Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre vyksta nesutarimai ar susidorojimai?

Septyniolika  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ( toliau –LGGRTC)   darbuotojų pareiškė raštu, kad įstaigoje vykstantys nesutarimai nėra vidiniai. Jie mano, kad Vidmanto  Valiušaičio veikla , o dabar generalinio direktoriaus  Ado  Jakubausko užimta pozicija,  suduoda   skaudų  smūgį LGGRTC prestižui, nes  pagal juos atsisakius  ekspertinės įstaigos įvaizdžio, ji   plėšoma  tarp mokslo ir politikos,  sukelia neigiamą reakciją nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje.

Manome, kad  teiginiai apie įstaigos prarastą prestižą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje tėra  tų 17 darbuotojų  fantazija, nes  pasipylę   į viešą erdvę  įvairūs  straipsniai, nuomonės apie  LGGRTC  galių persiskirstymą,  nėra   prestižo menkinimas. Kai kurie  istorikai atsisako diskusijų,  nes jiems reikia  loginio skandalo, kurio tikslas pašalinti įstaigos vadovą, todėl  jie kreipėsi pagalbos į  Lietuvos aukščiausią valdžią.

Dėl  LGGRTC susidariusios situacijos spręs  steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas.  Seimo valdyba  sudarė  darbo grupę   iš Seimo valdybos, Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Žmogaus teisių komitetų atstovų, kurie verdiktą praneš kovo mėnesį, kai prasidės pavasario sesija.  Apie šią  darbinę grupę  LRS pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen  pasisakė taip „Situacija nėra gera, mums reikėtų, matyt, į ją pasigilinti, paanalizuoti“.  2021 m. vasario 24 d. įvyko  Seimo Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) posėdis, kuris  klausimą  „Dėl situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre“,  svarstė  neviešai.   Sprendimas dėl uždaro posėdžio  sulaukė kritikos.

Ar ne todėl   Seimo Žmogaus teisių komitetas  organizavo    uždarą posėdį, kad  istorikas Voldemaras Klumbys,  kuris dirba LGGRTC  teigia, jog  mes, lietuviai, bijome savo istorijos.    Kaip galima bijoti faktų ir įvykių?  Iš tikro, mes, lietuviai, nebijome savo istorijos, bet  esame verčiami kairiųjų  istorikų  priimti  ir vadovautis  tik jų  teiginiais apie istorinius įvykius.   Šiuo metu  Lietuvos istorijoje  didžiausi nesutarimai yra  vertinant: 1940-06-15 pirmąją  sovietų okupaciją, Holokaustą,   1941-06-22 – nacių okupaciją, antrąją  sovietų okupaciją.  Manome, kad  kairioji istorijos mokykla bijo, kad   bus pareikalauta   atsisakyti  sovietinės istoriografijos ir turės pateikti visuomenei vakarietišką.  Pirmiausia, pakeisti Holokausto   periodizaciją, t.y.  Lietuvoje Holokausto  pradžia nuo II pasaulinio karo, įtraukiant sovietinę okupaciją.

 Iš viso pasaulio atvyksta žydai, kad padėkotų  už išgelbėtą gyvybę Kaune rezidavusiam  Japonijos imperijos vicekonsului  Čijunei  Sugiharai.  Jis atvyko į Kauną 1939 m., kai dar Nepriklausomoje smetoninėje Lietuvoje  veikė įvairios ambasados, ir  žydų tautybės žmonės,  galėjo  laisvai be didelių biurokratinių trukdžių  išvykti iš Lietuvos. Prasidėjus  II- ajam  pasauliniam  karui pabėgėliai bei Lietuvos piliečiai  nesunkiai gaudavo vizas  ir  išvykdavo iš  Lietuvos, iš karuose skęstančios  Europos ir taip išsaugojo savo gyvybes.    Buvo išgelbėta  tūkstančiai   žydų ir lenkų gyvybių iki 1940-06-15, iki sovietų okupacijos.  Raudonasis blogis,  okupavęs Lietuvą,   uždarė Lietuvos valdžios institucijas, nutraukė ambasadų veiklą ir  įvedė suvaržymus,  atėmė galimybę  žydams  išsigelbėti.  Tada iš sovietinio lagerio žydus  ėmė gelbėti    Japonų diplomatas. Jis  1940 m. liepos–rugpjūčio mėn. kartu su žmona konsulate pradėjo išdavinėti vizas asmenine iniciatyva. Č. Sugihara susitarė su SSRS tarnautojais dėl žydų kelionės Transsibiro geležinkeliu penkiaguba kaina nei buvo įprasta. Per dieną, dirbdamas iki 18 valandų, jis išduodavo ranka pasirašytas vizas, viršydamas įprastinę mėnesio statistiką.  Jo dėka  1940 m. liepos  – rugpjūčio mėn. laikotarpiu pasisekė ištrūkti  iš raudonojo maro apėmusios Lietuvos  net  6 tūkstančiams  žydų.  1940 m. rugsėjo 4 d. Japonijos konsulatas buvo uždarytas.  Liudininkų teigimu, paskutinėmis akimirkomis prieš išvažiuojant į Vokietiją, konsulas pildęs vizas netgi traukinyje Ryga–Berlynas, kurias pasirašytas mesdavęs pro traukinio langą.

