saugumo  klausimą.

Lietuva prarado Nepriklausomybę, kai  buvo įgyvendintas Ribentropo-Molotovo paktas. Dviejų diktatorių  susitarimas pražudė milijonus žmonių.  Daugiau, kaip pusę amžiaus eilė valstybių buvo okupuotos.  Estai pirmieji 1989 metais   pareiškė, kad nepriklausomybės susigrąžinimo garantas yra  nacistinės Vokietijos ir  Sovietų sąjungos susitarimo paviešinimas  ir reikalavimas grąžinti Pabaltijo valstybėms Nepriklausomybę.

Kodėl mums, atėjusiems į Viačeslav Titov teismą, ekspertai: Arvydas  Anušauskas, Marius Laurinavičius keistokai sudėliojo istorijos akcentus, t.y., kad rezistencinis judėjimas yra svarbus Nepriklausomybės sugrąžinimui, tačiau neužsiminė, jog kova buvo įvairiapusė: Lietuvos vėliavų kėlimas, susideginimas, bažnyčios kronikos kūrimas ir sklaida ir t.t. o pagrindinė prielaidą atkurti nepriklausomybę  – Ribentropo – Molotovo pakto pasekmių anuliavimas.

Lietuvių tauta pokario partizaninį judėjimą vertina labai prieštaringai. Ar tas  istorinis laikotarpis,  kurio pažinimas priklauso nuo įvykių dalyvių buvimo vietos,  gali tarnauti stiprinant Lietuvos saugumą? Ar šiandien   rezistencinio judėjimo vienpusiškas išaukštinimas padeda ugdyti patriotizmą?  Lietuvos istorikai, valstybinės institucijos   neduoda atsakymų. Atsakymo nutarėme ieškoti V. Titovo teisme. Posėdžio metu  Seimo narys A. Anušauskas teigė, jog KGB-istus  perrengdavo partizanų uniformomis ir žudydavo taikius gyventojus. Toks A. Anušausko liudijimas yra niekinis. Jei jis  pasakė A, t.y., kad perrengdavo partizanų uniformomis ir žudydavo taikius žmones, tai būtinai turi būti  pasakyta ir B, o tai kiek KGB persirengėliai kiekviename rajone  išžudė taikių gyventojų?  Ar tie KGB persirengėliai gyveno bunkeriuose ir verbuodavo į savo būrius kaimo vaikius? Ar „ persirengėlius“ teisdavo kaip partizanus ir išsiųsdavo į lagerius?  Tikėtina, kad istorikai, specialistai atsakymų neieško, nes KGB archyvai išvežti į Rusiją. Neturint pirminių šaltinių, būtina naudotis kitais šaltiniais, o tai tų įvykių liudininkų pasakojimais. Mano gera pažįstama Stanislava Urniežienė kilimo iš Skuodo raj. dažnai  prisimindavo savo senelės pasakojimą apie gerus ir blogus partizanus, kurie gyveno netoli jų namų,  bunkeriuose. Ar galima blogiečius pavadinti  persirengėliais?  Nežinome, nes galimai Rusijos rėžimas  nenori, kad viešai būtų aiškinamasi, kaip sovietų sąjunga okupuotą tautą  per partizaninį judėjimą maudė kraujuje. Kas gali paneigti, kad net pusė partizanų buvo persirengėliai, kad  galimai  KGB-stams buvo nurodytas net skaičius, kiek reikia išžudyti taikių Lietuvos gyventojų. Sunaikinti vietoje ir taip sutaupyti  pinigų, t.y. nebereikėjo remontuoti   gyvulinių vagonų, mokėti prižiūrėtojams, kurie lydėjo  deportuojamus lietuvius į Sibiro gilumą.

Kita legenda, kuri  yra paplitusi ir kurią šiandien dažnai girdime, jog  mūsų šeimą išvežė, nes įskundė kaimynas.  Aišku, kas tas pasakas kūrė, tai KGB, nes kokį skaičių gyventojų  iš kiekvieno rajono perkelti  į Kazachstaną, Tolimuosius rytus nurodė Kremlius. Vietiniai KGB-stai sudarydavo sąrašus su pavardėmis, kuriuos reikia departuoti iš Lietuvos.  Okupacinė valdžia nenorėjo prisiimti  kaltės ir todėl dalį  perkėlė mistiniams „skundikams“.