Šimtams tūkstančių žydų  sovietinis lageris uždraudė išvykti  iš okupuotos Lietuvos ir pasmerkė  juos mirčiai. Kažkam, o iš tikro,  Fainai Kukliansky  ir jos bendraminčiams,   nesinori  girdėti, kaip   raudonasis blogis prisidėjo prie   žydų  sunaikinimo.

Holokaustas (taip įvardijamas  žydų naikinimas), apima laikotarpį nuo 1933 m. sausio 30 d., kai Hitleris tapo Vokietijos kancleriu, iki 1945 gegužės 8 d., Antrojo pasaulio karo pabaigos Europoje. Todėl Lietuvoje Holokausto  pradžia turi būti datuojama ne 1941-06-22, bet 1939 m. rugsėjo mėn. 1d.

Ar pradėję Holokausto periodizaciją  nuo 1939 m. rugsėjo mėn. 1d.  perrašome istoriją? Ar  atsisakę sovietinės, mūsų istorijai primestos periodizacijos, atstatome  istorinę teisybę?

Jei Holokausto  periodizaciją pradedame nuo 1939 m., tai į išgelbėtų žydų statistiką patenka žydai, kurie gavo  Lietuvoje vizas ir  išvyko  nuo 1939 m. rugsėjo mėn. iki 1940 m. birželio 15 d.  toliau nuo mirtį nešančio krašto.  Aišku, kad  pirmiausia piktinsis  Rusija , kuri   kategoriškai nesutiks,  jog  į  Holokausto periodizaciją   būtų įtraukti jos žmogžudiški sprendimai, okupuojant Lietuvą, tuo pačiu sunaikinant žydų  gyvybės kelią.  Balindami  Sovietų sąjungos įnašą į Holokaustą, rodome  nepagarbą   nužudytų žydų atminimui.   Rusija, kuri yra sovietų valdžios   antihumaniškų sprendimų gynėja,   ims aiškinti, kad keisdami  periodizaciją norime neigti Holokaustą,   ir ji puls organizuoti tarptautinį skandalą, kuriame būtinai sudalyvaus  Faina Kukliansky,  Grant Gochin  ir dar keletas žydų. Lietuvos kairieji su Gintautu Palucku.  Manome, kad  jiems  neįdomu, koks yra  stalinizmo įnašas į Holokaustą, jie nejautrūs   nužudytų žydų skausmui, atvirkščiai, manome, kad jie gerbia  sovietinę totalitarinę sistemą, kuri niekuo nesiskiria nuo nacionalsocialistinės. Kas iš Lietuvos istorikų, politikų, visuomenės atstovų ims ginti istorinę tiesą, o ne sovietinių laikų surašytą melą? Kas ir kaip  angliškai surašys  motyvus, kodėl reikia keisti periodizaciją ir įvardinti  išbalibtus  žydų žudikus bei išsiųs  tais pačiais adresais  kaip, kad tai daro   F, Kukliansky?

Manome, kad tą darbą tikrai nedarys V. Klumbys ir jo CO,  nes  jiems sovietiniai „žydšaudžiai“  nėra blogis. Tą šalį, kurią niekas nevertė, kuri  savo noru sudarė sutartį su nacistine Vokietija, kitaip kaip žudšaudžių valstybe negalime vadinti.

Lietuvoje okupantų   Holokausto periodizacijos   sudarymą  neleis keisti  kairiųjų pažiūrų  istorikai arba, taip vadinamos,   Nikžentaičio mokyklos pasekėjai, kuriems būdingas istorijos pažinimas per tikėjimo tezę. Ji teigia,  kad stalinizmas, nėra toks blogis, kaip  nacionalsocializmas. (pagal Neill Ferguson). Yra kita istorikų mokykla, kurią mūsų universitetai neįsileidžia, bet ji egzistuoja dėka  užsienio  istorikų. Ją atstovauja   Timothy  Snyder iš JAV, Niall Ferguson iš Didžiosios Britanijos – dešiniųjų pažiūrų istorikai, kurie teigia, kad  stalinizmas yra tapatus nacionalsocializmui.

Kokį sprendimą turi priimti Lietuvos Respublikos Seimas dėl LGGRTC tolimesnės veiklos? Kairieji istorikai aiškina,  kad jei nepasitrauks  iš  direktoriaus posto Adas  Jakubauskas, tai   kils  tarptautinis skandalas bei  pasipiktinimo banga žydų bendruomenėje. Dešinieji istorikai teigia, kad jei pritarsite  kairiųjų reikalavimams  dėl  direktoriaus A. Jakubausko, tai pasirašysite pralaimėjimą hibridiniame kare.

Hibridinis karas yra  pirmas žingsnis į  tikrą, milijonus žmonių  sunaikinusį  karą.  Lietuvių visuomenė hibridinio, o tiksliau, informacinio  karo pasekmes  pažino savo gyvenimais.

 Mano mama 1940 m. birželio mėn. gyveno Kaune ir kaip daugelis laikinosios sostinės gyventojų  išėjo pasitikti Raudonosios armijos į Laisvės alėją. Susirinko tūkstančiai lietuvių, kurie nebuvo nei komunistai, nei žydai, bet  buvo įtikinti, kad į blogąją pusę niekas nesikeis.   Mamai, kai tankai, o jų buvo labai daug ir ilgai  riedėjo  centrine miesto gatve,  įsiminė rusė, sentikė, kuri stovėjo šalia ir verkė, ji  vis kalbėjo „kas dabar bus“.  Mama stebėjosi, ko ji čia verkia,  nieko čia nebus, kaip gyvenome prie Smetonos, taip ir gyvensime toliau.

Žmonės, patikėję skleidžiama sovietine informacija, ramiai, be jokio ginkluoto pasipriešinimo, pasitiko  sovietų armiją.  Labai greitai  pasijuto apgauti, kai ėmė suiminėti nepadarius jokio nusikaltimo, šaudyti ir tremti į rytus.  Apie organizuotą ir sėkmingai įvykdytą sovietų informacinį  karą, aišku, kad kaip ir visi  okupantai sovietai nesigyrė ir tarybiniuose istorijos vadovėliuose nerašė, jog  organizavo totalų Lietuvos gyventojų protų plovimą. Oficiali Kremliaus versija yra,  kad  sovietų  okupacijos labai laukėme  ir pasitikome su gėlėmis.

Indrė Makaraitytė straipsnyje „Naciukų“ Lietuva“ rašo, Kad „Lietuvoje, patiems lietuviams bendrininkaujant, buvo išžudyti beveik visi Lietuvos žydai“, atseit, lietuviai suvertė  žydus į šaltą duobę, bet ji  kažkodėl neužsimena apie  Nepriklausomos Lietuvos valstybės likvidavimą, nes, jei  ne sovietų okupacija, jei ne gyvybės kelio  užblokavimas, tai  blogiečių, žydšaudžių, lietuvių sąžinę  nebūtų užgulę  nužudyti žydai ir  šiandien kairieji ir jų pasaulėžiūra viešinanti I. Makaraitytė  nevadintų „Naciukų“ Lietuva.  Kodėl rašo tik pusę tiesos?   Kodėl  I. Makaraitytė nerašo  straipsnių su pavadinimu „Naciukų“ Rusija?   Manau, kad žydų bendruomenę, bet ne tą kuriai vadovauja F. Kukliansky,   skaudina, kai  tikrieji jų tautos žmogžudžiai, yra balinami.  1939 m. rugpjūčio mėn.  Stalino valdoma Sovietų sąjunga jokiu būdu neturėjo   pasirašyti  Ribentropo – Molotovo paktą su valstybe, kuri organizavo ir įvykdė  pas save  Holokaustą. Pasirašiusi tokią negarbingą sutartį sovietai  tapo   “naciukais“,   padėjusiais sunaikinti  milijonus žydų. Ar mums, lietuviams, reikia bijoti istorijos, ar mūsų valstybė sudarė sutartį su Holokaustu vykdžiusia  valstybe?