Liudininko A. Anušausko teiginiai apie persirengėlius reikalauja  išsamesnio tyrimo. Deja, per 30 Nepriklausomybės metų nebuvo norima atsakyti į svarbius Lietuvos saugumui klausimus. Todėl darome išvadą,  jei partizaninis judėjimas okupantams padėjo įgyvendinti jų tikslus ir Kremlius pasipriešinimą naudojo, kaip  įrankį, susidorojant  su nukariauta tauta,  tai nekabinkime partizanams lentų, bet pastatykime bendrą paminklą pokario aukoms. Paminklą, apie ką užsiminė Seimo narys Dainius Kepenis.

Teisiamas V. Titov vadovaujasi ta informacija, kurią naudoja okupantai.    Blogi, taikius žmones žudantys, partizanai ir geriečiai okupantai, kurie gelbėjo kaimiečius nuo mirties. Iš tikro, dalis kaimiečių savo akimis matė partizanus, kurie iššaudė nekaltus civilius. Galimai tai buvo persirengėliai.

Kas gali paneigti, kad būtent šiandieniniam Rusijos rėžimui reikia, kad apie partizaninį judėjimą kalbėtų tik gerai, kad „persirengėliams“ būtų skiriama kuo mažiau dėmesio, t.y. papildomų klausimų neužduodama.

Tiesa apie partizaninį karą  piliečius sutaiko, melas – supriešina.  Todėl  ne V. Titovo pasisakymai  daro žalą, bet didžiausi tautos kiršintojai  yra tie, kurie iškraipo   istorinius įvykius,  nenoriai aiškinasi  tiesą. Todėl galimi  Lietuvos blogiečiai ir  kenkiantys Lietuvos saugumui   yra A. Anušauskas ir M. Laurinavičius.

Pagal prokuroro Simono Genio kaltinimus  V. Titov   per facebooką paskleidė   net 34 melagingas, įžeidžiamas žinias, veikė  prieš Lietuvos nacionalinio saugumo interesus. V. Titov kaltinamas istorijos klastojimu,  partizaninio judėjimo niekinimu. Viena išvada, kuri buvo pateikta teismui skambėjo taip, jog Rusijos rėžimas ( matyt per V. Titovą) siekia sukompromituoti rezistencinį judėjimą tam, kad atėjus tai valandai ( naujai okupacijai) nebūtų pasipriešinimo. Tokios išvados vienintelis tikslas, kad tylėtume, nesiaiškintume apie persirengėlių vykdytą  tautos genocidą. IŠ TIKRO, JEI ATEITŲ TA VALANDA ( NAUJA OKUPACIJA)  tai okupantai ir vėl pasinaudotų persirengėliais ir žudytų nekaltus gyventojus.

Kyla pagrįstas klausimas,  ar  A. Anušauskas ir M. Laurinavičius nedirba Rusijos rėžimui?

V. Titov teismas 1

 

 

 

 

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Antanas Guoga – sugrįžo prie politinių ištakų įgytų Australijoje

Lietuvos centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis ir Tilžės akto signataro Valterio Didžio  vaikaitis Tomas Aras

Lietuvos centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis ir Tilžės akto signataro Valterio Didžio vaikaitis Tomas Aras

2019 m. balandžio mėn. 6 d.  Lietuvos centro partijos nariams buvo organizuotas seminaras  „Centro partijos strategija“. Vienas iš pranešėjų buvo Vladimiras Laučius.  Politologas  uždavė klausimą „Kaip politinėje kovoje turėtų save įvardinti centristai?“ V. Laučius pats ir atsakė, jog save vadinti trečiąja politine jėga  yra neteisinga, nes jeigu Lietuvos politikoje nėra  aiškių dviejų kelių, tai, be abejo, negali būti ir trečio kelio. Tačiau centristai turi žinoti.  kokią politinę erdvę jie užima, kas jie tokie yra -  ar centro dešinė, ar centro kairė.   Centristai turi labai plačias galimybes perimti tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų programas. Kitaip sakant centristai yra miksas.

Apie rinkiminės kampanijos organizavimą kalbėjo Mindaugas Lapinskas. Jis pasakė,  kad jei jūsų teiginius supranta trylikametis, tai rinkiminė kampanija yra gerai paruošta. Didžioji dauguma žmonių nėra įsitraukę į politiką, ja visiškai nesidomi ir sudėtingos kalbos juos atstumia nuo kandidato.