LGGRTC istorikas V. Klumbys rašo,  kad piliečiai „nenori pripažinti, kad  tarpukariu antisemitizmas buvo net ir tarp kultūrinio elito narių, taip, tai padėjo įtraukti vietinius gyventojus į žydų žudynes nacių okupacijos laikais“.   Kokiais tyrimais remiantis yra    padaryta tokia išvada? Apie tarpukario Lietuvos kultūrinio elito antisemitines pažiūras  teigiama ( panašiai, kaip istorikas Dainius Noreika, kuris ištyrė  1000 partizanų  biografijų), kai  ištiriami tarpukario žurnalai ir laikraščiai ir nurodomi straipsniai, kuriuose  buvo ugdoma antisemitinė pasaulėžiūra.  Iš istoriko V. Klumbio  teiginio nematyti, kad  būtų atlikti panašūs  tyrimai.   Manome, kad gėda, kai  istorikas  ekspertas rašo iš „lubų“, t.y. tapo pigiu politikieriumi.

Turime tragišką būklę, kai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre susiklostė beprecedentė situacija: aiškėja, kad  darbuotojai  save pavadinę istorikais ekspertais  užsiima politikavimu.

Ar Lietuvoje  atgims nacizmas, jei  vaikams mokyklos suole, papasakosime apie totalitarinės Sovietų sąjungos sprendimus, kurie prisidėjo prie žydų nužudymo? Ar pakeitus Lietuvoje Holokausto periodizaciją, būtų  paneigtos  žydų žudynes Lietuvoje?  Aišku, kad ne. Todėl skandalas, kurį galimai imtų ruošti  Rusija, nes tie klausimai yra  jai nemalonūs, negali būti kurstomas  padedant Lietuvos žiniasklaidai bei palaikomas kai kurių institucijų darbuotojų,  ir politikų.  Atėjo  laikas, kai  Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė  turėtų įvertinti, kas trukdo  atvirai kalbėti apie  aktyvios dalyvės   Sovietų sąjungos  reikšmę Holohausto  nusikaltimuose.

Kairieji peržengė bet kokias padorumo ribas,  kai aiškina, kad Vakarų Europoje  yra pripažintas Holokaustas, o mes, lietuviai,  neigiame Holokaustą.   Ne iš kur kitur, o būtent iš  Vakarų, iš istoriko N. Ferguson,  sužinojome, kad  naudojant  loginius skandalus  susidorojama su dešiniaisiais istorikais.  Jei vakarų istorikai nebijo kairiesiems pasakyti, kad stalinizmas yra lygus nacizmui, tai ir mes  Lietuvoje  kairiesiems turime  pasakyti, jog  baigtų  trukdyti nagrinėti   sovietinės  totalitarinės santvarkos   indelį į Holokaustą, turime reikalauti išmiešti iš istorijos vadovėlių tą sovietinį naratyvą.  Jei agresyvieji  kairieji susidoros su dešiniųjų pažiūrų istorikais, jei „išvalys“ LGGRTC , tai  turėsime konstatuoti, kad kaip ir 1940-06-15,  informacinio karo vieną etapą  laimėjo   okupantų  istorijos perėmėja – Rusija.

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentui  Gitanui Nausėdai ( susipažinimui)

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen  ( atsakymui)

Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Kreipimasis į Seimo narius. Dėl prašymo nepatvirtinti   Valdo Rakučio pasitraukimo iš Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir istorinės atminties komisijos pirmininko posto.

Didžiosios Britanijos  istorikas Nelas Fergusonas  informavo europiečius, kad  kairieji istorikai,  norėdami  jog  vyrautų jų  pasaulėžiūra,  organizuoja loginius šmeižto skandalus.

Lietuvoje kaip tik  šiuo metu  yra   tęsiamas, nepagrįstai pradėtas puolimas prieš prof. Valdą Rakutį.    Šį  tęstinį skandalą,  manome, kad  ruošiamasi paskelbti tarptautiniu.

Šio galimai tęstinio  skandalo pradžia -  Lietuvos ryto žurnalisto istoriko Vytauto Bruverio straipsnis „Gaisro dėl Holokausto sukėlėją V. Rakutį prisivijo skandalingi pareiškimai: dujų kameras vadino „labai humaniškomis“.

Prašome atsakyti,  ar yra tokių prof. Valdo Rakučio pareiškimų, kaip rašoma straipsnio pavadinime, nes viešo ar neviešo pareiškimo  V. Bruveris savo straipsnyje nepateikė, tėra tik   prieš 20 metų  kolegai  Elmantui Meiliui  profesoriaus pastabos į , taip  vadinamą,    mokslinį darbą-paskaitą?

E. Meilius, kuris, atseit,  „nešaudo  sau į kojas“ tada, dar prieš 20 metų,  aiškino  apie  nacių naudojamus žudymo būdus. Istorikas E. Meilius teigė, kad dujų kameras galima laikyti pačiu sadistiškiausiu žudymo būdu. Istorikas Valdas Rakutis teigė, kad pačiu sadiškiausiu galime laikyti, kai yra  mirtinai nukankinami.

Prisiminkime liudininkų pasakojimus, kad žemė  dar judėdavo, po žydų  sušaudymo, kitaip sakant,  suversdavo į šaltas duobes,  dar gyvus  ir  todėl V. Rakutis dujų kameras pavadino humaniškesnėmis  už nukankinimą.

Straipsnio pavadinimo tikslas yra, ko gero,  sukelti pasipiktinimą žydų bendruomenėse.    V. Rakučio pastabą komentuodama Faina Kukliansky, jo  nuomonę  pervadino  į pasisakymą ir pareiškė: Į TAI REAGUOTI TURI ATSAKINGOS INSTITUCIJOS.

Gal paaiškins ponia F. Kukliansky, kaip atsakingos institucijos  turėtų išnagrinėti jos pretenzijas,  kurios būtų skirtos  prieš  20 metų surašytoms  pastaboms R. Meiliaus  paskaitai, kurioje  lektorius aiškino  ir apie  žydų žudymo būdus?  Ar atsakingos institucijos turėtų pareikšti, kad  V. Rakučio pastaba yra neteisinga?    Negi V. Rakutis  turėjo pasakyti, kad žydų šaudymas ir pusiau gyvų užkasimas yra humaniškesnis už dujų kameras?!

Šį straipsnį, tiesa, be nuorodos į originalą,   išvertė  į anglų kalbą ir galimai F. Kukliansky įkėlė į  Lietuvos žydų bendruomenės internetinį puslapį,  kurį jau platina  Grant Gochin.  Kai panorėjome  sulyginti originalų  V. Bruverio straipsnį su anglišku, tai  nepasisekė, iškrenta lentelė „Nepavyksta pasiekti šios svetainės. Per ilgai laukta www.lzb.lt“.  Žydų  bendruomenės puslapis užsidarė, kai  tik buvo  paviešinta   facebooke, Lietuvos istorijos  ieškotojų klubo puslapyje apie tai,  kad angliškas variantas yra galimo tarptautinio skandalo  dalis.

V. Bruverio,   galimai organizuoto loginio šmeižto skandalo eigą nesunku numatyti, kaip ir   tikslą.   Apie dirbtinių skandalų tikslus rašo istorikas Neilas Fergusonas -  suduoti smūgį  autoritetui, sumenkinti  dalykinę ir politinę reputaciją.

Prašome  Seimo narių  nedalyvauti galimai niekšingai   organizuotame skandale ir nepatvirtinti    Valdo Rakučio pasitraukimą iš Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir istorinės atminties komisijos pirmininko posto. 

 

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>