Visą šeštadienį vyko paskaitos, kurių tikslas buvo  nusakyti Centro partijos  rinkiminę taktiką, strategiją.

Vakare vyko neformalus bendravimas, kurio metu daugiau sužinojome apie Centro partijos Europarlamento sąrašo lyderį Antaną Guogą. Savo prisiminimais pasidalino Tilžės akto signataro Valterio Didžio  vaikaitis Tomas Aras. A. Guogai  buvo 11 metų, kai atvyko gyventi į Australiją ir jie tapo draugais. Vėliau abudu įsijungė į šalies politinį gyvenimą, įstojo į Centro dešiniųjų partiją. Šią partiją jie pasirinko todėl, kad ji vienintelė nepripažino  Lietuvos okupacijos. Jų pasirinkta partija teigė, jog  Sovietai užgrobė Nepriklausomą valstybę ir  reikalavo   Lietuvai grąžinti laisvę.  Tiesa, Australijoje buvo partijų, kurios pripažino okupaciją, pritarė Sovietų užgrobimui, pav.  Darbiečių partija. Australija laikėsi pozicijos per visą Sovietų okupacinį laikotarpį, kad Pabaltijo valstybės yra okupuotos. Atėjusi Darbiečių partija į valdžią  nutarė pritarti Sovietų okupacijai.  Galimai   dėl to Australijoje jie ilgai valdžioje neužsibuvo.

Australijoje jaunuoliai: Tomas ir Antanas  buvo aktyvūs Centro dešiniosios partijos nariai.  Ši partija  rėmė smulkųjį verslą, šeimas, pozityvią  socialinę programą,  kurioje pagrindinis tikslas  buvo sukurti   gyventojų socialinę gerovę.  Jei atlyginimas yra mažesnis negu pragyvenimo  minimumas, tai  socialinių  pašalpų dydis turi būti  toks, jog būtų galima ne tik išgyventi, bet svarbiausia – pragyventi, t.y.  apmokėti kreditus,  poilsį ir t.t. Socialinės politikos srityje, tai ko mokėsi ir išmoko lietuviai Australijoje,  šiandien Lietuvoje nerasi nei su žiburiu.

 A. Guogos politinės pasaulėžiūros formavimuisi nemažai įtakos padarė mažlietuvių emigrantų Valterio ir Liudvikos Didžių šeima. Labai svarbu  žinoti, jog okupantų išvyti iš Klaipėdos krašto, jie niekada neprarado ryšio su Tėvyne. Meilės ir ištikimybės savo kraštui mokino sūnų Martyną ir dukrą Ievą bei anūkus ir jų draugus. Ir tai, ką puoselėjo Tilžės akto signataras Valteris Didžys, šiandien Lietuvoje siekia įgyvendinti jo gyvenimo prasmės perėmėjai: Antanas  ir Tomas.

 A. Guoga sugrįžo prie jaunystėje  įdiegtų politinių pažiūrų, kurios buvo centristinės. Todėl  pakviestas Centro partijos pirmininko Naglio Puteikio priėmė jo pasiūlymą ir aktyviai įsijungė į centristų gretas. Kitaip sakant, paklaidžiojęs po svetimas politines pievas, sugrįžo prie savo politinių ištakų, kurias įskiepijo garbingas mažlietuvis, Tilžės akto signataras,  Lietuvos automobilių sporto čempionas, lietuvių jachtklubo „Buriuotojų sporto klubo“ komodoras, gydytojas   Valteris Didžys ir jo žmona Liudvika.

Susitikimo metu išgirsti prisiminimai  nuskambėjo, kaip politinės  veiklos tęstinumas. Tik tai  ką perėmei, tik  tai ką toliau vystai  turi prasmę ir  veda į  politinę pergalę.

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Administracijos direktorius S. Budinas tapo Klaipėdos miesto stichine nelaime

2018-04-06Balandžio mėn. 3 d. 8.30 val. rinksimės  į piketą prie Klaipėdos miesto savivaldybės.

Mes, susirinkę į viešą akciją, pritarsime   Administracijos direktoriaus interpeliacijai, kurią inicijuoja Klaipėdos miesto taryba.

Administracijos vadovas nutarė ignoruoti pagrindinį šalies įstatymą – Konstituciją. Svarbiausiame valstybės teisiniame dokumente 2 straipsnyje yra parašyta, kad  „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“.

Klaipėdiečiai nuo 2018 metų vasaros mitingu, piketais,  susitikimais su miesto valdžia, partinėmis frakcijomis  aiškiai  pasisakė dėl  bendrojo miesto plano koncepcijos.  Taryba  yra patvirtinusi  tik pietinę uosto plėtrą ( 2 variantas).  Klaipėdos miesto taryba ir klaipėdiečiai nepritaria  uosto krovos darbams miesto centre  bei  maksimaliai uosto plėtrai su išoriniu uostu Baltijos jūroje ties Melnrage.  Valstybės naikinimu užsiima tie, kurie  nori Klaipėdos miestą  paversti uosto krovos įkaite

Klaipėdos miesto administracijos direktorius nusprendė ignoruoti  Savivaldybės tarybos sprendimą.  Jis 2018 m.spalio mėn. 25 d.  tarybai  pateikė   sprendimo projektą, kuriame savavališkai įrašė, jog miesto taryba pritaria  išorinio uosto statybai Baltijos jūroje ties Melnrage, jei to norės vyriausybė.

Pagrindinis Klaipėdos administracijos, kuriai vadovauja S. Budinas argumentas buvo – jei nepritarsite bendrojo plano koncepsijos pakeitimui, tai sustos 200 projektų,  į Klaipėdą neateis investicijos. Klaipėdos miesto taryba ir klaipėdiečiai mano, jog  tas projektų skaičius yra  mistinis, t.y.  melagingas, todėl prašė juos išvardinti.

Klaipėdos administracijos direktorius, nepateikęs  tarybai ir klaipėdiečiams stabdomų menamų 200 projektų pavadinimų,  nutarė pasirašyti koncepciją ir ignoruoti   Tarybos priimtą sprendimą, t.y. 2 variantą ( tik pietinė uosto plėtra) be išlygų.  Matyt  todėl nieko neinformavęs, slapta, kitą dieną po mero rinkimų, t.y.  kovo 18 d.   S. Budinas  pasirašė miesto bendrojo plano keitimo koncepciją,  bet  viešai internete Savivaldybės puslapyje  paskelbė tik kovo 25 d.

Klaipėdos miesto gyventojai nepritaria maksimaliai uosto plėtrai su išoriniu uostu Baltijos jūroje ties Melnragė, nes bus sunaikintas miestas, kuris statėsi beveik 800 metų. Negalima vienadienei naudai aukoti miestiečių šimtmečių sunkaus darbo. Klaipėdiečiai aiškiai pasisakė, jog uostas neturi mieste privažiavimo kelių,  kad miestas geranoriškai leidžia naudotis infrastruktūra,  bet nesutinka 4 kartus didinti krovinių transportavimą   į uostą ir iš jo.  Jei per 30 Nepriklausomybės metų nesugebėjo nusitiesti apvažiavimo greitkelių, tai vienintelė vieta  išoriniam uostui yra Būtingė.

Administracijos direktorius, atseit tenkinęs tarybos visas išsakytas pastabas ir todėl pasirašė už maksimalią uosto plėtrą su išoriniu uostu Baltijos jūroje ties Melnrage. Iš tikro, Administracijos direktorius „durnių pavoliojęs“, t.y. ignoravęs rinktus miestiečių deputatus ir gyventojus,  atliko veiksmą, kuris yra amoralus. Prašome  išreikšti nepasitikėjimą Administracijos direktoriumi S. Budinu, kuriam miestiečių gyvybiniai interesai yra nesvarbūs, netgi  mažareikšmiai.

Prašome tarybos S. Budino pasirašytą dokumentą pačiai atšaukti arba kreiptis į teismą.

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Vytautai Bakai ir valstiečiai, nustokite imituoti kovą su korupcija ir nejuokinkite

Mes, klaipėdiečiai, jau daug metų stebime teismų darbą, lankomės įvairiose teisinėse institucijose. Todėl, kai žiniasklaida paskelbė, jog suėmė teisėjus ir advokatus, pašiurpome. Tai nėra teisingumo atstatymas, tai tik žala teisingumui. Lankydamiesi teismuose, stebėdami, kaip nagrinėjamos bylos, galime teikti, kad teisinė korupcija yra žiedinė. Ją sudaro: policininkai, tyrėjai, įvairių komisijų nariai, teismų ekspertai, STT, FNTT ir kitų specialiųjų  tarnybų darbuotojai, prokurorai,  teisėjai,  advokatai. Kodėl  piliečių  džiaugsmui  iš  korumpuoto rato  išmetamos tik dvi gėlytės? Ar todėl, kad Lietuvos žmonės yra besmegeniai?  Nežinome kokie šio politinio žaidimo motyvai.  Žinome tik, kad  subujos  likusios, nepaliestos teisėtvarkos korupcinės gėlytės. Šie STT ir prokuratūros vieši veiksmai rodo tik vieną, kad Lietuvoje suklestės  policijos, prokuratūros ir STT  diktatūra.

 Facebooke piliečiai ėmė dalintis savo patirtimi  teismuose.  Vienas iš jų rašo apie tai, kaip  atliko „nusikaltėlio“ vaidmenį visose trijose teismų pakopose. Štai ką rašo apie prokurorą:  „pats svarbiausias proceso dalyvis, įsitikinęs savo teisumu ir demonstruojantis, kad tik dėl netobulų įstatymų turi gaišti laiką dar kažką aiškinti, kai viskas surašyta kaltinamajame akte, advokatas – įkyrus uodas trukdantis  sklandžiam teismo posėdžių vyksmui ir bandantis pakenkti prokuroro reputacijai; – kaltinamasis iš viso praktiškai neturi jokių teisių – jam galima laidyti pastabas apie laikyseną, kalbos turinį, nutraukti jo pasisakymą, grasinti baudomis; na o teisėjai, jų buvo visokių, vieni domėjosi byla ir aktyviai dalyvavo procese, kiti dirbo savo darbus, treti aiškiai demonstravo savo nuomonę – prokuroras teisus. Tai ypač patogu.“ 

Mes,  Klaipėdos miesto visuomeninkai, nevaikštome į įvairių renginių atidarymus, visokias juostelių karpymo šventes, tačiau 2015 m. taip plačiai buvo reklamuojamas naujasis Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariato atidarymas, kad susigundėme, neišlaikė principai ir nukulniavome į  policininkų šventę. Ką pamatėme? Ogi Vidaus reikalų ministrą Saulių Skvernelį ir šalia Vytautą Baką. Kodėl ministras į Klaipėdą atsitempė tarp kitų policininkų, būtent šį asmenį? Ištikimas. Neatsitiktinai „savas bičas“  įrašomas ir  į Valstiečių rinkiminį sąrašą. Todėl, ką daro  Seime V. Bakas galime drąsiai teikti, kad tai S. Skvernelio valios vykdymas.

Mes, nukentėję nuo lietuviškos teisėsaugos, mes, kurie stebime lietuvišką teisėtvarką, reikalaujame ne imituoti kovą su korupcija. Mes reikalaujame  nedidinti galių tiems,  kurie turi korupcinio tvaiko, t.y. policijai ir prokuratūrai.  Mes reikalaujame iš tikro kovoti su korupcija.

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0

Klaipėdiečiai, nebūkite avinais

Rinkėjui pažadai  per vieną ausį įeina, o per kitą išeina. Kodėl turėčiau savo, o per rinkimus ir dar labai brangų, vertingą balsą, atiduoti kokiai partijai, ar judėjimui?  Ar todėl, kad mieste  ant beveik kiekvieno stulpo ar sienos kabo būsimo mero nuotrauka? Miestas yra pasipuošęs Valstiečių partijos lyderio Arvydo Vaitkaus atvaizdais.  Nuotraukų gausybė šiam valdininkui  turi palengvinti kelią į miesto tarybą.  A. Vaitkus, nors ir labiausiai reklamuojamas, tačiau gali ir nepatekti  į Klaipėdos miesto valdžią. Todėl nutarė  eiti dar  ir į  bendruomenes ir ten save garsinti.   Pirmoji bendruomenė, kuri krito  po A. Vaitkaus kojomis yra Vitės. Viena močiutė iš Vitės rajono gyrėsi, kad bendruomenės susirinkime buvo paprašyta balsuoti už šį kandidatą ir ji balsuos. Vitės Facebooke bendruomenės steigėjas Ruslan Schneiderat kritikuoja Klaipėdos miesto valdžią ir giria Uosto direktorių. Laikraštyje „Klaipėda“ internetiniame komentare apie tokį Ruslano elgesį parašyta „Lindai į užpakalį Budinui, teisinai jo norus tiesti kelią Švyturio g., sakei, kad bus puikūs dviračio, pėsčiųjų takai. Kai supratai, kad Budinas jau politinis lavonas, persimetei garbinti kitą. “ Vitės facebooko skaitytoja Giedrė netiki nei Vitės bendruomenės steigėjo R. Schneiderat, nei uosto dirktoriaus gražbiliavimu dėl naujai tiesiamos magistralinės gatvės, nei dėl stadiono sunaikinimo. Ji rašo kad,  „Stadionas jau pradėtas statyti už Ermitažo… Labai įdomu kokią valdžią siūlot rinktis,  kuri mestu jau pradėtus planus ir vykdomus darbus“.  Šiandien  gyventojams, esantiems už Joniškės kapinių, yra problema įvažiuoti į Liepų gatvę, jų prašymai remontuoti Joniškės gatvę  ignoruojami ir planuose įrašomas Klemiškės gatvės remontas, nes ji jungs miestą su naujuoju stadionu.

Kita bendruomenė, kuri džiaugiasi kandidato į merus A. Vaitkaus dėmesiu yra Marių bendruomenė. Būsimasis meras, aukštą postą užimantis uosto valdininkas, bankinėje sąskaitoje turintis  daugiau negu 417 tūkstančių eurų,  rogutėmis lekia nuo Simonaitytės kalno. Bendruomenės pirmininkė Ligita Girskienė įtraukta į Valstiečių rinkiminį sąrašą. L. Girskienė pasirinko turtuolių sąrašą.  Ant jos facebooko sienos parašiau, kad pasirinko patį blogiausią variantą, partiją, kurią dauguma klaipėdiečių  laiko politiniais lavonais. Už tą  pasisakymą buvau užblokuota. O kaip poniai L. Girskienei paprotinti apie Valstiečius, jeigu  išmeta iš draugų?  Valstiečiai, lyg prostitutės,  parsidavė verslininkams, dirbantiems su trąšų krova, vykdo jų valią -  geležinkelių ir uosto užgrobimą. Ta politika, kurią vykdo Valstiečiai sunaikins Klaipėdą, Kuršių marias, Melnragę. Būtina juos stabdyti, t.y.rinktis, bet kokią politinę partiją, išskyrus Valstiečius ir jų siūlomą merą A. Vaitkų.

Valstiečiai gąsdina rinkėjus,  kad jei mus nepasirinksite grįš Konservatoriai.  Girdėjome,  žinome, kad Uostą akcine bendrove norėjo paversti Konservatoriai, Socialdemokratai, bet per silpnai buvo korumpuoti.  Jų norai ir liko tik jų norais. Klaipėdiečiai  klausia,   tai kas stovi už Valstiečių nugarų, kas  jiems įžiebė žalią šviesą uostą paverčiant akcine bendrove? Atsakymas vienas,  ką negali pinigai, gali dideli pinigai. Ką negali korumpuoti, gali labai korumpuoti.  Tokie  yra valstiečiai.

Valstiečiai ateina paimti Klaipėdą ir ją išpardavinėti. Labai tikėtina,  kad uosto akcijos būtų  sėkmingas  verslas. Didžiausia Valstiečių bėda, jog neturi Klaipėdos miesto vizijos. Vienintelė jų vizija yra 4  kartus didinti krovą mieste.  Klaipėdiečių tokiomis vizijomis nepatrauksi prie balsadėžės.  Todėl tikisi rinkėjus kovo 3d.  privilioti reklama.  Tikėtina, kad sekantis jų ėjimas, patekus į miesto tarybą,   yra   nutildyti  nepatenkintus tarša klaipėdiečius.

Klaipėdiečiai,  jūsų  laukia  liūdnos dienos, jei nužygiuosite su kovotojais  prieš korupciją, kurie turi tiek pinigų, kad savo reklama gali  užkloti visą miestą.

 

 

Kategorijos: Be kategorijos | Komentarų: 0